Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2011-april2012-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo858922+7.46%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole104134+28.85%
DHSDiakonhjemmet Høgskole8351036+24.07%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen406452+11.33%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole3634-5.56%
HBBHøgskolen Betanien178217+21.91%
HDHøyskolen Diakonova85148+74.12%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole193211+9.33%
HIAKHøgskolen i Akershus1432
HIBHøgskolen i Bergen46894965+5.89%
HIBUHøgskolen i Buskerud16471928+17.06%
HIFHøgskolen i Finnmark643676+5.13%
HIGHøgskolen i Gjøvik10921359+24.45%
HIHHøgskolen i Harstad428395-7.71%
HIHMHøgskolen i Hedmark20512585+26.04%
HILHøgskolen i Lillehammer22972370+3.18%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk836852+1.91%
HINHøgskolen i Narvik361480+32.96%
HINEHøgskolen i Nesna194273+40.72%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag15031563+3.99%
HIOHøgskolen i Oslo11368
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus12749
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane11671285+10.11%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag49825383+8.05%
HITHøgskolen i Telemark25762831+9.90%
HIVEHøgskolen i Vestfold19772069+4.65%
HIÅHøgskolen i Ålesund9131080+18.29%
HIØHøgskolen i Østfold24312899+19.25%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund10351087+5.02%
HVOHøgskulen i Volda13491496+10.90%
LDHLovisenberg diakonale høgskole287301+4.88%
MFDet teologiske Menighetsfakultet192182-5.21%
MHGMediehøgskolen Gimlekollen130161+23.85%
MHSMisjonshøgskolen7487+17.57%
NHHNorges Handelshøyskole21122301+8.95%
NIHNorges idrettshøgskole10991049-4.55%
NLANLA Høgskolen396447+12.88%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1163711945+2.65%
NVHNorges veterinærhøgskole11611062-8.53%
PHSPolitihøgskolen24982398-4.00%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College820+150.00%
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate7680+5.26%
UIAUniversitetet i Agder44495299+19.11%
UIBUniversitetet i Bergen86768561-1.33%
UINUniversitetet i Nordland16361774+8.44%
UIOUniversitetet i Oslo1650817373+5.24%
UISUniversitetet i Stavanger47235063+7.20%
UITUiT Norges arktiske universitet37944516+19.03%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap14831666+12.34%
I altLærestedsnavn108605115764+6.59%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Søndag 18. mars 2018 12:16:11
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017