So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2009-april2010-april2011-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
6914371027536336913699834334376160097903329
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
144873241029254241439205405892475215094224225225781
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
792704139373376822761141903286892835133683116
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag481522108063209471455112803309491403123383864
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk551329663219514915206786205445145072172313
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
131617127836945151830141997834151935140627574
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
213451435400203801471445203651497438
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
1275593214659741152655121799979016069562244210038
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
541628136774639511506126194047571622133064258
PEDFAGPedagogiske fag161085715914711710427544147316102786091675
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk852289989527878022899638279481232897233076
REISELIVReiselivsfag, hotellfag154223544716154543285663113803208632
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi133629236198130231326160362751288513959123838113908
SPRÅKSpråk, litteratur105281516800501111829081602045641343019167174724
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
159530717838103131655596178661046515554601785610704
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse106449625038115291074557256271170011247192819513175
I altI alt122947613104168104168126249583103404103404130950433108605108605

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:53:24
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017