Prosentvis endring i antall søkere førstevalg fordelt på alle lærestedene i det samordna opptaket, 2010 - 2011

LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgEndring%
2010-april2011-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo919858-6.64%
ATHAnsgar Teologiske Høgskole102104+1.96%
DHSDiakonhjemmet Høgskole900835-7.22%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen400406+1.50%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole2836+28.57%
HBBHøgskolen Betanien164178+8.54%
HDHøyskolen Diakonova8385+2.41%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole207193-6.76%
HIAKHøgskolen i Akershus12671432+13.02%
HIBHøgskolen i Bergen47934689-2.17%
HIBUHøgskolen i Buskerud15111647+9.00%
HIFHøgskolen i Finnmark650643-1.08%
HIGHøgskolen i Gjøvik10061092+8.55%
HIHHøgskolen i Harstad441428-2.95%
HIHMHøgskolen i Hedmark20972051-2.19%
HILHøgskolen i Lillehammer22082297+4.03%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk696836+20.11%
HINHøgskolen i Narvik277361+30.32%
HINEHøgskolen i Nesna226194-14.16%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag14621503+2.80%
HIOHøgskolen i Oslo1080811368+5.18%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane9851167+18.48%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag49334982+0.99%
HITHøgskolen i Telemark24082576+6.98%
HIVEHøgskolen i Vestfold18151977+8.93%
HIÅHøgskolen i Ålesund814913+12.16%
HIØHøgskolen i Østfold20882431+16.43%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund8121035+27.46%
HVOHøgskulen i Volda11871349+13.65%
LDHLovisenberg diakonale høgskole272287+5.51%
MFDet teologiske Menighetsfakultet197192-2.54%
MHGMediehøgskolen Gimlekollen86130+51.16%
MHSMisjonshøgskolen8274-9.76%
NHHNorges Handelshøyskole20622112+2.42%
NIHNorges idrettshøgskole8111099+35.51%
NLANLA Høgskolen368396+7.61%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1058711637+9.92%
NVHNorges veterinærhøgskole11981161-3.09%
PHSPolitihøgskolen29612498-15.64%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College168-50.00%
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate76
UIAUniversitetet i Agder43344449+2.65%
UIBUniversitetet i Bergen85368676+1.64%
UINUniversitetet i Nordland13121636+24.70%
UIOUniversitetet i Oslo1603916508+2.92%
UISUniversitetet i Stavanger42644723+10.76%
UITUiT Norges arktiske universitet36733794+3.29%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap13191483+12.43%
I altLærestedsnavn103404108605+5.03%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Søndag 18. mars 2018 12:27:00
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017