Antall søkere fordelt på studiestedets fylke

For hvert studiefylke vises søkere og søknader førstevalg. I tillegg regnes det ut kvinneandelen som ønsker å studere i det fylket. Tabellen er sortert på dette.

Fylket er studiestedets fylke, som i noen få tilfeller ligger i et annet fylke enn lærestedets administrasjon.


Studiets fylke2012-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus774945871233620521412346459.2
Aust-Agder226719984265537507104451.4
Buskerud4889290977981269752202162.8
Finnmark1067560162735614650270.9
Hedmark51134221933416541151280559.0
Hordaland2286515331381961022568861711159.8
Møre og Romsdal563744031004020161412342858.8
Nord-Trøndelag284118654706903637154058.6
Nordland47034412911515711389296053.1
Oppland751453411285521321597372957.2
Oslo35931224135834421179130013418062.0
Rogaland1003876041764235492619616857.5
Sogn og Fjordane367022095879764500126460.4
Sør-Trøndelag198301553235362934984311778052.6
Telemark4768298677541816922273866.3
Troms943963601579930792020509960.4
Vest-Agder894052761421628261724455062.1
Vestfold42313743797413601122248254.8
Østfold45352749728418991000289965.5
I alt6853647228115764685364722811576459.2

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:21:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017