So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2012-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
14598925290591680091093691621502232574
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
9660439902676948863910442303487420278147265362
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
27711322631391193120335271150626653686640
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag15211206137679701109146110630323128661198
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1484756926399376632973565918412192408
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
2040160258251174514280134512935634632282311
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
3101665472224144119812433484980
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
6981244491127426452180444511735375618809815
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
161513443419212451219869111507350427811448
PEDFAGPedagogiske fag939771315797646949393655612981706608
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk234410331331983095011857764424473169138
REISELIVReiselivsfag, hotellfag450368176346032213782843559852130
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi6317388031390632093559415843401012178102334015
SPRÅKSpråk, litteratur296516716507115181519875614442426148491063
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
57092051912540227818241502313218807477121006
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse496930603144762826277771868259091208498653554
I altI alt5153411506211506212397102665919093475888257940414071

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Torsdag 22. mars 2018 12:59:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017