So46 - Søkertall pr lærested

Sortert på antall førstevalg pr plasser.


LærestedLærestedsnavn2011-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo216492078858
ATHLærestedsnavn10561672104
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning512531766406
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole317118936
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1830184496836
HINNHøgskolen i Innlandet7913311235454348
HISFLærestedsnavn31511880061167
HIØHøgskolen i Østfold406321114452431
HSNLærestedsnavn13216262309416200
HVLHøgskulen på Vestlandet5816499316785724
HVOHøgskulen i Volda38458071411349
LDHLovisenberg diakonale høgskole115581558287
MFMF vitenskapelig høyskole87641047192
NHHNorges Handelshøyskole1475247522112
NIHNorges idrettshøgskole3386746541099
NLANLA Høgskolen2926883903602
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet327600120502644
NORDNord universitet999226159273333
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1823824610319118624
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet73317956619312800
PHSPolitihøgskolen4300686162498
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences442558
UIAUniversitetet i Agder7512902265844449
UIBUniversitetet i Bergen9424983556268676
UIOUniversitetet i Oslo96359229564416508
UISUniversitetet i Stavanger4513696273494723
UITUiT Norges arktiske universitet13315585293915226
VIDVID vitenskapelige høgskole14534175831365
I altLærestedsnavn1309108605586080108605

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:16:54
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017