So46 - Søkertall pr lærested

Sortert på antall førstevalg pr plasser.


LærestedLærestedsnavn2011-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo29016492078858
ATHAnsgar Teologiske Høgskole10230561672104
DHSDiakonhjemmet Høgskole530336394096835
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen530812531766406
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole38017118936
HBBHøgskolen Betanien170957957178
HDHøyskolen Diakonova1501017101785
HDHHaraldsplass diakonale høgskole18011181118193
HIAKHøgskolen i Akershus20653476160391432
HIBHøgskolen i Bergen42181614897275284689
HIBUHøgskolen i Buskerud28845660296871647
HIFHøgskolen i Finnmark2152517132502643
HIGHøgskolen i Gjøvik32797401956711092
HIHHøgskolen i Harstad937113451826428
HIHMHøgskolen i Hedmark501261630897862051
HILHøgskolen i Lillehammer2914208475137592297
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1856030184496836
HINHøgskolen i Narvik2247012271668361
HINEHøgskolen i Nesna16270615809194
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag301155435466881503
HIOHøgskolen i Oslo533365299536015411368
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane31813511880061167
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag28215613098233854982
HITHøgskolen i Telemark6518817154117362576
HIVEHøgskolen i Vestfold391278588195181977
HIÅHøgskolen i Ålesund1750031784757913
HIØHøgskolen i Østfold4013096321114452431
HSHHøgskolen Stord/Haugesund16710277741501035
HVOHøgskulen i Volda381010458071411349
LDHLovisenberg diakonale høgskole116015581558287
MFDet teologiske Menighetsfakultet82757641047192
MHGMediehøgskolen Gimlekollen11179705968130
MHSMisjonshøgskolen622530039574
NHHNorges Handelshøyskole1440475247522112
NIHNorges idrettshøgskole3205386746541099
NLANLA Høgskolen1559218272672396
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1054551267516937811637
NVHNorges veterinærhøgskole299251927841161
PHSPolitihøgskolen4720300686162498
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College48942558
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate311024026376
UIAUniversitetet i Agder75240412902265844449
UIBUniversitetet i Bergen94385424983556268676
UINUniversitetet i Nordland531343505084301636
UIOUniversitetet i Oslo965671359229564416508
UISUniversitetet i Stavanger45198413696273494723
UITUiT Norges arktiske universitet81245213157233953794
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap30704545192661483
I altLærestedsnavn130950433108605586080108605

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:37:40
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017