So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2011-hoved2012-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1559195873113391529016142067776125311690
ATHLærestedsnavn547655107497449169770948133671615115
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning12381752419118810483981372188145711901103463
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole16317935157102371611853415511829
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk29834447822272623759103215477586528542605972
HINNHøgskolen i Innlandet13166232674315120601078046211467326107500913019119655136
HISFLærestedsnavn506679191193464841181355
HIØHøgskolen i Østfold62691132724805588459319707224133782936617151952012
HSNLærestedsnavn16087305556233145731246552951752433885683315379133395516
HVLHøgskulen på Vestlandet16378314125748152851350536322096942622738518975171315278
HVOHøgskulen i Volda452170341332418437831201469773091430425138761269
LDHLovisenberg diakonale høgskole15441544313141912322601669166931515031323274
MFMF vitenskapelig høyskole75110291907106672708021071186750720266
NHHNorges Handelshøyskole4703470320634595407168550135013221648904302710
NIHNorges idrettshøgskole382546031074365935002753824453999835853470380
NLANLA Høgskolen26463841616246722058443032442169128022536824
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet75311193126087068632013327808124332677719064811443
NORDNord universitet910115701332381816910319410172177133640890077153493
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet37926102286184303555131805121973998710711819485367073320713075
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet3148465363127312866625156687731017662601286227574244377221
PHSPolitihøgskolen28808298227520419197352856821322191942897733
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences4255102910665752029113
UIAUniversitetet i Agder12762263104506118801058038491489230877537113568124114214
UIBUniversitetet i Bergen24742550308541233952162765042595655700856024181226236732
UIOUniversitetet i Oslo3561494697163943320330416921837034971331719833839315449781
UISUniversitetet i Stavanger13577270954711124821084635421571730984506414153126643923
UITUiT Norges arktiske universitet15419290415218141681237242411724232423600915402136584507
VIDVID vitenskapelige høgskole5281748613674725403581961738665169353674665945
I altLærestedsnavn1077855795181077859873088397745261150626174641150621026659347579404

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 15:57:55
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017