So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2012-hoved
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus27482851044741195368375218765316749735130236536875591348128367985112580
Aust-Agder1658891241912163114434104182981381715152842261280134962359
Buskerud779152203741375137834972314770328152432314016725355296182875141
Finnmark921173630117279707822813752814544417858308475511588
Hedmark54958220371962715240861861373213926516312302033402951801884217
Hordaland57328229374468103879091494656913242225613302365376944108238927412031
Møre og Romsdal275431774631320553065242312500184658441624121985294212441375514
Nord-Trøndelag167301102522269421413604212668922501162064101488161113613046
Nordland2154516110022191526633126692821394390133196814717482721851094799
Oppland47140311249088342771182012052202829222612232603442751811504058
Oslo2785183115493939371272115864514551516910833223339564160096768576717170
Rogaland49261424856377408149812842550928316149421196636383618003141759030
Sogn og Fjordane169269016133155154845115262841346100162591172173101692416
Svalbard11
Sør-Trøndelag476741996051516926921245646655236467524367262229204012841437935
Telemark3343003832219889119358160325163540010880719002548714891763615
Troms163409117720164614577636190101532367882983041204117833848
Ukjent4310241217278751843315251701427156239404532856
Vest-Agder252901144251821006146481612221530851967232322762703148854009
Vestfold6081544983230012533191022874682628526183120893244365823953405077
Østfold833973454043512263271183106883240586185122733153760048532775772
I alt121894234772616039199379079950465489811273257844174985827350567674156511409978617351115062

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Fredag 1. juli 2022 16:35:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017