Søking til læresteder i de ulike fylkene

Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2011-hoved2012-hoved2011-hoved2012-hoved2011-hoved2012-hoved
Hedmark221728105638645023322712+16.30%
Nordland246729065383606021282434+14.38%
Sogn og Fjordane119312994118476213551527+12.69%
Telemark251627485282581020282265+11.69%
Rogaland56196177118601390242444719+11.19%
Buskerud171819855154581116441808+9.98%
Oppland3381378192031019934833801+9.13%
Akershus293534237525893420172200+9.07%
Møre og Romsdal310034237522796426782875+7.36%
Vest-Agder37924583101121197434863719+6.68%
I alt10778511506288397934757452679404+6.55%
Sør-Trøndelag167861744528772295981098211674+6.30%
Finnmark5015049891097423449+6.15%
Oslo333753379445831468071701018043+6.07%
Aust-Agder962107827873162755800+5.96%
Troms43825038113871265035963772+4.89%
Nord-Trøndelag150315813174344714431496+3.67%
Østfold248029484593529819702026+2.84%
Hordaland164751702430839325191115811470+2.80%
Vestfold238325155259522217941614-10.03%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:40:08
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017