So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2012-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
8925290591680091093691621502232574
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
439902676948863910442303487420278147265362
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
1360832331222123865391184727473801644
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag1206137679701109146110630323128661198
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk756926399376632973565918412192408
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
160258251174514280134512935634632282311
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
1665472224144119812433484980
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
244491127426452180444511735375618809815
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
13443419212451219869111507350427811448
PEDFAGPedagogiske fag931419238798435443799216012080733
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk10369333483595341870766424553189138
REISELIVReiselivsfag, hotellfag368176346032213782843559852130
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi38134135623155349791564334151187598593964
SPRÅKSpråk, litteratur16487497715061498174914232417947341058
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
2042112525226518156502113135806676921006
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse30603144762826277771868259091208498653554
I altI alt11506211506212397102665919093475888257940414071

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 1. juli 2022 16:22:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017