Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2011-hoved2012-hoved2011-hoved2012-hoved2011-hoved2012-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo73177615211690900
ATHLærestedsnavn107133449615169115-31.95%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning41945710481103398463+16.33%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole35341021183729-21.62%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk82286523752605910972+6.81%
HINNHøgskolen i Innlandet43155009107801196546215136+11.14%
HISFLærestedsnavn119341181355
HIØHøgskolen i Østfold248029364593519519702012+2.13%
HSNLærestedsnavn62336833124651333952955516+4.17%
HVLHøgskulen på Vestlandet57487385135051713136325278+45.32%
HVOHøgskulen i Volda133214303783387612011269+5.66%
LDHLovisenberg diakonale høgskole31331512321323260274+5.38%
MFMF vitenskapelig høyskole190186667720270266-1.48%
NHHNorges Handelshøyskole2063221640714302685710+3.65%
NIHNorges idrettshøgskole107499835003470275380+38.18%
NLANLA Høgskolen61669122052536844824-2.37%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet260826776320648113321443+8.33%
NORDNord universitet332336406910771531943493+9.36%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet184301948531805332071219713075+7.20%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1273112862251562443768777221+5.00%
PHSPolitihøgskolen22752219919897735733-0.27%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences1020101163-50.00%
UIAUniversitetet i Agder45065371105801241138494214+9.48%
UIBUniversitetet i Bergen85418560216272262365046732+3.51%
UIOUniversitetet i Oslo1639417198304163154492189781+6.11%
UISUniversitetet i Stavanger47115064108461266435423923+10.76%
UITUiT Norges arktiske universitet52186009123721365842414507+6.27%
VIDVID vitenskapelige høgskole1367169340354665819945+15.38%
I altLærestedsnavn10778511506288397934757452679404+6.55%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 15:31:29
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017