So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2011-hoved2012-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1559195873113391529016142067776125311690
ATHAnsgar Teologiske Høgskole547655107497449169770948133671615115
DHSDiakonhjemmet Høgskole359240308203177267043043034869101737053129500
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen12381752419118810483981372188145711901103463
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole16317935157102371611853415511829
HBBHøgskolen Betanien950950175868749941014101422090078595
HDHøyskolen Diakonova10091009929227747811251125154990842140
HDHHaraldsplass diakonale høgskole1111111120510309091261254125421711351053112
HIAKHøgskolen i Akershus46835933141740413110846
HIBHøgskolen i Bergen14791273094670139101240027901560428728494614331129282855
HIBUHøgskolen i Buskerud6529957316435922499915747471112421891653256041738
HIFHøgskolen i Finnmark16792458644145812334701944286367416431394528
HIGHøgskolen i Gjøvik398856261117357229141046466868451369405934151230
HIHHøgskolen i Harstad132117944131089893354132417513951038887367
HIHMHøgskolen i Hedmark6236965920515621490521847312114832597637357622565
HILHøgskolen i Lillehammer83811360822647756700524379107146242412818075692571
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk29834447822272623759103215477586528542605972
HINHøgskolen i Narvik122016593721055764246144620104781175846297
HINEHøgskolen i Nesna586771176500395999521252260860697249
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag430766211503388131741443470373351604410734951540
HIOHøgskolen i Oslo29664594301131427146239646031
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus31017662601286227574244377221
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane506679191193464841181355584792921321522347741539
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag12989231915009122321093131801404525319544012880116423251
HITHøgskolen i Telemark70611157025916375541620987896130372842695859862335
HIVEHøgskolen i Vestfold582394121999529645251623599796062100528045221443
HIÅHøgskolen i Ålesund314547139462865239956734615340110930292619621
HIØHøgskolen i Østfold62691132724805588459319707224133782936617151952012
HSHHøgskolen Stord/Haugesund2749410310782447197684230214602111825932157884
HVOHøgskulen i Volda452170341332418437831201469773091430425138761269
LDHLovisenberg diakonale høgskole15441544313141912322601669166931515031323274
MFDet teologiske Menighetsfakultet75110291907106672708021071186750720266
MHGMediehøgskolen Gimlekollen6999551416336082238021093157752730190
MHSMisjonshøgskolen29538675272257913004038527025898
NHHNorges Handelshøyskole4703470320634595407168550135013221648904302710
NIHNorges idrettshøgskole382546031074365935002753824453999835853470380
NLANLA Høgskolen18062646400169415235632103308445819301734572
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2651268756113582515022710740426801696141156725057227757973
NVHNorges veterinærhøgskole2490275310902314205216123732628101221691940181
PHSPolitihøgskolen28808298227520419197352856821322191942897733
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College4255102910665752029113
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate22224075216137582272447621314862
UIAUniversitetet i Agder12762263104506118801058038491489230877537113568124114214
UIBUniversitetet i Bergen24742550308541233952162765042595655700856024181226236732
UINUniversitetet i Nordland497683091644448538611652546091261776474941951704
UIOUniversitetet i Oslo3561494697163943320330416921837034971331719833839315449781
UISUniversitetet i Stavanger13577270954711124821084635421571730984506414153126643923
UITUiT Norges arktiske universitet13023231303789121251071931711449825799446213217118593315
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap540591781518509845431171579198051665535047991262
I altLærestedsnavn1077855795181077859873088397745261150626174641150621026659347579404

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Torsdag 22. mars 2018 13:00:07
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017