So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2009-april2010-april2011-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK6914371027536336913699834334376160097903329
HELSEFAG - ANNET938433395346300288340783553668532
HELSEFAG - AUDIO137429401554645815538247
HELSEFAG - BARNEVER136968455194613731857219411373893442105
HELSEFAG - BIOING725123084607257228446772522166469
HELSEFAG - ERGO522428613445259304641652593094397
HELSEFAG - ERNÆRING815435876728154354262591893236579
HELSEFAG - FARMASI312212502123122118419631241154223
HELSEFAG - FYSIO529771662478533270582394533271282377
HELSEFAG - MEDISIN558048283318558045043043558043512987
HELSEFAG - ODONT822531428018225316776782403107770
HELSEFAG - ORTOPEDI11217538
HELSEFAG - RADIO621033775196204302440762103084441
HELSEFAG - RESEPTAR290834202290803166290777178
HELSEFAG - SOSIONOM147678219255414811869527471584495903137
HELSEFAG - SYKEPL403812160478518424126154898118434167159568382
HELSEFAG - VERNEPL167844595157915835513017711685156061908
HELSEFAG - VETERIN29925921247312426991229312425751211
HISTORIE792704139373376822761141903286892835133683116
IDRETT481522108063209471455112803309491403123383864
INFOTEKN551329663219514915206786205445145072172313
JUS131617127836945151830141997834151935140627574
LANDOGHAVBRUK213451435400203801471445203651497438
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT20518370691521677450211372171046311189
LÆRER - ALMLÆRER352209106554046
LÆRER - ANNET110048829211005793702120706457
LÆRER - BHGLÆRER412193897936214124368026307039251580423050
LÆRER - FAGLÆRER305732828867285352980866275483013879
LÆRER - GRL1-73016657230227536173174742340
LÆRER - GRL5-103111387252207235133273002123
MEDIEFAG541628136774639511506126194047571622133064258
PEDFAG161085715914711710427544147316102786091675
REALFAG852289989527878022899638279481232897233076
REISELIV154223544716154543285663113803208632
SAMFUNN133629236198130231326160362751288513959123838113908
SPRÅK105281516800501111829081602045641343019167174724
TEKNO - ANNET133683330613143823693843184303881909
TEKNO - ARKITEKT212527351154214027331137213525711075
TEKNO - INGENIØR922837922942539729728861404385283986414065
TEKNO - MARITIM6187958412618297038361851117517
TEKNO - SIVING461790847238814619208542405944187182104138
ØKADM106449625038115291074557256271170011247192819513175
I alt122947613104168104168126249583103404103404130950433108605108605

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:00:24
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017