So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe fem siste år med en endringsprosent for to siste år.


AldersgruppeSøkereEndring%
2007-april2008-april2009-april2010-april2011-april
0-18260269147124170+37.10%
191718618224198461893819413+2.51%
201606916928180551888819648+4.02%
211203011901132281388014528+4.67%
22-231492514461160871643617786+8.21%
24-25881484019959991110251+3.43%
26-2988408570103301016210734+5.63%
30-3457045384641060806647+9.33%
35-3939433747440039054055+3.84%
40-4939113773460740964421+7.93%
50-59714802984847840-0.83%
60+4546115137112-18.25%
I alt9244192506104168103404108605+5.03%

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:15:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017