Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Fredag 1. juli 2022 15:45:44
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017