Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedLærestedsnavnPlanlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
2012-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9092210.2
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1901340.7
DHSDiakonhjemmet Høgskole34010363.0
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen3064521.5
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole55340.6
HBBHøgskolen Betanien702173.1
HDHøyskolen Diakonova1001481.5
HDHHaraldsplass diakonale høgskole802112.6
HIBHøgskolen i Bergen177049652.8
HIBUHøgskolen i Buskerud87519282.2
HIFHøgskolen i Finnmark6566761.0
HIGHøgskolen i Gjøvik85213591.6
HIHHøgskolen i Harstad3473951.1
HIHMHøgskolen i Hedmark131025852.0
HILHøgskolen i Lillehammer139523701.7
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk5558521.5
HINHøgskolen i Narvik3354801.4
HINEHøgskolen i Nesna2952730.9
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag106615631.5
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus4140127493.1
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane77612851.7
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag224153832.4
HITHøgskolen i Telemark192028311.5
HIVEHøgskolen i Vestfold123720691.7
HIÅHøgskolen i Ålesund48510802.2
HIØHøgskolen i Østfold130928992.2
HSHHøgskolen Stord/Haugesund70610871.5
HVOHøgskulen i Volda106314961.4
LDHLovisenberg diakonale høgskole1703011.8
MFDet teologiske Menighetsfakultet2681820.7
MHGMediehøgskolen Gimlekollen1791610.9
MHSMisjonshøgskolen282870.3
NHHNorges Handelshøyskole44023015.2
NIHNorges idrettshøgskole20010495.2
NLANLA Høgskolen6414470.7
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet4309119452.8
NVHNorges veterinærhøgskole99106210.7
PHSPolitihøgskolen72023983.3
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College47200.4
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate110800.7
UIAUniversitetet i Agder249652992.1
UIBUniversitetet i Bergen396085612.2
UINUniversitetet i Nordland124317741.4
UIOUniversitetet i Oslo5738173733.0
UISUniversitetet i Stavanger201450632.5
UITUiT Norges arktiske universitet239445161.9
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap71816662.3
I altLærestedsnavn505921157642.3

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Onsdag 21. mars 2018 23:18:01
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017