So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2011-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo17164968580.699
ATHAnsgar Teologiske Høgskole1256161045.769
DHSDiakonhjemmet Høgskole307363912383514.731
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen561253334068.128
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole61712365.556
HBBHøgskolen Betanien64957151788.427
HDHøyskolen Diakonova641017108511.765
HDHHaraldsplass diakonale høgskole541118151937.772
HIAKHøgskolen i Akershus5724761340143223.743
HIBHøgskolen i Bergen2681489712746892.708
HIBUHøgskolen i Buskerud20566028716475.282
HIFHøgskolen i Finnmark175171311064317.107
HIGHøgskolen i Gjøvik1954019112109210.256
HIHHøgskolen i Harstad18213458842820.561
HIHMHøgskolen i Hedmark316630818520519.020
HILHøgskolen i Lillehammer20484759622974.179
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk933018598367.057
HINHøgskolen i Narvik7612274536112.465
HINEHøgskolen i Nesna42615161948.247
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag2714354183150312.176
HIOHøgskolen i Oslo84929953446113683.923
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane14951187111676.084
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag2371309812949822.589
HITHøgskolen i Telemark392715421825768.463
HIVEHøgskolen i Vestfold17758817919773.996
HIÅHøgskolen i Ålesund863178479135.148
HIØHøgskolen i Østfold4266321264243110.860
HSHHøgskolen Stord/Haugesund9127775510355.314
HVOHøgskulen i Volda11745805713494.225
LDHLovisenberg diakonale høgskole801558192876.620
MFDet teologiske Menighetsfakultet1376441922.083
MHGMediehøgskolen Gimlekollen1470541303.077
MHSMisjonshøgskolen93003744.054
NHHNorges Handelshøyskole54752121120.047
NIHNorges idrettshøgskole2138671110991.001
NLANLA Høgskolen471827233965.808
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet20826751116116370.997
NVHNorges veterinærhøgskole2625191211611.034
PHSPolitihøgskolen119300610124984.043
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College7423837.500
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate62402762.632
UIAUniversitetet i Agder180129029844492.203
UIBUniversitetet i Bergen196249838886761.014
UINUniversitetet i Nordland240505015416369.413
UIOUniversitetet i Oslo44835922268165081.623
UISUniversitetet i Stavanger2441369614447233.049
UITUiT Norges arktiske universitet2651315713437943.532
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap4654512414831.618
I altLærestedsnavn423310860542331086053.898

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:03:47
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017