So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke, år og kjønn

Søkerens fylke2011-hoved2012-hoved
KvinneI altKvinneI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus6842634457784581119711797108859843777920647292661361324966116612580113411041583562059
Aust-Agder120511261029875154207519191721145027114241299119910361632359213519491674275
Buskerud2951275424782103375483844894004337962531392811255621923645141455541113527584
Finnmark981886784713711580140612171098119999863755701541588134911631062101
Hedmark2316215419641721243385135683227282140625242242208618702164217371634463088358
Hordaland68016289577949448351137910523954881611387719865276101526184012031108571005785641493
Møre og Romsdal3270302727562475281538949874498395554333943103287925882915514501246124065547
Nord-Trøndelag1741162414831314169281826152366208528118641676156013881723046272625272267260
Nordland2676245021971994203449941193633326836528112508225420641904799423637843443341
Oppland2357218620061751255389536093281284843325112288212418642604058369634192985434
Oslo898181067325567216531548213890123879588279997678698797863451633171701512913708108702838
Rogaland5043466342543788466861679167134624888653174810443339275069030811373796439940
Sogn og Fjordane1514143213471238109241822792111191919214891375130611971092416222321001897203
Svalbard10001000
Sør-Trøndelag4420412737563205551754969786286529898846634230393934025377935712065575649908
Telemark2035187016651422243334330762722235336921911997178315542293615327229132545368
Troms2140196317181533185364632892851253032122491971175915502093848335229702616354
Ukjent465327240107133860547373186187478316251131120856549410219191
Vest-Agder2195205518941669225368034433103273636723442166200317732304009365733742959415
Vestfold2841262023662022344481244053900330559529542683244620793675077455140893432657
Østfold3153288425502127423525847874192351967334763086275622934635772507644923747745
I alt63927588875336945254811510778598730883977452613871680856126256300481818119115062102665934757940414071

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 1. juli 2022 15:32:45
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017