Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2012, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2011-hoved2011-supplering2012-hoved2012-suppleringNye tilbud supp 2012Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo7319073010077690776933
ATHLærestedsnavn10716910620113311513316853
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning41939841945445746345748926
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole353735593429345223
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk8229108221030865972865105785
HINNHøgskolen i Innlandet43154621429454315009513649965908772
HISFLærestedsnavn11931355118618760
HIØHøgskolen i Østfold24801970247121282936201229312152140
HSNLærestedsnavn62335295619064686833551667956490974
HVLHøgskulen på Vestlandet57483632574339567385527873695948670
HVOHøgskulen i Volda13321201131715791430126914251538269
LDHLovisenberg diakonale høgskole31326031327531527431529319
MFMF vitenskapelig høyskole190270186486186266183483217
NHHNorges Handelshøyskole206368520636882216710221676757
NIHNorges idrettshøgskole1074275107433699838099941535
NLANLA Høgskolen61684460811116918246851031207
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet26081332260714992677144326761593150
NORDNord universitet33233194328539363640349336044262769
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1843012197184111300919485130751947413904829
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet127316877127127503128627221128447770549
PHSPolitihøgskolen227573522737572219733221976431
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences10610620320118
UIAUniversitetet i Agder45063849449744175371421453634704490
UIBUniversitetet i Bergen8541650485416578856067328561679967
UIOUniversitetet i Oslo163949218163889410171989781171949924143
UISUniversitetet i Stavanger47113542469637955064392350494191268
UITUiT Norges arktiske universitet521842415181534760094507595955101003
VIDVID vitenskapelige høgskole13678191366909169394516921082137
I altLærestedsnavn107785745261075247857611506279404114834831803776

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 15:19:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017