So42 - Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn

Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn. Sortert på kvinneandelen i år.


Søkerens fylkeSøkereKvinneprosent 2012
2010-april2011-april2012-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus64394715111546909497511884732453111263558.0
Aust-Agder12198642083121487720911432939237160.4
Buskerud28621903476529821903488531672008517561.2
Finnmark915526144199260115931005594159962.9
Hedmark22831581386423441543388725481699424760.0
Hordaland65434414109576854460911463724348531209659.9
Møre og Romsdal29682013498133032136543934282131555961.7
Nord-Trøndelag16561109276517561085284118751186306161.3
Nordland26231789441226971838453528302003483358.6
Oppland22321415364723751551392625291554408361.9
Oslo86386156147949044653915583983474471728156.9
Rogaland49843513849750833592867553453732907758.9
Sogn og Fjordane14269612387152491024341500936243661.6
Svalbard11100.0
Sør-Trøndelag40923055714744573139759646943290798458.8
Telemark20101322333220541321337522021436363860.5
Troms20311457348821631512367522731610388358.5
Ukjent46927874746840587348238486655.7
Vest-Agder20671431349822151503371823551673402858.5
Vestfold27061893459928671980484729752134510958.2
Østfold29211925484631722113528534942308580260.2
I alt61084423201034046447344132108605685364722811576459.2

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Fredag 1. juli 2022 16:47:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017