Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedLærestedsnavnPlanlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
2011-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo858
ATHAnsgar Teologiske Høgskole104
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning406
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole36
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk836
HINNHøgskolen i Innlandet4348
HISFLærestedsnavn1167
HIØHøgskolen i Østfold2431
HSNLærestedsnavn6200
HVLHøgskulen på Vestlandet5724
HVOHøgskulen i Volda1349
LDHLovisenberg diakonale høgskole287
MFMF vitenskapelig høyskole (Det teologiske Menighetsfakultet)192
NHHNorges Handelshøyskole2112
NIHNorges idrettshøgskole1099
NLANLA Høgskolen602
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet2644
NORDNord universitet3333
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet18624
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet12800
PHSPolitihøgskolen2498
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences8
UIAUniversitetet i Agder4449
UIBUniversitetet i Bergen8676
UIOUniversitetet i Oslo16508
UISUniversitetet i Stavanger4723
UITUiT Norges arktiske universitet5226
VIDVID vitenskapelige høgskole1365
I altLærestedsnavn108605

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Fredag 21. februar 2020 04:56:52
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017