Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2011-hoved2012-hoved2011-hoved2012-hoved2011-hoved2012-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo73177615211690900
ATHAnsgar Teologiske Høgskole107133449615169115-31.95%
DHSDiakonhjemmet Høgskole820101726703129430500+16.28%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen41945710481103398463+16.33%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole35341021183729-21.62%
HBBHøgskolen Betanien1752207497859495+1.06%
HDHøyskolen Diakonova9215477484278140+79.49%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole2052179091053126112-11.11%
HIAKHøgskolen i Akershus14173110846
HIBHøgskolen i Bergen46704946124001292827902855+2.33%
HIBUHøgskolen i Buskerud164318914999560415741738+10.42%
HIFHøgskolen i Finnmark64467412331394470528+12.34%
HIGHøgskolen i Gjøvik111713692914341510461230+17.59%
HIHHøgskolen i Harstad413395893887354367+3.67%
HIHMHøgskolen i Hedmark205125974905576221842565+17.45%
HILHøgskolen i Lillehammer226424127005756924372571+5.50%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk82286523752605910972+6.81%
HINHøgskolen i Narvik372478764846246297+20.73%
HINEHøgskolen i Nesna17626039569799249+151.52%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag150316043174349514431540+6.72%
HIOHøgskolen i Oslo11314239646031
HIOAHøgskolen i Oslo og Akershus12862244377221
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane119313214118477413551539+13.58%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag50095440109311164231803251+2.23%
HITHøgskolen i Telemark259128425416598620982335+11.30%
HIVEHøgskolen i Vestfold199921004525452216231443-11.09%
HIÅHøgskolen i Ålesund946110923992619567621+9.52%
HIØHøgskolen i Østfold248029364593519519702012+2.13%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund1078111819762157842884+4.99%
HVOHøgskulen i Volda133214303783387612011269+5.66%
LDHLovisenberg diakonale høgskole31331512321323260274+5.38%
MFDet teologiske Menighetsfakultet190186667720270266-1.48%
MHGMediehøgskolen Gimlekollen141157608730223190-14.80%
MHSMisjonshøgskolen75852572589198+7.69%
NHHNorges Handelshøyskole2063221640714302685710+3.65%
NIHNorges idrettshøgskole107499835003470275380+38.18%
NLANLA Høgskolen40045815231734563572+1.60%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1135811567227102277574047973+7.69%
NVHNorges veterinærhøgskole1090101220521940161181+12.42%
PHSPolitihøgskolen22752219919897735733-0.27%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College1020101163-50.00%
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate75761371485862+6.90%
UIAUniversitetet i Agder45065371105801241138494214+9.48%
UIBUniversitetet i Bergen85418560216272262365046732+3.51%
UINUniversitetet i Nordland164417763861419516521704+3.15%
UIOUniversitetet i Oslo1639417198304163154492189781+6.11%
UISUniversitetet i Stavanger47115064108461266435423923+10.76%
UITUiT Norges arktiske universitet37894462107191185931713315+4.54%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap151816654543479911711262+7.77%
I altLærestedsnavn10778511506288397934757452679404+6.55%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Lørdag 24. mars 2018 14:51:14
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017