So46 - Antall realkompsøkere pr lærested

Realkompetansesøkere pr lærested. Overskrift Ønsket r.k.beh. markerer at disse tallene gjelder realkompetansesøkere, mens "I alt" gjelder alle søkere inkl realkompetansesøkere.


LærestedLærestedsnavn2011-aprilRealkompprosent
SøkereSøknader førstevalg
Ønsket r.k.beh.I altØnsket r.k.beh.I alt
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo17164968580.699
ATHLærestedsnavn1256161045.769
DHSLærestedsnavn307363912383514.731
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning561253334068.128
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole61712365.556
HBBLærestedsnavn64957151788.427
HDLærestedsnavn641017108511.765
HDHLærestedsnavn541118151937.772
HIAKLærestedsnavn5724761340143223.743
HIBLærestedsnavn2681489712746892.708
HIBULærestedsnavn20566028716475.282
HIFLærestedsnavn175171311064317.107
HIGLærestedsnavn1954019112109210.256
HIHLærestedsnavn18213458842820.561
HIHMLærestedsnavn316630818520519.020
HILLærestedsnavn20484759622974.179
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk933018598367.057
HINLærestedsnavn7612274536112.465
HINELærestedsnavn42615161948.247
HINTLærestedsnavn2714354183150312.176
HIOLærestedsnavn84929953446113683.923
HISFLærestedsnavn14951187111676.084
HISTLærestedsnavn2371309812949822.589
HITLærestedsnavn392715421825768.463
HIVELærestedsnavn17758817919773.996
HIÅLærestedsnavn863178479135.148
HIØHøgskolen i Østfold4266321264243110.860
HSHLærestedsnavn9127775510355.314
HVOHøgskulen i Volda11745805713494.225
LDHLovisenberg diakonale høgskole801558192876.620
MFMF vitenskapelig høyskole1376441922.083
MHGLærestedsnavn1470541303.077
MHSLærestedsnavn93003744.054
NHHNorges Handelshøyskole54752121120.047
NIHNorges idrettshøgskole2138671110991.001
NLANLA Høgskolen471827233965.808
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet20826751116116370.997
NVHLærestedsnavn2625191211611.034
PHSPolitihøgskolen119300610124984.043
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences7423837.500
STAFLærestedsnavn62402762.632
UIAUniversitetet i Agder180129029844492.203
UIBUniversitetet i Bergen196249838886761.014
UINLærestedsnavn240505015416369.413
UIOUniversitetet i Oslo44835922268165081.623
UISUniversitetet i Stavanger2441369614447233.049
UITUiT Norges arktiske universitet2651315713437943.532
UMBLærestedsnavn4654512414831.618
I altLærestedsnavn423310860542331086053.898

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:40:39
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017