Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2012, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2011-hoved2011-supplering2012-hoved2012-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK2326263722322496264
HELSEFAG - ANNET60863649854244
HELSEFAG - AUDIO9192809010
HELSEFAG - BARNEVER1183137712021336134
HELSEFAG - BIOING36140740344845
HELSEFAG - ERGO55660156561651
HELSEFAG - ERNÆRING27529534340461
HELSEFAG - FARMASI2382411801800
HELSEFAG - FYSIO61466465169645
HELSEFAG - MEDISIN6967327767848
HELSEFAG - ODONT32336039640711
HELSEFAG - ORTOPEDI13130
HELSEFAG - RADIO43148442746639
HELSEFAG - RESEPTAR12913719320916
HELSEFAG - SOSIONOM134014611311140291
HELSEFAG - SYKEPL5880631161136724611
HELSEFAG - VERNEPL1147129913521525173
HELSEFAG - VETERIN20623623628953
HISTORIE3606452338014631830
IDRETT2696309728663174308
INFOTEKN2169240321922387195
JUS285629583228330375
LANDOGHAVBRUK45458449859193
LÆRER - LEKTOR 8-13100110761108118678
LÆRER - ANNET1151171371469
LÆRER - BHGLÆRER3151363235713952381
LÆRER - FAGLÆRER60273659366370
LÆRER - GRL1-71544179316831900217
LÆRER - GRL5-101651190117171926209
MEDIEFAG2635311527813146365
PEDFAG1933225520802427347
REALFAG2947320231893434245
REISELIV75010148521091239
SAMFUNN9479109149859110451186
SPRÅK4612554147345444710
TEKNO - ANNET7508998611075214
TEKNO - ARKITEKT1701871801844
TEKNO - INGENIØR3008327434263648222
TEKNO - MARITIM25229626133170
TEKNO - SIVING280128772964304682
ØKADM89279837986510767902
I alt745267857679404831803776

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 16:26:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017