Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle lærestedene i det samordna opptaket, 2010 - 2011

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2010-april2011-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo919858-6.64%
ATHLærestedsnavn102104+1.96%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning400406+1.50%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole2836+28.57%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk696836+20.11%
HINNHøgskolen i Innlandet43054348+1.00%
HISFLærestedsnavn9851167+18.48%
HIØHøgskolen i Østfold20882431+16.43%
HSNLærestedsnavn57346200+8.13%
HVLHøgskulen på Vestlandet56055724+2.12%
HVOHøgskulen i Volda11871349+13.65%
LDHLovisenberg diakonale høgskole272287+5.51%
MFMF vitenskapelig høyskole197192-2.54%
NHHNorges Handelshøyskole20622112+2.42%
NIHNorges idrettshøgskole8111099+35.51%
NLANLA Høgskolen454602+32.60%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet25172644+5.05%
NORDNord universitet30003333+11.10%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1734018624+7.40%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1207512800+6.00%
PHSPolitihøgskolen29612498-15.64%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences168-50.00%
UIAUniversitetet i Agder43344449+2.65%
UIBUniversitetet i Bergen85368676+1.64%
UIOUniversitetet i Oslo1603916508+2.92%
UISUniversitetet i Stavanger42644723+10.76%
UITUiT Norges arktiske universitet50415226+3.67%
VIDVID vitenskapelige høgskole14361365-4.94%
I altLærestedsnavn103404108605+5.03%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 15:03:09
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017