Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

Onsdag 6. juli 2022 15:30:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017