SO42 - Antall søkere fra hvert fylke

Søkerens fylkeSøkereEndring%
2008-april2009-april2010-april2011-april2012-april
Akershus966811103111541188412635+6.32%
Aust-Agder19392053208320912371+13.39%
Buskerud43074811476548855175+5.94%
Finnmark13591601144115931599+0.38%
Hedmark32763690386438874247+9.26%
Hordaland996211224109571146312096+5.52%
Møre og Romsdal49885153498154395559+2.21%
Nord-Trøndelag24942765276528413061+7.74%
Nordland42014447441245354833+6.57%
Oppland31853720364739264083+4.00%
Oslo1297214925147941558317281+10.90%
Rogaland78928558849786759077+4.63%
Sogn og Fjordane21922536238724342436+0.08%
Svalbard231
Sør-Trøndelag64837173714775967984+5.11%
Telemark30883332333233753638+7.79%
Troms31413615348836753883+5.66%
Ukjent117596747873866-0.80%
Vest-Agder30723488349837184028+8.34%
Vestfold38384420459948475109+5.41%
Østfold43304955484652855802+9.78%
I alt92506104168103404108605115764+6.59%

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:04:23
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017