So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. Sortert slik at de utdanningsområder som er mest populært for kvinner kommer øverst. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
3192310329422522036354182578179.0
PEDFAGPedagogiske fag6351225886091257418167575.0
REISELIVReiselivsfag, hotellfag2293915320846716563273.9
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
15269717322442695430841003869.3
SPRÅKSpråk, litteratur1104253991644131701479464968.2
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi247841359738381938045281390867.4
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
65323258979021601169332964.9
I altI alt6447344132108605644734413210860559.4
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
783854681330624651793425857.9
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
803560271406241413433757454.7
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk49924731972315241552307649.5
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse142941390128195627269031317547.6
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
729564821377714971694319146.9
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
791706149718425443842.0
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag594363951233816022262386441.5
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
55201233617856265580491070424.8
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1849536872173821931231316.5

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:48:50
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017