So42 - Antall søkere fra hvert fylke

Søkerens fylkeSøkereEndring%
2007-april2008-april2009-april2010-april2011-april
Akershus92709668111031115411884+6.54%
Aust-Agder19661939205320832091+0.38%
Buskerud42334307481147654885+2.52%
Finnmark14241359160114411593+10.55%
Hedmark32923276369038643887+0.60%
Hordaland99549962112241095711463+4.62%
Jan Mayen4
Møre og Romsdal47864988515349815439+9.19%
Nord-Trøndelag25882494276527652841+2.75%
Nordland42424201444744124535+2.79%
Oppland32743185372036473926+7.65%
Oslo1283412972149251479415583+5.33%
Rogaland79887892855884978675+2.09%
Sogn og Fjordane23212192253623872434+1.97%
Svalbard723
Sør-Trøndelag61686483717371477596+6.28%
Telemark31403088333233323375+1.29%
Troms31523141361534883675+5.36%
Ukjent411117596747873+16.87%
Vest-Agder31093072348834983718+6.29%
Vestfold38873838442045994847+5.39%
Østfold43914330495548465285+9.06%
I alt9244192506104168103404108605+5.03%

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 16:27:12
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017