So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.


LærestedLærestedsnavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo8537961044103442043849.0
ATHAnsgar Teologiske Høgskole387174461211653962.5
DHSDiakonhjemmet Høgskole3030609340669069314283.0
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen102123214433233337382.0
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole927910188152141.7
HBBHøgskolen Betanien86889868891641492.1
HDHøyskolen Diakonova875142875142711483.5
HDHHaraldsplass diakonale høgskole101510310151031791492.7
HIAKHøgskolen i Akershus353212294480155999144169.2
HIBHøgskolen i Bergen9238565916986105422814187560.0
HIBUHøgskolen i Buskerud4167243559933694103461362.8
HIFHøgskolen i Finnmark1150563172178146617772.5
HIGHøgskolen i Gjøvik206119582735293649160145.0
HIHHøgskolen i Harstad957388130751931311573.1
HIHMHøgskolen i Hedmark3688262055634223120684558.8
HILHøgskolen i Lillehammer5455302088584901144785063.0
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk146915492189230744738953.5
HINHøgskolen i Narvik431796513115510126028.0
HINEHøgskolen i Nesna4331825702391385671.1
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag253918154039264982368054.8
HIOHøgskolen i Oslo195121044139929202257418395065.3
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane325218665054295272344462.0
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag794151571445989262979200359.8
HITHøgskolen i Telemark4473268174164320173084667.2
HIVEHøgskolen i Vestfold3303257852924226112185656.7
HIÅHøgskolen i Ålesund164915292403235447244151.7
HIØHøgskolen i Østfold3918240372134232157186064.6
HSHHøgskolen Stord/Haugesund169610812703144763440161.3
HVOHøgskulen i Volda292616544677246486948064.4
LDHLovisenberg diakonale høgskole135520313552032632491.6
MFDet teologiske Menighetsfakultet4742906573901197362.0
MHGMediehøgskolen Gimlekollen416289574394715954.6
MHSMisjonshøgskolen183117235160482664.9
NHHNorges Handelshøyskole2023272920232729849126340.2
NIHNorges idrettshøgskole171721502075257944165840.1
NLANLA Høgskolen138144620396333019576.0
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet142311252034919344595716592149.1
NVHNorges veterinærhøgskole2269250251926510827993.2
PHSPolitihøgskolen1119188730085608870162834.8
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College281435205362.5
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate137103151112314540.8
UIAUniversitetet i Agder7650525216161104232680176960.2
UIBUniversitetet i Bergen15138984533862217645305337161.1
UINUniversitetet i Nordland3073197750793351104359363.8
UIOUniversitetet i Oslo2212013802595443610010233627562.0
UISUniversitetet i Stavanger7812588415513118362727199657.7
UITUiT Norges arktiske universitet780053571389495012185160957.6
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap285225994865440177670752.3
I altLærestedsnavn6447344132351821234259644734413259.4

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 13:02:59
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017