Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle læresteder, to siste år

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2011-april2012-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo858922+7.46%
ATHLærestedsnavn104134+28.85%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning406452+11.33%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole3634-5.56%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk836852+1.91%
HINNHøgskolen i Innlandet43484955+13.96%
HISFLærestedsnavn1167
HIØHøgskolen i Østfold24312899+19.25%
HSNLærestedsnavn62006828+10.13%
HVLHøgskulen på Vestlandet57247337+28.18%
HVOHøgskulen i Volda13491496+10.90%
LDHLovisenberg diakonale høgskole287301+4.88%
MFMF vitenskapelig høyskole192182-5.21%
NHHNorges Handelshøyskole21122301+8.95%
NIHNorges idrettshøgskole10991049-4.55%
NLANLA Høgskolen602688+14.29%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet26442728+3.18%
NORDNord universitet33333610+8.31%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1862419767+6.14%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1280012749-0.40%
PHSPolitihøgskolen24982398-4.00%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences820+150.00%
UIAUniversitetet i Agder44495299+19.11%
UIBUniversitetet i Bergen86768561-1.33%
UIOUniversitetet i Oslo1650817373+5.24%
UISUniversitetet i Stavanger47235063+7.20%
UITUiT Norges arktiske universitet52266067+16.09%
VIDVID vitenskapelige høgskole13651699+24.47%
I altLærestedsnavn108605115764+6.59%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:06:04
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017