So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo189 030Arkitekt7821486782148637675050.1
189 343Design2625922625924410840.7
I altI alt85316491044207842085849.0
Lærested: ATH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk32503250111668.8
255 418Interkulturell forståelse4755475591090.0
255 437Musikkteknologi153415341425.0
255 480Teologi 71671610.0
255 482Kristendom, religion og livssyn611611
255 752Psykologi, årsstudium207286207286244060.0
255 777Musikk3463346371546.7
255 869Interkulturelle studier2833283322100.0
255 876Kultur- og samfunnspsykologi6892689291275.0
255 936Praktisk teologi173217322450.0
I altI alt3875614616726510462.5
Lærested: DHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn251 050Sykepleie, Oslo165619291656192924028484.5
251 060Vernepleie, Stavanger31238931238911414180.9
251 080Sosialt arbeid8531034853103414717484.5
251 081Sosialt arbeid, deltid41553641553615619580.0
251 700Ergoterapi170208170208364187.8
I altI alt303036393406409669383583.0
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning253 130Barnehagelærer68285068285015619679.6
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk196223196223374288.1
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv245328245328375369.8
253 133Barnehagelærer, deltid196225196225849489.4
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse124140124140192190.5
I altI alt102112531443176633340682.0
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Fjellhaug Internasjonale Høgskole258 480Teologi og misjon1550155041625.0
258 626Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)4467446751050.0
258 777Musikk4272427261060.0
I altI alt92171101189153641.7
Lærested: HBB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn250 050Sykepleierutdanning86895786895716417892.1
Lærested: HD -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn232 050Sykepleierutdanning87510178751017718583.5
Lærested: HDH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn252 050Sykepleierutdanning101511181015111817919392.7
Lærested: HIAK -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn202 050Sykepleierutdanning136916161369161625229186.6
202 060Vernepleierutdanning72797372797316321675.5
202 061Vernepleierutdanning, deltid3605193605198612767.7
202 063Vernepleierutdanning, deltid Bærum2844282844287211562.6
202 082Yrkesfaglærerutd. i medier og kommunikasjon1727172761060.0
202 105Yrkesfaglærerutd. i service og samferdsel 1924192471070.0
202 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid71797179303390.9
202 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid48534853242692.3
202 109Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk4494492326.2
202 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag79907990252889.3
202 124Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag58865886304763.8
202 126Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag59705970283093.3
202 127Yrkesfaglærerutd. i elektrofag1191191128.3
202 129Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.32832832114.3
202 405Produktdesign193319193319468355.4
202 408Samfunnsernæring4284864284869210587.6
202 696Trafikklærerutdanning57235572352210421.2
202 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse432547432547607876.9
202 896Husøkonomi og serviceledelse171253171253233467.6
202 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse100138100138193063.3
I altI alt3532476144806039991143269.2
Lærested: HIB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn203 003Ingeniør, bygg, Bergen1657861657862216713.2
203 004Ingeniør, data42393423937749.5
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen38297382976688.8
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi8318583185112445.8
203 011Ingeniør, marinteknikk112494112494145226.9
203 012Ingeniør, maskin, Bergen63450634506728.3
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen41402414028819.9
203 024Ingeniør, elektronikk34285342853437.0
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi231372313721711.8
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom832938329371546.7
203 050Sykepleie, Bergen, høst258829572588295749255389.0
203 060Vernepleie, Bergen8691100869110015421870.6
203 080Sosialt arbeid, Bergen136515911365159135740488.4
203 096Ingeniør, havteknologi1215791215792913222.0
203 130Barnehagelærer, Bergen8341028834102814716987.0
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet289321289321434595.6
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk324433324433446073.3
203 203Folkehelsearbeid701847701847698680.2
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen143128541431285426852351.2
203 395Informasjonsteknologi, Bergen64400644005618.2
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3458263458265218128.7
203 466Tegnspråk og tolking218249218249343694.4
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving393625393625507665.8
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk117161117161202774.1
203 550Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samfunnsfag306425306425364580.0
203 551Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, engelsk253345253345253669.4
203 557Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, naturfag199274199274242982.8
203 559Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, KRLE164195164195182281.8
203 599Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, mat og helse278298278298293096.7
203 618Drama189243189243313979.5
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk310509310509326747.8
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag4216804216806310460.6
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk234326234326262989.7
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse216249216249171989.5
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk110210110210183847.4
203 667Musikk192338192338347545.3
203 700Ergoterapi711884711884637880.8
203 701Radiografi509707509707466966.7
203 702Bioingeniør431553431553729080.0
203 703Fysioterapi181426821814268238257366.7
203 753Landmåling og eiendomsdesign183431183431288532.9
203 822Ingeniør, energiteknologi123486123486207726.0
I altI alt92381489716986275282814468960.0
Lærested: HIBU -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn205 004Ingeniør, data, Kongsberg261492614983920.5
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg23165231652345.9
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg31184311843378.1
205 050Sykepleier, Drammen129314931293149329534286.3
205 155Lysdesign, Drammen6611666116163151.6
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg9716197161183060.0
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.117213117213122548.0
205 246Jus, årstudium, Hønefoss314469314469334868.8
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen43963043963012617671.6
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg10023010023072035.0
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss212267212267162176.2
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss108240108240112347.8
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss962599625942913.8
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss28204282041234.3
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg2755762755766011552.2
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss235517235517397254.2
205 526Jus, Hønefoss494716494716568863.6
205 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen267347267347698482.1
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss2085208531323.1
205 623Engelsk, Hønefoss8812988129101471.4
205 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen691106911091275.0
205 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen9415794157112250.0
205 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen126197126197123040.0
205 672Norsk, Hønefoss56825682121963.2
205 701Radiograf, Drammen315457315457315259.6
205 867Jus og ledelse, Hønefoss395609395609456668.2
205 881Statsvitenskap, Drammen290471290471468156.8
205 894Optometri, Kongsberg3194543194547910178.2
I altI alt41676602599396871034164762.8
Lærested: HIF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn206 050Sykepleie, Hammerfest184235184235496180.3
206 070Barnevern162198162198202580.0
206 080Sosialt arbeid138161138161323884.2
206 081Sosialt arbeid, samlinger23228423228410011785.5
206 130Barnehagelærerutdanning113136113136353892.1
206 162Økonomisk administrativ ledelse50785078132454.2
206 164Bedriftsøkonomi62886288202871.4
206 170Engelsk49664966172181.0
206 185Idrett, Tromsø7919679196135125.5
206 242Samfunnsfag3555355561060.0
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon68946894131968.4
206 369Økonomi og administrasjon8813688136304271.4
206 440Idrett og friluftsliv4593459361154.5
206 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn105132105132263281.2
206 605Friluftsliv7014670146162369.6
206 649Idrett, årsstudium4081408151435.7
206 655Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn8111581115313979.5
206 662Arktisk naturfag4069406991464.3
206 663Medieproduksjon, årsstudium213921396875.0
206 712Russisk for næringslivet 123412341101662.5
206 838Medieproduksjon3659365991275.0
I altI alt115017131721250246664372.5
Lærested: HIG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn207 003Ingeniør, bygg312313123153414.7
207 004Ingeniør, data911691161214.8
207 005Ingeniør, elektro811981191175.9
207 012Ingeniør, maskin111111111111010.0
207 046Webutvikling135513551616.7
207 050Sykepleierutdanning84299184299119022484.8
207 051Sykepleierutdanning, deltid209256209256546484.4
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal41484148161984.2
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres33413341111291.7
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland75867586101283.3
207 098Teknologidesign og ledelse, årsstudium, deltid3123121333.3
207 099Landmåling, nettbasert1691169174714.9
207 102Geografiske info.systemer (GIS), nettbasert1769176993327.3
207 136Medieledelse, årsstudium61102611024850.0
207 149Mediedesign271416271416426663.6
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium133257133257143145.2
207 188Informatikk133813383650.0
207 248Landmåling201012010143112.9
207 264Medieproduksjon103239103239112544.0
207 369Økonomi og ledelse185430185430235839.7
207 374Drift av nettverk og datasystemer41254125250.0
207 395Programvareutvikling10145101451205.0
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)235823582825.0
207 404Økonomi og ledelse, fleksibel, nettbasert7918379183237231.9
207 406Geomatikk108010801214.8
207 429Informasjonssikkerhet715971592464.3
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium195319532825.0
207 604Medieproduksjon, årsstudium5995599561060.0
207 673Spillprogrammering924292421731.4
207 701Radiografutdanning271400271400223366.7
207 824Teknologidesign og ledelse5515855158102540.0
207 838Medieledelse9516495164132454.2
I altI alt2061401927355671491109245.0
Lærested: HIH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn208 035Økonomi og ledelse9218592185164139.0
208 050Sykepleierutdanning309378309378626989.9
208 051Sykepleierutdanning, deltid136160136160425280.8
208 060Vernepleierutdanning138195138195213658.3
208 070Barnevernspedagogutdanning245302245302485981.4
208 071Barnevernspedagogutdanning, deltid 222271222271688184.0
208 164Økonomi og ledelse, årsstudium6412564125244553.3
208 318Regnskap og revisjon38713871131681.2
208 350Retail Management6313963139192965.5
I altI alt95713451307182631342873.1
Lærested: HIHM -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn209 050Sykepleie, Elverum74688474688418520888.9
209 053Sykepleie, Kongsvinger278322278322414787.2
209 130Barnehagelærer315381315381657685.5
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert25127525127513114192.9
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag842428424283125.8
209 157Faglærer i musikk256025603933.3
209 162Organisasjon og ledelse, Rena130210130210253767.6
209 164Bedriftsøkonomi, Rena4696469671450.0
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena114209114209458851.1
209 172Jakt, fiske og naturveiledning301633016343910.3
209 185Idrett, Elverum122323122323144630.4
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad3195319591947.4
209 239Krisehåndtering1222491222494610245.1
209 250Skogbruk, årsstudium136313631911.1
209 299Bioteknologi, Hamar557955795771.4
209 311Landbruksteknikk5835832277.4
209 318Regnskap og revisjon5193519371643.8
209 320Agronomi641426414272330.4
209 322Skogbruk1182118251435.7
209 323Utmarksforvaltning6216562165144332.6
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor108207108207233959.0
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena396839683560.0
209 409Økologisk landbruk60856085162661.5
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)2648264811100.0
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen823368233693823.7
209 446Mat, ernæring og helse263317263317496279.0
209 451Animasjon, Hamar107336107336196827.9
209 470Serviceledelse og markedsføring8113081130121675.0
209 472Virtuell kunst og design, Hamar143291143291255149.0
209 476Music Business - Management7617476174284365.1
209 486Folkehelsearbeid170256170256253865.8
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena852138521382532.0
209 516Regnskap og økonomirådgivning5385538571353.8
209 538Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert30463046162564.0
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn265358265358597974.7
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert134162134162536088.3
209 605Friluftsliv9420894208143540.0
209 623Engelsk, Hamar106161106161163250.0
209 650Idrett, årsstudium, Kongsvinger3287328741822.2
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn228384228384538264.6
209 663Mediefag, Rena428342833742.9
209 667Musikk6913869138142850.0
209 668Landbruksteknikk, årsstudium11591159130.0
209 669Bioenergi, Evenstad (Koppang)93593530.0
209 672Norsk62876287242885.7
209 676Sosialpedagogikk200266200266425576.4
209 714Music Business - Production53235532355578.8
209 743Tannpleie234264234264404393.0
209 839Spillteknologi og simulering57311573114488.3
209 867Ledelse og digitalisering8914089140101758.8
I altI alt36886308556397861206205158.8
Lærested: HIL -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn210 035Økonomi og administrasjon, bachelor3468073468074913735.8
210 060Vernepleierutdanning4756604756607412658.7
210 070Barnevern9971198997119813316182.6
210 080Sosialt arbeid8071035807103515719978.9
210 089Dokumentarfilmproduksjon-TV-Lyd 4144141333.3
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor128284128284255644.6
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium205404205404367945.6
210 185Idrett218535218535286145.9
210 220Pedagogikk, årsstudium391579391579599462.8
210 240Sosiologi, årsstudium222328222328193063.3
210 262Film- og fjernsynsvitenskap143283143283174240.5
210 264TV-teknikk4711947119205437.0
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium101203101203163348.5
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor105131105131486178.7
210 317Reiselivsledelse360474360474506576.9
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser304440304440496971.0
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto4087408792634.6
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi190527190527258828.4
210 526Rettsvitenskap8651369865136915022865.8
210 534TV-ledelse58905890233271.9
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium183223183223243080.0
210 676Pedagogikk, deltid196264196264689770.1
210 752Psykologi, årsstudium6539246539249210984.4
210 754Reiseliv og turisme273357273357283482.4
210 847TV-regi3468346891752.9
210 852Pedagogikk, bachelor251344251344395176.5
210 867Organisasjon og ledelse3776723776727813159.5
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor110226110226184242.9
210 876Psykologi7751114775111410314272.5
I altI alt545584758858137591447229763.0
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk211 050Sykepleie327370327370687590.7
211 056Sykepleierutdanning, studiegruppe Kristiansund118134118134394097.5
211 060Vernepleie206256206256688282.9
211 164Bedriftsøkonomi8616686166294564.4
211 185Idrett og adventure106261106261163348.5
211 189IT2175217521612.5
211 238Statsvitenskap511135111381747.1
211 246Jus249371249371425675.0
211 292Logistikk og Supply Chain Management8830688306196628.8
211 318Regnskap og revisjon61113611133933.3
211 369Økonomi og administrasjon238498238498447558.7
211 370IT og logistikk462294622963716.2
211 404Siviløkonom, 1. avdeling110245110245102934.5
211 432Marin logistikk og økonomi7318173181102147.6
211 488Sport Management90452904524498.2
211 627Petroleumslogistikk, deltid3710337103153839.5
211 841Politikk, juss og administrasjon158227158227223073.3
211 866Petroleumslogistikk og økonomi1243961243964211835.6
I altI alt146930182189449644783653.5
Lærested: HIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn212 003Bygg251472514752917.2
212 004Datateknikk8110811021414.3
212 005Ingeniør, Elektro53153110.0
212 006Elkraftteknikk86686621315.4
212 018Prosessteknologi2184218461250.0
212 027Ingeniør, Satelitteknologi9539531714.3
212 034Ingeniør, Industriteknikk952952120.0
212 040Ingeniør, Alta, første studieår1349134972626.9
212 050Sykepleierutdanning202247202247334573.3
212 075Bygg, nettstøttet1881188152025.0
212 076Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert10391039110.0
212 077Prosessteknologi, nettstøttet1558155872231.8
212 078Datateknikk, nettstøttet85385332015.0
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet72972920.0
212 410Økonomi og administrasjon5611456114142556.0
212 761Elektroteknikk, master23123160.0
212 804Data/IT, master2452451333.3
212 805Ingeniørdesign, master1231123120.0
212 806Integrert bygningsteknologi, master41741710.0
212 811Industriell teknologi, master23323340.0
212 814Satelitteknologi, master64264240.0
212 872Internasjonal beredskap7125671256158218.3
I altI alt4311227513166810136128.0
Lærested: HINE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten566756677887.5
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert85978597273090.0
213 170Engelsk171917198988.9
213 505Kunst og håndverk131713173560.0
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik76997699283384.8
213 602Design og bruk av digitale medier, årsstudium, Mo 811278112751631.2
213 620Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana1047104721315.4
213 623Engelsk årsstudium, 1-71923192355100.0
213 642Kunst og håndverk, 5-101516151622100.0
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 8712187121243470.6
213 655Grunnskolelærer 5-10, Narvik39623962121963.2
213 666Naturfag454511100.0
213 667Kreativt musikkarbeid101610163475.0
213 680Samfunnsfag1727172744100.0
213 777Band8158151425.0
213 796Produksjon for scene og sal335133516785.7
I altI alt43361557080913819471.1
Lærested: HINT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn214 050Sykepleierutdanning, Levanger78592978592915518384.7
214 058Sykepleierutdanning, Namsos368442368442657389.0
214 060Vernepleierutdanning, Namsos154221154221243568.6
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger240295240295545991.5
214 185Idrett, Levanger110263110263133735.1
214 240Sosiologi, Steinkjer148180148180394684.8
214 318Revisjon, Steinkjer509350933742.9
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer102137102137101855.6
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer6415064150103826.3
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer174357174357245444.4
214 388Naturforvaltning, Steinkjer3461346161060.0
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer9016590165326152.5
214 419Kommunal økonomi og ledelse, Steinkjer8111781117263574.3
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer128150128150253083.3
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer381563815682927.6
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger8723687236186030.0
214 468Grønn næringsutvikling, Steinkjer335833585862.5
214 516Regnskap, Steinkjer7812478124212777.8
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger230320230320445580.0
214 605Friluftsliv, Levanger105218105218113135.5
214 623Engelsk, Levanger8111381113121392.3
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger2170217063020.0
214 642Kunst og håndverk, Levanger96105961051818100.0
214 649Kroppsøving, Levanger601306013071353.8
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger211322211322496872.1
214 667Musikk, Levanger7314873148102540.0
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer302423024273818.4
214 680Samfunnsfag, Levanger761167611671450.0
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal1565961565968735324.6
214 749Farmasiutdanning, Namsos136174136174273577.1
I altI alt2539435440396688823150354.8
Lærested: HIO -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn215 003Ingeniør, bygg1949951949953421116.1
215 004Ingeniør, data87652876521612313.0
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi635366353661135.3
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi167292167292183158.1
215 012Ingeniør, maskin73563735631210411.5
215 050Sykepleie, Oslo392946483929464874489183.5
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet9521157952115716120977.0
215 070Barnevern292834412928344145254882.5
215 071Barnevern, deltid58076258076214220370.0
215 080Sosialt arbeid263132112631321155867382.9
215 085Arkivvitenskap177256177256183060.0
215 130Barnehagelærer165520241655202434240684.2
215 131Barnehagelærer, deltid40250840250814819775.1
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet176432161764321622844151.7
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk45852245852210111488.6
215 162Økonomi og ledelse113319041133190423138460.2
215 185Kroppsøving og idrett558108455810845811749.6
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling63176663176614217282.6
215 219Politikk og forvaltning437708437708477661.8
215 221Tegnspråk420475420475637188.7
215 253Økonomi og ledelse, deltid53993153993117729160.8
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor37752237752211817368.2
215 369Økonomi og administrasjon 152431281524312843389348.5
215 395Informasjonsteknologi, bachelor8560885608139413.8
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor282381282381688976.4
215 447Idrett, friluftsliv og helse693142969314296612851.6
215 449Anvendt datateknologi1648441648442619813.1
215 454Journalistikk142821681428216834852865.9
215 466Tegnspråk og tolking263298263298626989.9
215 484Utviklingsstudier, bachelor586796586796678578.8
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium511539511539869095.6
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn142818991428189931339978.4
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier53775653775613418472.8
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium250345250345405671.4
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium395521395521659568.4
215 642Kunst og design, årsstudium66477866477810412086.7
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk503746503746668875.0
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk5028575028575311446.5
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk4687874687877713955.4
215 691Utviklingsstudier, årsstudium7419437419439411184.7
215 700Ergoterapi9551241955124110714175.9
215 701Radiografi8521227852122710515667.3
215 702Bioingeniør63283763283710613677.9
215 703Fysioterapi231836042318360452588159.6
215 705Tannteknikk293397293397304862.5
215 706Fysioterapi, mensendieck892138989213899514067.9
215 744Ortopediingeniør112175112175263868.4
215 749Farmasi50266450266412014383.9
215 822Ingeniør, energi og miljø144511144511135125.5
215 846Arkiv og dokumentbehandling, deltid8413284132192867.9
215 848Fotojournalistikk48974548974511418462.0
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor9211487921148715526558.5
215 900Velferdsfag556749556749729972.7
I altI alt1951229953399296015474181136865.3
Lærested: HISF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk74374331717.6
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor4935594935598510382.5
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor11313411313466100.0
216 053Sykepleierutdanning, samlingsbasert deltid Førde136154136154566191.8
216 060Vernepleierutdanning190269190269293778.4
216 070Barnevernspedagogutdanning476567476567626693.9
216 080Sosialt arbeid389488389488335263.5
216 130Barnehagelærarutdanning172210172210243177.4
216 131Barnehagelærarutdanning, samlingsbasert deltid94105941053333100.0
216 164Bedriftsøkonomi731647316492142.9
216 170Engelsk8213282132142653.8
216 185Idrett224480224480276640.9
216 242Samfunnsfag6511465114132065.0
216 246Jus275408275408233762.2
216 302Friluftsliv197429197429306844.1
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur124200124200182962.1
216 330Reiselivsledelse171231171231131681.2
216 351Ungdomssosiologi135171135171182185.7
216 368Eiendomsmegling240551240551257533.3
216 369Økonomi og administrasjon161354161354184143.9
216 373Naturfag234323432450.0
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse322532322532447856.4
216 469Geologi og geofare581335813372626.9
216 481Historie3384338471741.2
216 485Idrett og kroppsøving802828028253215.6
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn123169123169192576.0
216 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid74857485455188.2
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn134218134218243863.2
216 754Reiseliv178250178250122254.5
216 835Fornybar energi116315116315123930.8
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi96132961327977.8
I altI alt3252511850548006723116762.0
Lærested: HIST -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn219 003Ingeniør, bygg1668571668572819814.1
219 004Ingeniør, data55444554441010010.0
219 005Ingeniør, elektro5052250522111199.2
219 009Ingeniør, kjemi8320283202152657.7
219 012Ingeniør, maskin655286552871156.1
219 013Ingeniør, materialteknologi503085030893426.5
219 016Ingeniør, logistikk532355323552619.2
219 035Økonomi og administrasjon142330871423308743993047.2
219 050Sykepleierutdanning230326862303268666677386.2
219 060Vernepleierutdanning8361097836109714320370.4
219 070Barnevernspedagogutdanning169219971692199728934184.8
219 080Sosionomutdanning128015321280153226031881.8
219 221Tegnspråk234260234260384192.7
219 287Informatikk med spes. i info.behandling3713237132165330.2
219 346Matteknologi121187121187182766.7
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer24217242174429.5
219 422IT-støttet bedriftsutvikling1135271135272111717.9
219 466Tegnspråk og tolking182197182197343987.2
219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn8371137837113719124976.7
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag229328229328212972.4
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag314515314515487762.3
219 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/matematikk323580323580368641.9
219 658Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/norsk4056284056286410859.3
219 700Ergoterapeututdanning7389757389758010476.9
219 701Radiografutdanning496744496744569260.9
219 702Bioingeniørutdanning4375844375848110477.9
219 703Fysioterapeututdanning166024971660249736758462.8
219 704Audiografutdanning253382253382224746.8
I altI alt79411309814459233852979498259.8
Lærested: HIT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn220 003Ingeniør bygg - byggdesign3518935189103925.6
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk1292129252619.2
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design281162811631225.0
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø203720372728.6
220 050Sykepleierutdanning70982170982118521486.4
220 051Sykepleierutdanning, deltid36542936542912113490.3
220 060Vernepleierutdanning4175384175388811675.9
220 061Vernepleierutdanning, deltid, Porsgrunn266344266344719674.0
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn53664953664913415984.3
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering119611961616.7
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden140165140165212295.5
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid24426924426911412789.8
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen293339293339697493.2
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn272326272326656895.6
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag46135461351128.3
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk101118101118252986.2
220 164Bedriftsøkonomi, Bø521125211261540.0
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn144277144277438848.9
220 170Engelsk9113791137132065.0
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning100185100185192770.4
220 179Historie4098409841330.8
220 185Idrett145372145372215736.8
220 187Informasjonsbehandling1752175241136.4
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn4411744117102934.5
220 210Norsk284828486966.7
220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig293629367887.5
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning7016170161124228.6
220 308Kulturledelse75997599152268.2
220 317Turisme og ledelse151206151206192095.0
220 318Revisjon og regnskap6013160131131968.4
220 359Internasjonal markedsføring206334206334466175.4
220 368Eiendomsmegling4198614198618119741.1
220 369Økonomi og administrasjon169390169390204643.5
220 388Økologi og naturforvaltning741287412892045.0
220 395Informatikk64764721216.7
220 400Idéhistorie, Bø162616262450.0
220 440Idrettsvitenskap9433594335124327.9
220 441Visuelle kunstfag og design9411894118162080.0
220 442Folkekunst, bachelor2326232681080.0
220 443Folkemusikk, bachelor6126121250.0
220 447Natur, miljø og friluftsliv651716517152520.0
220 448Forurensing og miljø499549954944.4
220 449Informasjonssystemer161011610121811.1
220 463Humanistiske fag, Bø162416246966.7
220 505Leire - kunst og design 151545154111291.7
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1688368835683.3
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden9412694126192673.1
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn179230179230364973.5
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid140167140167566093.3
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert128154128154779085.6
220 602Digital mediedesign137197137197547572.0
220 605Natur og miljø7213372133101662.5
220 613Historie, deltid3676367682040.0
220 628Folkekunst, årsstudium45544554111478.6
220 629Folkemusikk, årsstudium2638263891181.8
220 630Kunst og håndverk4753475310.0
220 637Tegning - bilde8910989109151978.9
220 649Kroppsøving og idrettsfag347234722540.0
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn110183110183224746.8
220 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, desentralisert8511885118182669.2
220 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Notodden9112891128253767.6
220 672Norsk, deltid47644764111478.6
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi341303413071741.2
220 895Innovasjon og entreprenørskap631456314572528.0
220 912Spansk466046606966.7
I altI alt447371547416117361730257667.2
Lærested: HIVE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet171321713253116.1
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold1810118101170.0
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign712057120574117.1
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk181601816065012.0
222 044Skipsfart og logistikk6337263372126817.6
222 050Sykepleie, Vestfold78892178892122625688.3
222 130Barnehagelærer, Vestfold323390323390758588.2
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid137164137164596985.5
222 164Bedriftsøkonomi167312167312365862.1
222 170Engelsk, Bø152223152223354774.5
222 179Historie, Vestfold, årsstudium8819688196183847.4
222 205Matematikk2860286051241.7
222 240Sosiologi, årsstudium196286196286334278.6
222 242Samfunnsfag9518695186122646.2
222 318Regnskap og revisjon138251138251264261.9
222 351Ungdomskunnskap169226169226303976.9
222 352Marinteknisk drift17111171113348.8
222 353Nautikk38291382911310712.1
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold3557573557579818253.8
222 412Informasjonsbehandling391263912671936.8
222 418Internasjonal forståelse og samarbeid127174127174192770.4
222 440Fysisk aktivitet, ernæring og helse5528965528969015060.0
222 446Mat og helse, årsstudium173214173214343791.9
222 453IT og informasjonssystemer, Horten352483524885614.3
222 481Historie, Vestfold, bachelor4813048130102245.5
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold219296219296425773.7
222 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen64866486131681.2
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium39833983122548.0
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium669366931010100.0
222 642Kunst og design9912599125172277.3
222 649Kroppsøving og idrettsfag175410175410227429.7
222 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen184311184311406858.8
222 666Naturfag152815284666.7
222 667Musikk7715777157203164.5
222 672Norsk, Bø, deltid5374537471163.6
222 796Teater for barn og unge80948094101283.3
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi321493214931421.4
222 880Sosiologi247349247349405671.4
222 912Spansk9013190131142070.0
I altI alt33035881529295181121197756.7
Lærested: HIÅ -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn225 003Ingeniør, bygg271532715352222.7
225 004Ingeniør, data1111611116250.0
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk13132131321244.2
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign261192611962623.1
225 050Sykepleierutdanning66679266679217619689.8
225 160Shippingledelse9925499254163941.0
225 162Økonomi og ledelse262437262437539058.9
225 184Medisinsk og marint årsstudium597659766966.7
225 299Bachelor i Marine- og biologiske fag931329313281650.0
225 353Maritim utdanning, nautikk58358583581812814.1
225 369Økonomi og administrasjon261500261500649567.4
225 410Handels- og Serviceledelse226354226354274658.7
225 432Shipping management151458151458338240.2
225 473Eksportmarkedsføring174319174319265349.1
225 699Ingeniør, skipsdesign251272512721020.0
225 702Bioingeniør140197140197182766.7
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap112233112233132552.0
I altI alt164931782403475747291351.7
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Østfold224 003Ingeniør, bygg og miljø352423524275313.2
224 004Ingeniør, data91459145400.0
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi12130121301244.2
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering161281612831816.7
224 035Økonomi og administrasjon2686192686194410243.1
224 050Sykepleie9891149989114926129688.2
224 051Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad341398341398859490.4
224 060Vernepleie49165149165110914376.2
224 061Vernepleierutdanning, deltid257366257366609364.5
224 070Barnevern76593276593211714580.7
224 080Sosialt arbeid78294978294915718286.3
224 130Barnehagelærer366444366444718484.5
224 131Barnehagelærer, deltid154181154181525988.1
224 170Engelsk144219144219274461.4
224 210Norsk65926592151978.9
224 238Statsvitenskap9318093180143046.7
224 244Tysk6610466104334868.8
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer13113131133348.8
224 318Regnskap og revisjon126272126272305257.7
224 398Bedriftsøkonomi132264132264234946.9
224 453Informasjonssystemer302053020574017.5
224 455Internasjonal kommunikasjon112172112172304566.7
224 474Samfunn, språk og kultur7911279112122157.1
224 505Kunst og håndverk107131107131212584.0
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn263368263368678083.8
224 610Fransk9712897128385273.1
224 620Informasjonsteknologi501515015182729.6
224 626Religion, livssyn og etikk109149109149293974.4
224 649Kroppsøving og idrett138359138359247830.8
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn208372208372489152.7
224 661Matematikk2557255771546.7
224 666Naturfag264426445862.5
224 667Musikk5911759117102147.6
224 680Samfunnsfag9416694166192867.9
224 702Bioingeniør147220147220223956.4
224 824Ingeniør, industriell design6217362173112937.9
224 845Digitale medier og design123355123355206331.7
224 895Innovasjon og prosjektledelse107265107265224548.9
224 900Arbeids- og velferdsfag168213168213344281.0
224 912Spansk8511085110253473.5
I altI alt391863217213114451571243164.6
Lærested: HSH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn218 002Ingeniør, brannsikkerhet4219642196146521.5
218 012Ingeniør, maskin2297229791850.0
218 047Ingeniør, HMS7515075150183650.0
218 050Sykepleierutdanning, Stord54960754960710912090.8
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund63171563171516418091.1
218 130Barnehagelærerutdanning199220199220384192.7
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord114133114133182090.0
218 157Faglærerutdanning i musikk2060206061833.3
218 353Nautikk (Sjøoffiser)73383733831916111.8
218 369Økonomi og administrasjon30855630855610516762.9
218 505Kunst og håndverk86988698222491.7
218 547Grunnskolelærer 1-7207267207267414983.7
218 623Engelsk651066510681747.1
218 649Idrett/kroppsøving9621396213154037.5
218 651Grunnskolelærer 5-10156246156246335461.1
218 680Samfunnsfag6010360103152560.0
I altI alt1696277727034150634103561.3
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Volda223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog411501411501384879.2
223 080Sosialt arbeid, sosionom4085084085087510174.3
223 130Barnehagelærer246294246294495589.1
223 131Barnehagelærarutdanning, deltid103109103109656994.2
223 179Historie, årsstudium119233119233357050.0
223 196Religion, kultur og samfunn54835483101376.9
223 205Matematikk i grunnskulen40674067132356.5
223 210Norsk (nordisk)56765676111478.6
223 211Norsk (nordisk), deltid33443344121675.0
223 285Samfunnsvitenskap437643763650.0
223 430Media, IKT og design185356185356316944.9
223 437Musikk, bachelor5313353133154136.6
223 439Teater og drama, bachelor647764776785.7
223 440Friluftsliv og naturguide103227103227133339.4
223 446Matkultur og helse114129114129202483.3
223 451Animasjon6514165141275747.4
223 452Planlegging og administrasjon102153102153182572.0
223 453PR, kommunikasjon og media335488335488344969.4
223 454Journalistikk6081014608101412823754.0
223 462Kulturpedagog5565556581080.0
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor83998399151788.2
223 481Historie, bachelor3069306961250.0
223 482Religion og språk1824182410.0
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn194244194244414591.1
223 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn, deltid47614761121580.0
223 605Friluftsliv194360194360345166.7
223 613Historie, deltid4180418051729.4
223 618Teater og drama, årsstudium699369937977.8
223 620Digital kompetanse294629465683.3
223 623Engelsk123184123184294367.4
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium9010890108131586.7
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium107235107235153641.7
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn149275149275325558.2
223 663Mediekunnskap11317411317466100.0
223 666Naturfag i grunnskulen1930193055100.0
223 667Musikk, årsstudium691316913171546.7
223 680Skuleretta samfunnsfag61936193172470.8
223 891Språk og litteratur4461446191090.0
I altI alt2926458046777141869134964.4
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lovisenberg diakonale høgskole230 050Sykepleie135515581355155826328791.6
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
MF vitenskapelig høyskole190 196Teologi, årsstudium141236141236335461.1
190 242Samfunnsfag109201109201203951.3
190 418Interkulturell kommunikasjon129179129179172277.3
190 480Teologi, profesjonsstudium36753675112250.0
190 482Religion og samfunn65866586111384.6
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring9012490124121866.7
190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.5284528481172.7
190 936Teologi, bachelor3562356271353.8
I altI alt474764657104711919262.0
Lærested: MHG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn257 086Kommunikasjon, livssyn og medier9159153560.0
257 087Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk3103102450.0
257 088Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk, års3659365992045.0
257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium547154716875.0
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje155286155286183551.4
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje68108681082450.0
257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje110232110232163842.1
257 850Interkulturell kommunikasjon og medier1318131811100.0
257 851Kommunikasjon og medier608860884580.0
257 872Interkulturell kommunikasjon - Bolivia variant3138313888100.0
257 902Interkulturell kommunikasjon3543354322100.0
I altI alt4167055749687113054.6
Lærested: MHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn256 196Kristendomskunnskap/RLE4792479292045.0
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.9011390113181994.7
256 480Teologi124912492728.6
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon365436545771.4
256 680Samfunnsfag45694569121770.6
256 771Teologi, profesjonsstudium5185182450.0
I altI alt183300235395487464.9
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges Handelshøyskole191 345Siviløkonomutdanningen2023475220234752849211240.2
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges idrettshøgskole150 172Friluftsliv3687423687425110946.8
150 440Idrettsvitenskap116627971166279734287539.1
150 649Idrett og samfunn541111554111154811541.7
I altI alt1717386720754654441109940.1
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
NLA Høgskolen254 130Barnehagelærer257285257285485488.9
254 182Menighetspedagogikk2430243022100.0
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen701107011081266.7
254 220Pedagogikk, årsstudium390515390515689571.6
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika182211182211162466.7
254 480Teologi, bachelor123212322540.0
254 482Kristendom, Bergen203620362366.7
254 485Kristendom og idrett, Bergen5399539961060.0
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen263314263314354185.4
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen232355232355386162.3
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge5370537091181.8
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina109143109143111573.3
254 852Pedagogikk, bachelor204265204265323884.2
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar134161134161222395.7
254 929Religion og kultur3646364622100.0
I altI alt138118272039267230139676.0
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet194 104Afrikastudier, årsstudium367475367475183158.1
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk2492492296.9
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag73787378343597.1
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag52752731915.8
194 170Engelsk, årsstudium6359576359578814162.4
194 171Rådgiving og voksnes læring142188142188273284.4
194 174Fransk, årsstudium210271210271213070.0
194 179Historie, årsstudium3838253838254610046.0
194 184Biologi og kjemi, realfag296444296444355168.6
194 188Informatikk, Gjøvik8834188341123633.3
194 200Kunsthistorie, bachelor159215159215233174.2
194 205Matematiske fag, årsstudium181391181391255446.3
194 210Nordisk språk og litteratur142181142181313686.1
194 220Pedagogikk, årsstudium9691303969130313517875.8
194 238Statsvitenskap, årsstudium308556308556152560.0
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium384788384788317441.9
194 240Sosiologi, årsstudium605838605838334770.2
194 242Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS)119220119220102245.5
194 244Tysk, årsstudium129194129194172373.9
194 272Kunsthistorie, årsstudium275359275359536680.3
194 284Geografi, årsstudium185385185385264459.1
194 285Samfunnskunnskap265447265447233762.2
194 294Latin11318311318341040.0
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier4175924175928911577.4
194 327Biologi55482955482911417963.7
194 366Filosofi251549251549123930.8
194 367Sosialantropologi, årsstudium398550398550132065.0
194 395Informatikk1247771247772018910.6
194 437Musikkvitenskap, bachelor8423984239257035.7
194 438Geografi, bachelor153381153381154235.7
194 439Drama og teater, bachelor291397291397567574.7
194 440Bevegelsesvitenskap6691377669137711124445.5
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor148214148214223073.3
194 457Lingvistikk7211672116121866.7
194 459Antikkens kultur og klassiske fag831708317081650.0
194 476Musikkteknologi55339553391614211.3
194 478Arkeologi319630319630346453.1
194 479Filosofi og etikk - filosofi12138612138672924.1
194 481Historie, bachelor2597392597392410323.3
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap398961398961349336.6
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium135187135187172470.8
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap7410674106111573.3
194 646Film- og videoproduksjon3629553629556019031.6
194 649Kroppsøving og idrett675137367513739319647.4
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn2526172526175013437.3
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn237387237387366357.1
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn445744576966.7
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn155190155190303390.9
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn234223423475.0
194 715Humanistiske fag, emnestudier138202138202355662.5
194 740Medisin, Trondheim161025431610254351177266.2
194 752Psykologi, årsstudium246734742467347430741873.4
194 755Materialteknologi16366416366443611.1
194 756Arkitektur7181418718141817932555.1
194 757Petroleumsfag306115330611533511729.9
194 759Bygg- og miljøteknikk513172551317259137624.2
194 760Datateknologi14311711431171252978.4
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon128964128964118712.6
194 763Fysikk og matematikk2849922849926722030.5
194 764Industriell kjemi og bioteknologi3897253897256912057.5
194 765Marin teknikk314120031412004222318.8
194 766Produktutvikling og produksjon328126932812693321415.4
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse6051683605168323467634.6
194 768Industriell design3517373517374910945.0
194 769Energi og miljø611171361117138325832.2
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet153655153655126219.4
194 786Europastudier med spansk124174124174121770.6
194 793Europastudier med fransk109139109139111573.3
194 795Europastudier med tysk325932594757.1
194 798Kybernetikk og robotikk1999981999982216213.6
194 818Samfunnsøkonomi, master227602227602123831.6
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn3796953796955010249.0
194 847Filmvitenskap, bachelor197498197498184341.9
194 851Medievitenskap, bachelor4808094808097812263.9
194 852Pedagogikk, bachelor5758155758157210767.3
194 855Bioteknologi, Trondheim4506404506406811061.8
194 857Fysikk129521129521137218.1
194 859Geologi229425229425417951.9
194 860Kjemi214417214417234551.1
194 862Matematiske fag, bachelor146364146364124030.0
194 868Afrikastudier, bachelor242367242367121770.6
194 870Europastudier med engelsk199332199332193652.8
194 875Politisk økonomi190441190441163250.0
194 876Psykologi, bachelor184328191843281922734965.0
194 879Sosialantropologi, bachelor5438335438337010765.4
194 880Sosiologi, bachelor659104765910477110468.3
194 881Statsvitenskap, bachelor576115257611527915750.3
194 887Engelsk, bachelor251441251441498359.0
194 888Fransk, bachelor7599759971070.0
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk8811988119172277.3
194 890Tysk, bachelor264726473560.0
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor533145953314594814732.7
194 901Språklig kommunikasjon9011890118121392.3
194 904Kulturminneforvaltning103157103157192479.2
194 905Ingeniørvitenskap og IKT135759135759149914.1
194 910Religionsvitenskap, årsstudium215323215323253865.8
194 912Spansk, årsstudium345438345438507170.4
194 929Religionsvitenskap, bachelor127217127217182766.7
194 930Fonetikk1932193210.0
194 932Klassiske fag4058405855100.0
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn110240110240112839.3
194 937Nanoteknologi2228092228095319227.6
194 941Psykologi, profesjonsstudium2658372126583721952129773.4
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn3525833525836010258.8
194 946Tekniske geofag179448179448265944.1
I altI alt1423126751349196937857161163749.1
Lærested: NVH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn193 772Veterinærstudiet9961165996116548554189.6
193 780Dyrepleierutdanning152316191523161959762096.3
I altI alt22692519251927841082116193.2
Lærested: PHS - Politihøgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Politihøgskolen233 679Politiutdanning, Stavern7172096717209613838435.9
233 681Politiutdanning, Oslo97727059772705546160034.1
233 682Politiutdanning, Bodø6021758602175812734436.9
233 683Politiutdanning, Kongsvinger712205771220575917034.7
I altI alt1119300630088616870249834.8
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences231 064Samisk språk og litteratur91691611100.0
231 065Duodji og design71171110.0
231 066Reindriftsstudier8128121250.0
231 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samisk111611163475.0
I altI alt284235555862.5
Lærested: STAF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn234 196Kristendom, årsstudium405840583560.0
234 437Musikk, menighet og ledelse7314073140266241.9
234 480Teologi og ledelse386538652922.2
I altI alt137240151263317640.8
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Agder201 003Ingeniør, byggdesign1154051154053511430.7
201 004Ingeniør, data32239322393348.8
201 006Ingeniør, fornybar energi913829138274615.2
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad342383423832412.5
201 012Ingeniør, mekatronikk45315453157897.9
201 050Sykepleie, Kristiansand131714631317146326528892.0
201 052Sykepleie, Grimstad85796085796014016087.5
201 060Vernepleie4275314275319812479.0
201 080Sosialt arbeid9281109928110923628283.7
201 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn137207137207273969.2
201 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn7696769691275.0
201 130Barnehagelærer, Kristiansand54064154064110111786.3
201 132Barnehagelærer, Grimstad228281228281445383.0
201 149Multimedieteknologi og -design9730797307217030.0
201 157Faglærer i teater557155715771.4
201 170Engelsk, årsstudium322491322491487663.2
201 172Friluftsliv14229614229692634.6
201 174Fransk6480648091656.2
201 179Historie, årsstudium178396178396195137.3
201 184Biologi, årsstudium8412684126111478.6
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium612046120473420.6
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor9911099110232688.5
201 203Folkehelsearbeid365432365432586885.3
201 205Matematikk4196419681553.3
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium7511775117212972.4
201 238Statsvitenskap, årsstudium176364176364143638.9
201 242Samfunnsfag224402224402325855.2
201 247Utviklingsstudiet307406307406375172.5
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor81466814661711714.5
201 301Matematikk og økonomi42105421053837.5
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk130174130174222781.5
201 317Reiselivsledelse509667509667749577.9
201 318Regnskap og revisjon179356179356255050.0
201 327Biologi, bachelor100159100159142360.9
201 336Skolebibliotekkunnskap51605160262892.9
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom3939963939967817544.6
201 366Filosofi11723911723962920.7
201 369Økonomi og administrasjon7031597703159714931447.5
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad3237463237464710843.5
201 437Kunstfag med fordypning i musikk4076407641136.4
201 440Idrett, bachelor197517197517247034.3
201 456Litteratur, film og teater649664965862.5
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon171243171243102147.6
201 481Historie, bachelor101266101266185036.0
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor709470946875.0
201 484Utviklingsstudier325432325432384879.2
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.446573446573829685.4
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.146203146203274955.1
201 618Teater og drama105139105139101471.4
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium160187160187262989.7
201 646Samfunnsrettet ernæring500573500573444891.7
201 649Idrett, årsstudium3407613407614713036.2
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.3706063706066611457.9
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium152223152223172763.0
201 661Fysikk1958195850.0
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium158268158268183060.0
201 667Musikk130277130277306446.9
201 676Pedagogikk, årsstudium4446104446107511167.6
201 690Tysk4269426961154.5
201 702Bioingeniør213293213293314175.6
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse8733287332164337.2
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium191332191332243568.6
201 803Ingeniør, elektronikk231742317432611.5
201 807Kunstig intelligens169016901137.7
201 828Lektorutdanning i realfag50885088102050.0
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor205307205307405869.0
201 852Pedagogikk, bachelor276363276363303683.3
201 862Industriell matematikk145514553560.0
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid465529465529849291.3
201 881Statsvitenskap, bachelor263518263518458254.9
201 887Engelsk, bachelor109189109189263868.4
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor4050405091090.0
201 900Sosiologi 250332250332213167.7
201 912Spansk148205148205183060.0
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium861268612681266.7
I altI alt76501290216161265842680444960.2
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Bergen184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag609560955955.6
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium365535365535426663.6
184 170Engelsk, årsstudium186275186275203066.7
184 174Fransk, årsstudium69956995151883.3
184 179Historie, årsstudium348671348671368343.4
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium3299329951145.5
184 200Kulturvitenskap246356246356344772.3
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid577688577688596590.8
184 208Utviklingsstudier, årsstudium384480384480293387.9
184 211Nordisk116158116158173351.5
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium271463271463213560.0
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium411776411776327145.1
184 240Sosiologi, årsstudium645847645847394684.8
184 244Tysk, årsstudium497949794580.0
184 248Geografi, årsstudium158300158300172373.9
184 272Kunsthistorie, årsstudium287379287379557276.4
184 298Bærekraftig havbruk115177115177102147.6
184 300Informatikk: data science202322023232611.5
184 306Informatikk-matematikk-økonomi521545215441822.2
184 327Biologi4386704386707711666.4
184 366Filosofi83172831722825.0
184 367Sosialantropologi, årsstudium469614469614232785.2
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor762182776218278221937.4
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig15122515122581553.3
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi38295382952258.0
184 438Geografi, bachelor187419187419205834.5
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor10645810645886612.1
184 454Journalistikk9521484952148413321163.0
184 472Digital kultur147347147347214942.9
184 475Kunsthistorie, bachelor237311237311425084.0
184 478Arkeologi342626342626316547.7
184 479Filosofi 180487180487205933.9
184 481Historie, bachelor393102539310254615729.3
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig159235159235202774.1
184 565Italiensk101147101147131681.2
184 582Japansk203468203468389838.8
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium306515306515213855.3
184 670Naturvitenskapelige fag2494612494616312849.2
184 692Teatervitenskap193254193254324374.4
184 698Samfunnsøkonomi, master219588219588204544.4
184 707Farmasi363482363482394881.2
184 708Human ernæring528617528617677391.8
184 724Rettsvitenskap31965084319650841002159562.8
184 740Medisin180327681803276849572268.6
184 742Odontologi70799670799610014967.1
184 743Tannpleie482567482567586490.6
184 752Psykologi, årsstudium325145453251454570295373.7
184 792Musikkterapi128190128190456075.0
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk148215148215162272.7
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin7411174111213167.7
184 829Informatikk: datateknologi62566625663913.3
184 837Kognitiv vitenskap125417125417125322.6
184 838Film- og tv-produksjon629124562912459923043.0
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk159270159270152560.0
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk217329217329376259.7
184 850Nye medier199400199400143145.2
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor408752408752436863.2
184 852Pedagogikk, bachelor665907665907567970.9
184 857Fysikk8434184341124228.6
184 859Geovitenskap, retning geologi2694912694915310053.0
184 860Kjemi152269152269102737.0
184 862Matematikk104267104267114425.0
184 865Molekylærbiologi350494350494386063.3
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor467766467766497862.8
184 870Europastudier279547279547193554.3
184 873Kjønnsstudier250286250286192382.6
184 875Politisk økonomi239560239560122941.4
184 876Generell psykologi120817131208171313419369.4
184 878Sammenliknende politikk, bachelor4608374608376212051.7
184 879Sosialantropologi, bachelor7079867079869010982.6
184 880Sosiologi, bachelor810119581011957311066.4
184 883Utviklingsstudier780975780975839587.4
184 886Russisk127220127220183060.0
184 887Engelsk, bachelor4056324056327611267.9
184 888Fransk, bachelor118161118161111957.9
184 889Nordisk språk og litteratur125170125170172373.9
184 890Tysk, bachelor7412074120132161.9
184 893Språkvitenskap9513195131111573.3
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi7671006767100617422776.7
184 909Retorikk133271133271102737.0
184 910Religionsvitenskap, årsstudium219325219325213363.6
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium62876287131872.2
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium127174127174202676.9
184 915Geovitenskap, retning geofysikk132268132268202580.0
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk247342247342234156.1
184 917Petroleums- og prosessteknologi2518172518173912032.5
184 922Litteraturvitenskap284399284399537471.6
184 923Arabisk136236136236152951.7
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor279352279352546879.4
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon247308247308263281.2
184 929Religionsvitenskap, bachelor192291192291213756.8
184 931Gresk386138612366.7
184 932Latin57105571051616.7
184 939Nanoteknologi13847513847593724.3
I altI alt151382498333862556265305867661.1
Lærested: UIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn204 050Sykepleie, Bodø53564853564813916186.3
204 055Sykepleie, Mo i Rana140174140174394684.8
204 070Barnevern322395322395394684.8
204 080Sosialt arbeid, Bodø296339296339617087.1
204 081Sosialt arbeid, Mo i Rana105137105137496674.2
204 097Økonomi, markedsføring og ledelse, Vesterålen37633763283775.7
204 103Marin økologi (3+2)203420342450.0
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert80948094283093.3
204 131Barnehagelærer, Bodø145180145180253375.8
204 132Barnehagelærer, Nesna, deltid36423642131681.2
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag701647016461346.2
204 157Faglærer i musikk6256251911.1
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium9920799207235244.2
204 167Økonomi, markedsføring, ledelse, delt., Helgeland45824582224944.9
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium8212882128162466.7
204 179Historie, årsstudium7013770137152462.5
204 184Biologi og kjemi3550355055100.0
204 219Statsvitenskap, årsstudium5091509151435.7
204 233Grunnstudium135229135229305158.8
204 249Sosiologi, Bodø109144109144162080.0
204 276Lederskap112199112199123138.7
204 301Business og IT291472914721216.7
204 318Regnskap 8815688156193161.3
204 327Biologi5792579291369.2
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor182447182447328239.0
204 345Siviløkonom144371144371183946.2
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser194477194477276939.1
204 398Økonomi og digitalisering194319435683.3
204 412Informasjonsbehandling, årsstudium1956195621020.0
204 427Animal Science202222202222445088.0
204 440Idrett, Bodø, bachelor591785917892437.5
204 446Mat og helse, deltid5459545966100.0
204 454Journalistikk318545318545548464.3
204 455Engelsk, Bodø, bachelor182518256785.7
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor41964196132944.8
204 473Internasjonal markedsføring9118791187112544.0
204 481Historie, bachelor2372237231225.0
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.114162114162242885.7
204 548Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert122160122160445678.6
204 605Friluftsliv8516785167163842.1
204 616Nordisk språk og litteratur, deltid273027301414100.0
204 626Religion, livssyn og etikk, deltid32383238111291.7
204 642Visuelle kunstfag72817281141593.3
204 649Idrett, Bodø, årsstudium107255107255123732.4
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.115191115191183847.4
204 655Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert8212982129223268.8
204 662Naturfag, deltid9209202450.0
204 667Musikk305730573560.0
204 711Havbruk (3+2)102410242540.0
204 867Havbruksdrift og ledelse321113211121513.3
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø8412084120111291.7
204 881Statsvitenskap521015210151338.5
204 912Spansk, årsstudium, deltid3949394991275.0
I altI alt30735050507984301043163663.8
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Oslo185 170Engelsk, årsstudium106514781065147817425069.6
185 174Fransk, årsstudium469610469610628176.5
185 179Historie, årsstudium750150375015039221043.8
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur3504533504537811070.9
185 212Norsk som andrespråk204265204265688282.9
185 221Tegnspråk, årsstudium3434
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium319365319365162176.2
185 233Realfag4018004018008517050.0
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium6458526458529913772.3
185 306Matematikk med informatikk155530155530209221.7
185 308Kultur og kommunikasjon131417301314173021827778.7
185 327Biovitenskap4687554687557212358.5
185 437Musikkvitenskap1924521924528418844.7
185 438Samfunnsgeografi354718354718387650.0
185 439Estetiske studier4666524666528812769.3
185 452Offentlig administrasjon og ledelse123920961239209616827062.2
185 455Portugisisk8813088130162369.6
185 459Klassiske språk200365200365204445.5
185 461Midtøsten-studier med tyrkisk7410474104111668.8
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor4646104646109111380.5
185 464Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anv.562515625162326.1
185 465Helseledelse og helseøkonomi4767724767727210667.9
185 466Tegnspråk og tolking595910.0
185 478Arkeologi5058565058566812255.7
185 479Filosofi, bachelor506117950611796219232.3
185 480Teologi, bachelor621116211171643.8
185 481Historie, bachelor587162258716228727431.8
185 482Religion og samfunn348506348506242788.9
185 483Russisk187371187371386162.3
185 565Italiensk, bachelor192271192271213070.0
185 582Japansk med Japan-studier3236673236677415946.5
185 592Kinesisk med Kina-studier3436663436667112357.7
185 601Arkivkunnskap189289189289689472.3
185 604Medier og kommunikasjon, årsstudium778122977812298814262.0
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium419561419561567277.8
185 626Kristendom og islam138237138237233467.6
185 690Tysk, årsstudium265437265437335757.9
185 698Samfunnsøkonomisk analyse2746802746804110539.0
185 707Farmasi5027245027249614367.1
185 708Master i klinisk ernæring, start høst3746374671070.0
185 713Klinisk ernæring63574863574811112191.7
185 724Rettsvitenskap (jus), høst35555582355555821335205465.0
185 725Rettsvitenskap (jus), vår266140972661409734750369.0
185 740Medisin, høst166025771660257758693562.7
185 742Odontologi7051008705100816122671.2
185 745Medisin, vår145521821455218213019865.7
185 748Odontologi, start vår3958395820.0
185 752Psykologi, årsstudium274137352741373543157175.5
185 771Teologi, profesjonsstudium4380438091560.0
185 786Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk142814281250.0
185 793Fransk, bachelor209284209284375666.1
185 795Tysk, bachelor671286712861060.0
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk293431293431456866.2
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur1089521089522423210.3
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon353107735310774718425.5
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer79682796826896.7
185 837Informatikk: språkteknologi207613207613308137.0
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet553918553918437358.9
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag260480260480214744.7
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag6711101671110112622556.0
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor714129471412947613954.7
185 852Pedagogikk179524451795244521629673.0
185 853Spesialpedagogikk145017751450177525030282.8
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi41307413073329.4
185 857Fysikk og astronomi2987852987854013629.4
185 858Geologi og geografi269566269566439843.9
185 860Kjemi og biokjemi174353174353174042.5
185 862Matematikk og økonomi2596312596313410233.3
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi14653214653284517.8
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi4817094817096610165.3
185 868India områdestudier181276181276132259.1
185 870Europastudier (EU)57610655761065569558.9
185 872Internasjonale studier129621121296211226545558.2
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor299349299349262796.3
185 874Kriminologi, bachelor246434552464345536651371.3
185 876Psykologi, bachelor290441532904415347468769.0
185 879Sosialantropologi113316241133162411416668.7
185 880Sosiologi, bachelor156623281566232814224757.5
185 881Statsvitenskap, bachelor148728541487285424047550.5
185 883Utviklingsstudier107814661078146610313476.9
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk244362244362538562.4
185 893Lingvistikk188313188313285056.0
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor9272284927228411632036.2
185 899Tannpleie64277564277512513493.3
185 904Kulturarv og bevaringskunnskap160242160242354872.9
185 912Spansk, årsstudium61981461981410413477.6
185 918Latin-Amerika-studier335456335456324276.2
185 919Nord-Amerika-studier223446223446174240.5
185 920Engelsk, bachelor5548365548368811874.6
185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor360493360493598767.8
185 923Midtøsten-studier med arabisk4336664336667412061.7
185 924Spansk, bachelor324459324459496971.0
185 929Religionsvitenskap, bachelor359563359563568169.1
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk285411285411455778.9
185 941Psykologi , høst205427532054275374094978.0
185 942Psykologi , vår150619751506197512216773.1
I altI alt22120359225954495644102331650862.0
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Stavanger217 003Ingeniør, bygg1616581616583311329.2
217 004Ingeniør, datateknologi523995239987011.4
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign47352473524616.6
217 009Ingeniør, kjemi og miljø801858018592142.9
217 012Ingeniør, maskin674436744386711.9
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi1838031838033416620.5
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon3426763426764110439.4
217 050Sykepleie157217751572177541046288.7
217 070Barnevern133515811335158119422387.0
217 080Sosialt arbeid117014131170141321926682.3
217 130Barnehagelærer63478063478013015683.3
217 170Engelsk4656554656558911279.5
217 179Historie, årsstudium256513256513237530.7
217 196Religionsstudier195309195309273969.2
217 200Kunst- og kulturstudier394639465683.3
217 205Matematikk104217104217203655.6
217 211Nordisk106161106161203262.5
217 240Sosiologi, årsstudium469695469695508459.5
217 255Hotelledelse3736063736067212756.7
217 317Reiselivsledelse8271071827107112114484.0
217 318Regnskap og revisjon4107944107947113552.6
217 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom403102440310245714040.7
217 369Økonomi og administrasjon110223581102235825551749.3
217 440Idrettsvitenskap246605246605238527.1
217 454Journalistikk6379566379567711467.5
217 481Historie, bachelor142348142348144531.1
217 505Kunst og håndtverk243275243275545893.1
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn55072655072612415480.5
217 618Drama- og teaterkommunikasjon157199157199162080.0
217 649Idrett3967793967796213446.3
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk4947654947658814461.1
217 755Konstruksjoner og materialer3519435194103033.3
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi133503133503269228.3
217 801Petroleumsteknologi1375591375592612820.3
217 802Marin- og offshoreteknologi126582126582115719.3
217 803Informasjonsteknologi281912819162920.7
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag189298189298497862.8
217 857Matematikk og fysikk481534815362722.2
217 860Biologisk kjemi143217143217304173.2
217 880Sosiologi60086860086810614274.6
217 881Statsvitenskap353644353644469051.1
217 887Engelsk språk og litteratur180244180244212972.4
217 889Nordisk språk og litteratur507250725683.3
217 938Byplanlegging10122110122181457.1
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser133436133436195038.0
I altI alt78121369615513273492727472357.7
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
UiT Norges arktiske universitet186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi291042910461931.6
186 017Ingeniør, automasjon91039103180.0
186 018Prosess- og gassteknologi381713817143312.1
186 049Nautikk1999199961931.6
186 050Sykepleie, Tromsø8811040881104029133586.9
186 083Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Tromsø2203812203815210052.0
186 084Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Tromsø200292200292385667.9
186 130Barnehagelærer, Tromsø311419311419557276.4
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert137166137166434791.5
186 137Allmenn litteraturvitenskap, oppstart vår4545
186 164Bedriftsøkonomi199397199397275846.6
186 170Engelsk, årsstudium176253176253234057.5
186 174Fransk, oppstart vår263126313475.0
186 179Historie, årsstudium7917379173112544.0
186 205Matematikk297429746966.7
186 211Nordisk2742274277100.0
186 222Likestilling og kjønn768976894580.0
186 235Nordsamisk som fremmedspråk192519252366.7
186 299Bioteknologi80127801273650.0
186 306Datasikkerhet67167140.0
186 327Biologi133213133213152951.7
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap832168321682828.6
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø4059974059979521943.4
186 395Informatikk231832318363815.8
186 427Biomedisin13319013319071070.0
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse86131861317887.5
186 475Kunsthistorie6585658591181.8
186 478Arkeologi125246125246122352.2
186 479Filosofi, bachelor551435514391752.9
186 481Historie, bachelor84235842352229.1
186 482Religionsvitenskap, bachelor355935593650.0
186 483Russlandsstudier511265112651533.3
186 609Antikkens kultur, oppstart høst405840583560.0
186 613Historie, oppstart vår8188182366.7
186 615Allmenn litteraturvitenskap586958695683.3
186 616Allmenn språkvitenskap, oppstart høst182818282366.7
186 623Engelsk, oppstart vår1523152322100.0
186 626Religionsvitenskap, oppstart vår5858
186 644Luftfartsfag1915219152101049.6
186 677Allmenn språkvitenskap, oppstart vår454510.0
186 692Drama og teater102142102142192576.0
186 700Ergoterapi279364279364263378.8
186 701Radiografi189324189324213953.8
186 702Bioingeniør153216153216263281.2
186 703Fysioterapi6981130698113010719953.8
186 707Farmasi215300215300213265.6
186 709Akvamedisin406640663742.9
186 712Russisk, oppstart vår286328633933.3
186 724Rettsvitenskap130021361300213619532859.5
186 739Medisinske fag324443324443356157.4
186 740Medisin141821901418219020636057.2
186 742Odontologi5177555177558311075.5
186 743Tannpleie281316281316384290.5
186 752Psykologi, årsstudium115016681150166818425971.0
186 769Energi, klima og miljø491514915162128.6
186 770Satelitteknologi, master55255240.0
186 785Informatikk, datamaskinsystemer1311213112200.0
186 789Antikkens kultur, oppstart vår1313
186 813Industriell matematikk184518452633.3
186 814Romfysikk391473914731225.0
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag4796479661154.5
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag190354190354326648.5
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap6110861108111957.9
186 852Pedagogikk, bachelor296414296414516085.0
186 857Fysikk179017901812.5
186 859Geologi8317683176113036.7
186 860Kjemi286828685683.3
186 862Matematiske realfag144014401333.3
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø3817523817527314849.3
186 876Psykologi, bachelor688105868810589214663.0
186 877Samfunnssikkerhet og miljø100240100240176725.4
186 878Politikk, økonomi og filosofi801888018881553.3
186 879Sosialantropologi190284190284162564.0
186 880Sosiologi277421277421212972.4
186 881Statsvitenskap178426178426184639.1
186 891Språk og litteratur123171123171253767.6
186 892Språk og økonomi7915179151142166.7
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap13234313234331915.8
186 910Religionsvitenskap, årsstudium4571457171450.0
186 912Spansk, oppstart vår53705370121580.0
186 950Nordisk, oppstart vår3434
I altI alt78001315713894233952185379457.6
Lærested: UMB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn192 199Ettårig grunnstudium28846728846711218460.9
192 230Eiendom121291121291174736.2
192 233Frie realfag105185105185183158.1
192 299Bioteknologi298423298423466570.8
192 310Landskapsingeniør224423224423286145.9
192 321Husdyrvitenskap130161130161222781.5
192 322Skogfag441154411562030.0
192 327Biologi276413276413274560.0
192 332Kjemi551115511151050.0
192 369Økonomi og administrasjon443106244310627519039.5
192 377Miljø og naturressurser160228160228142263.6
192 388Økologi og naturforvaltning141240141240234748.9
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor241072410721612.5
192 468Samfunnsøkonomi14735714735792437.5
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier301420301420385865.5
192 544Hestefag152161152161313296.9
192 732Landskapsarkitektur44465444465412015080.0
192 759Byggeteknikk og arkitektur163458163458225937.3
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling351833518332910.3
192 767Industriell økonomi109351109351124427.3
192 783Kjemi og bioteknologi103171103171121675.0
192 784Miljøfysikk og fornybar energi149389149389215141.2
192 809Vann- og miljøteknikk5914859148112445.8
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master1668166831127.3
192 835Fornybar energi351712351712418946.1
192 842Plantevitenskap8012280122112250.0
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag7512675126112250.0
192 857Energi- og miljøfysikk882148821472429.2
192 864Matvitenskap og ernæring123162123162121675.0
192 949By- og regionplanlegging161344161344174736.2
I altI alt2852545148659266776148352.3
Total
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2011-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
LærestedsnavnI altI alt644731086053518215860806447310860559.4

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Fredag 1. juli 2022 16:36:22
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017