Søkere førstevalg og planlagte studieplasser til alle utdanningsområder, med typer

Sist kolonne viser prosentvis endring i søknader førstevalg siste to år.


UtdanningsområdeUtdanningsområde + typePlanlagte studie­plasserSøknader førstevalgEndring%
2010-april2011-april2010-april2011-april
ESTETISKESTETISK1369160033433329-0.42%
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET300355407532+30.71%
HELSEFAG - AUDIO55555847-18.97%
HELSEFAG - BARNEVER73173819412105+8.45%
HELSEFAG - BIOING257252467469+0.43%
HELSEFAG - ERGO259259416397-4.57%
HELSEFAG - ERNÆRING154189625579-7.36%
HELSEFAG - FARMASI122124196223+13.78%
HELSEFAG - FYSIO33233223942377-0.71%
HELSEFAG - MEDISIN58058030432987-1.84%
HELSEFAG - ODONT225240767770+0.39%
HELSEFAG - ORTOPEDI1238
HELSEFAG - RADIO204210407441+8.35%
HELSEFAG - RESEPTAR9090166178+7.23%
HELSEFAG - SOSIONOM81184427473137+14.20%
HELSEFAG - SYKEPL4126416781188382+3.25%
HELSEFAG - VERNEPL83585117711908+7.74%
HELSEFAG - VETERIN12412412291211-1.46%
I alt920594222475225781+4.16%
HISTORIEHISTORIE2761283532863116-5.17%
IDRETTIDRETT1455140333093864+16.77%
INFOTEKNINFOTEKN1520145020542313+12.61%
JUSJUS1830193578347574-3.32%
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK380365445438-1.57%
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-1367771011371189+4.57%
LÆRER - ANNET100120370457+23.51%
LÆRER - BHGLÆRER2436251530703050-0.65%
LÆRER - FAGLÆRER535548866879+1.50%
LÆRER - GRL1-71665173122752340+2.86%
LÆRER - GRL5-101138133220722123+2.46%
I alt65516956979010038+2.53%
MEDIEFAGMEDIEFAG1506162240474258+5.21%
PEDFAGPEDFAG1042102714731675+13.71%
REALFAGREALFAG2289232827943076+10.09%
REISELIVREISELIV454380663632-4.68%
SAMFUNNSAMFUNN616059121288513908+7.94%
SPRÅKSPRÅK2908301945644724+3.51%
TEKNOTEKNO - ANNET382430843909+7.83%
TEKNO - ARKITEKT14013511371075-5.45%
TEKNO - INGENIØR2972283940434065+0.54%
TEKNO - MARITIM182185383517+34.99%
TEKNO - SIVING1920187140594138+1.95%
I alt559654601046510704+2.28%
ØKADMØKADM455747191170013175+12.61%
I altI alt4958350433103404108605+5.03%

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 15:10:52
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017