So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.


LærestedLærestedsnavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo8537961044103442043849.0
ATHLærestedsnavn387174461211653962.5
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning102123214433233337382.0
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole927910188152141.7
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk146915492189230744738953.5
HINNHøgskolen i Innlandet820251091442191242653169561.0
HISFLærestedsnavn325218665054295272344462.0
HIØHøgskolen i Østfold3918240372134232157186064.6
HSNLærestedsnavn9841642118701122403885231562.7
HVLHøgskulen på Vestlandet10129637019689119893448227660.2
HVOHøgskulen i Volda292616544677246486948064.4
LDHLovisenberg diakonale høgskole135520313552032632491.6
MFMF vitenskapelig høyskole4742906573901197362.0
NHHNorges Handelshøyskole2023272920232729849126340.2
NIHNorges idrettshøgskole171721502075257944165840.1
NLANLA Høgskolen18798092764113940319966.9
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4799280173844666185878670.3
NORDNord universitet55203706968862392004132960.1
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet210101723654516486759658896651.9
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet207161107944409217848409439165.7
PHSPolitihøgskolen1119188730085608870162834.8
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences281435205362.5
UIAUniversitetet i Agder7650525216161104232680176960.2
UIBUniversitetet i Bergen15138984533862217645305337161.1
UIOUniversitetet i Oslo2212013802595443610010233627562.0
UISUniversitetet i Stavanger7812588415513118362727199657.7
UITUiT Norges arktiske universitet9139644617435119563065216158.6
VIDVID vitenskapelige høgskole446887363991184115521084.6
I altLærestedsnavn6447344132351821234259644734413259.4

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:15:17
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017