So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2009-april2010-april2011-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
69143710275363369983433437697903329
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
1448732410292542414340589247521504225225781
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
7927041393733768614623335593137773191
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag4815221080632094711280330949123383864
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk5513296632195149678620544572172313
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
1316171278369451514199783415140627574
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
213451435400201471445201497438
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
12755932146597411522179997901602244210038
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
5416281367746395112619404757133064258
PEDFAGPedagogiske fag1610857159147117754414731686091675
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk8522899895278780963827948197233076
REISELIVReiselivsfag, hotellfag154223544716153285663113208632
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi1336292361981302313236275128851393838113908
SPRÅKSpråk, litteratur1052815168005011114157584495130164414649
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
1595307178381031316517866104651551785610704
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse1064496250381152910725627117001122819513175
I altI alt12294761310416810416812621034041034041309108605108605

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 15:38:20
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017