So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereKvinneprosent 2011
2008-april2009-april2010-april2011-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
0-1817495269975014778461241086217063.5
191116370611822411820802619846113297609189381183875751941361.0
201059963291692811211684418055115977291188881209175571964861.5
21709448071190176305598132288039584113880844260861452858.1
22-238406605514461918769001608792077229164361005077361778656.5
24-25493734648401563143289959563142809911583844131025157.0
26-2951673403857058154515103305793436910162613745971073457.2
30-3434211963538439112499641035562524608038872760664758.5
35-3925741173374729081492440024661439390525161539405562.0
40-4926781095377331241483460727531343409629381483442166.5
50-5957522780265932598455629184755828284066.4
60+25214668471157958137704211262.5
I alt56813356939250662061421071041686108442320103404644734413210860559.4

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Fredag 1. juli 2022 16:11:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017