Utdanningsområde/-type 2011 - 2012

UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2011-hoved2012-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1580963932218802768323262458156714598925290580096916223221501509
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET355362853833492910608410279265305243627402442498331223
HELSEFAG - AUDIO55379393513029132325540734354324802419
HELSEFAG - BARNEVER738924520638323721611831483628714960222208348736412021599687
HELSEFAG - BIOING257213445619901363361299239264237145921061485403283251
HELSEFAG - ERGO264306136929082699556320194269302036727982625565315194
HELSEFAG - ERNÆRING195317657429902559275436157190328659030552710343463186
HELSEFAG - FARMASI124113020710777372381459692107619396271618013887
HELSEFAG - FYSIO3517057238067816481614219140935669412308650262816512072430
HELSEFAG - MEDISIN5804291292440693217696236149060045153104420734397762546542
HELSEFAG - ODONT241306877028762373323559152241345880831212684396598175
HELSEFAG - ORTOPEDI121693715878132312
HELSEFAG - RADIO210305644928262450431335189210327248429372614427384209
HELSEFAG - RESEPTAR9076618167739312997861301050225892544193131119
HELSEFAG - SOSIONOM847950231278628754413402387948810956529408424750613112218863
HELSEFAG - SYKEPL4196158018472142291225458806298388843781731291701513513375611366883982
HELSEFAG - VERNEPL851554319244919418911471392761962654823665662489113521660905
HELSEFAG - VETERIN12425481137236420802068901211242446106522341981236828134
I alt9490418622564738297334971409119658868196604399026769391043487414726202789006
HISTORIEHISTORIE2815132433057123701163335052626203527711322631391203311506368626652192
IDRETTIDRETT1414122483837115331081226963314141615211206137671109110630286632311604
INFOTEKNINFOTEKN1460714023086466535921691605133914847569263966325659219218411367
JUSJUS1944138537271125701106228565496173420401602582511428012935322863461952
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK365148344213551150454332324310166547214411243498348348
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-1371045901171441737401001951668746506813244810411511081081776
LÆRER - ANNET1206814495602431152001031201020573875350137294101
LÆRER - BHGLÆRER2458796231067243619431512296199325069128377578306877357127102347
LÆRER - FAGLÆRER546295685126672156602607434515293182625581977593554411
LÆRER - GRL1-71647737923236778402915441283118317027897249370184213168313621300
LÆRER - GRL5-101352724321776811487016511525125513927572228369644979171715601335
I alt683322220100772044916161806468625636698124449112742180417353880975616270
MEDIEFAGMEDIEFAG1609131674188122211127026353526152016151344341921219811507278135041582
PEDFAGPEDFAG917698914046448594116631196856939771315796949655617061298930
REALFAGREALFAG23619582302690087182293423011926234410331331995017644316924472033
REISELIVREISELIV380316260628492391750435381450368176332212843852559447
SAMFUNNSAMFUNN609538631141683609933888974912365505963173880313906355943401010233121785450
SPRÅKSPRÅK3009165554755154351442847134029299829651671650711519814442484942613183
TEKNOTEKNO - ANNET4603956914362330417636664665365077123045763838881889564
TEKNO - ARKITEKT135248994822871192170365140135262895522901235180336151
TEKNO - INGENIØR27858559408876934955300824502126289510369512390255724342629292321
TEKNO - MARITIM185110852596080525235016717812736101070916261415155
TEKNO - SIVING1876812040517710574028013165180419659145462284806227296435051879
I alt544117722105261624411797699469964703570920519125401824113218771280745070
ØKADMØKADM47632795313252259142372789271110154104969306031447627777259099865120845911
I altI alt5047610778510778598730883977452684300455855153411506211506210266593475794048882548854

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Fredag 1. juli 2022 16:38:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017