Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2012, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2011-hoved2011-supplering2012-hoved2012-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK15802326158026371459223214642496264
HELSEFAG - ANNET35560835563626549826554244
HELSEFAG - AUDIO559155925580559010
HELSEFAG - BARNEVER7381183738137771412027141336134
HELSEFAG - BIOING25736125740726440326444845
HELSEFAG - ERGO26455626460126956526961651
HELSEFAG - ERNÆRING19527519529519034319040461
HELSEFAG - FARMASI12423812424192180921800
HELSEFAG - FYSIO35161435166435665135669645
HELSEFAG - MEDISIN5806965807326007766007848
HELSEFAG - ODONT24132324136024139624140711
HELSEFAG - ORTOPEDI121312130
HELSEFAG - RADIO21043121048421042721046639
HELSEFAG - RESEPTAR901299013713019313020916
HELSEFAG - SOSIONOM847134084714618101311810140291
HELSEFAG - SYKEPL41965880419663114378611343786724611
HELSEFAG - VERNEPL8511147851129996213529621525173
HELSEFAG - VETERIN12420612423612423612428953
HISTORIE28153505281544182771368627714514828
IDRETT14142696141430971521286615213174308
INFOTEKN14602169146024031484219214842387195
JUS1944285619442958204032282040330375
LANDOGHAVBRUK36545436558431049831059193
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT710100171010767461108746118678
LÆRER - ANNET1201151201171201371201469
LÆRER - BHGLÆRER24583151245836322506357125063952381
LÆRER - FAGLÆRER54660254673651559351566370
LÆRER - GRL1-716471544164717931702168317021900217
LÆRER - GRL5-1013521651135219011392171713921926209
MEDIEFAG16092635160931151615278116153146365
PEDFAG9171663917197893917069392041335
REALFAG23612934236131892344316923443412243
REISELIV38075038010144508524501091239
SAMFUNN609597496095111896317102336317114261193
SPRÅK30094713301756452965484929655561712
TEKNO - ANNET4607634609255368815261106225
TEKNO - ARKITEKT1351701351871351801351844
TEKNO - INGENIØR27853008287032742895342628953648222
TEKNO - MARITIM18525218529617826117833170
TEKNO - SIVING1876280118762877196529641965304682
ØKADM476389274763983749699865496910767902
I alt50476745265056978576515347940451529831803776

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Torsdag 22. mars 2018 13:07:07
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017