Antall førstevalgssøkere per planlagte studieplass ved de enkelte lærestedene

LærestedLærestedsnavnPlanlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Førstevalg
pr plasser
2011-april
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo908589.5
ATHAnsgar Teologiske Høgskole2301040.5
DHSDiakonhjemmet Høgskole3038352.8
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen3084061.3
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole80360.4
HBBHøgskolen Betanien701782.5
HDHøyskolen Diakonova50851.7
HDHHaraldsplass diakonale høgskole801932.4
HIAKHøgskolen i Akershus65314322.2
HIBHøgskolen i Bergen181646892.6
HIBUHøgskolen i Buskerud84516471.9
HIFHøgskolen i Finnmark5256431.2
HIGHøgskolen i Gjøvik79710921.4
HIHHøgskolen i Harstad3714281.2
HIHMHøgskolen i Hedmark126120511.6
HILHøgskolen i Lillehammer142022971.6
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk5608361.5
HINHøgskolen i Narvik4703610.8
HINEHøgskolen i Nesna2701940.7
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag115515031.3
HIOHøgskolen i Oslo3365113683.4
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane81311671.4
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag215649822.3
HITHøgskolen i Telemark188125761.4
HIVEHøgskolen i Vestfold127819771.5
HIÅHøgskolen i Ålesund5009131.8
HIØHøgskolen i Østfold130924311.9
HSHHøgskolen Stord/Haugesund71010351.5
HVOHøgskulen i Volda101013491.3
LDHLovisenberg diakonale høgskole1602871.8
MFDet teologiske Menighetsfakultet2751920.7
MHGMediehøgskolen Gimlekollen1791300.7
MHSMisjonshøgskolen225740.3
NHHNorges Handelshøyskole44021124.8
NIHNorges idrettshøgskole20510995.4
NLANLA Høgskolen5923960.7
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet4551116372.6
NVHNorges veterinærhøgskole99116111.7
PHSPolitihøgskolen72024983.5
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College8980.1
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate110760.7
UIAUniversitetet i Agder240444491.9
UIBUniversitetet i Bergen385486762.3
UINUniversitetet i Nordland134316361.2
UIOUniversitetet i Oslo5671165082.9
UISUniversitetet i Stavanger198447232.4
UITUiT Norges arktiske universitet245237941.5
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap70414832.1
I altLærestedsnavn504331086052.2

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Førstevalg pr plasser    Søknader førstevalg pr planlagte studieplass. Jo høyere tall jo mer konkurranse om plassene.

Lørdag 24. mars 2018 12:50:10
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017