So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2009-april2010-april2011-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK69143710275363369983433437697903329
HELSEFAG - ANNET938433395346288340783668532
HELSEFAG - AUDIO13742940146458138247
HELSEFAG - BARNEVER136968455194613857219411393442105
HELSEFAG - BIOING725123084607228446772166469
HELSEFAG - ERGO522428613445304641653094397
HELSEFAG - ERNÆRING815435876728354262593236579
HELSEFAG - FARMASI312212502123118419631154223
HELSEFAG - FYSIO529771662478570582394571282377
HELSEFAG - MEDISIN558048283318545043043543512987
HELSEFAG - ODONT822531428018316776783107770
HELSEFAG - ORTOPEDI117538
HELSEFAG - RADIO621033775196302440763084441
HELSEFAG - RESEPTAR29083420228031662777178
HELSEFAG - SOSIONOM147678219255414869527471595903137
HELSEFAG - SYKEPL4038121604785184215489811843159568382
HELSEFAG - VERNEPL167844595157915513017711656061908
HELSEFAG - VETERIN29925921247326991229325751211
HISTORIE7927041393733768614623335593137773191
IDRETT4815221080632094711280330949123383864
INFOTEKN5513296632195149678620544572172313
JUS1316171278369451514199783415140627574
LANDOGHAVBRUK213451435400201471445201497438
LÆRER - LEKTOR 8-1320518370691521450211372146311189
LÆRER - ALMLÆRER352209106554046
LÆRER - ANNET110048829215793702706457
LÆRER - BHGLÆRER4121938979362141802630703980423050
LÆRER - FAGLÆRER305732828867282980866273013879
LÆRER - GRL1-730723022753674742340
LÆRER - GRL5-1031725220723573002123
MEDIEFAG5416281367746395112619404757133064258
PEDFAG1610857159147117754414731686091675
REALFAG8522899895278780963827948197233076
REISELIV154223544716153285663113208632
SAMFUNN1336292361981302313236275128851393838113908
SPRÅK1052815168005011114157584495130164414649
TEKNO - ANNET133683330613143693843183881909
TEKNO - ARKITEKT212527351154227331137225711075
TEKNO - INGENIØR9228379229425397886140438586414065
TEKNO - MARITIM6187958412697038361117517
TEKNO - SIVING4617908472388146854240594482104138
ØKADM1064496250381152910725627117001122819513175
I alt12294761310416810416812621034041034041309108605108605

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 16:07:15
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017