So42 - Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn

Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn. Sortert på kvinneandelen i år.


Søkerens fylkeSøkereKvinneprosent 2011
2009-april2010-april2011-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus65324571111036439471511154690949751188458.1
Aust-Agder12408132053121986420831214877209158.1
Buskerud29181893481128621903476529821903488561.0
Finnmark103456716019155261441992601159362.3
Hedmark22291461369022831581386423441543388760.3
Hordaland65954629112246543441410957685446091146359.8
Møre og Romsdal30592094515329682013498133032136543960.7
Nord-Trøndelag16701095276516561109276517561085284161.8
Nordland26821765444726231789441226971838453559.5
Oppland23051415372022321415364723751551392660.5
Oslo87296196149258638615614794904465391558358.0
Rogaland50183540855849843513849750833592867558.6
Sogn og Fjordane15489882536142696123871524910243462.6
Svalbard213
Sør-Trøndelag42022971717340923055714744573139759658.7
Telemark20761256333220101322333220541321337560.9
Troms21691446361520311457348821631512367558.9
Ukjent37322359646927874746840587353.6
Vest-Agder20301458348820671431349822151503371859.6
Vestfold26581762442027061893459928671980484759.1
Østfold29921963495529211925484631722113528560.0
I alt62061421071041686108442320103404644734413210860559.4

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 14:35:54
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017