Utdanningsområde/-type 2010 - 2011

UtdanningsområdeUtdanningsområde + type2010-hoved2011-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søkere
tilbud
førstevalg
ESTETISKESTETISK1404981532708930781321512479144915809639322188027683232624581567
HELSEFAGHELSEFAG - ANNET300287342926692450503349219355362853833492910608410279
HELSEFAG - AUDIO55463534253718036275537939351302913232
HELSEFAG - BARNEVER731855519607780669410801434644738924520638323721611831483628
HELSEFAG - BIOING262227044721161406347294221257213445619901363361299239
HELSEFAG - ERGO259303641028702655510348195264306136929082699556320194
HELSEFAG - ERNÆRING154353459933302652267408125195317657429902559275436157
HELSEFAG - FARMASI12211701881094728245129991241130207107773723814596
HELSEFAG - FYSIO3327058238366936382584216436635170572380678164816142191409
HELSEFAG - MEDISIN5804469301640883110647233844858042912924406932176962361490
HELSEFAG - ODONT225316674329502414286526114241306877028762373323559152
HELSEFAG - ORTOPEDI121693715878132312
HELSEFAG - RADIO204301741427932487388330147210305644928262450431335189
HELSEFAG - RESEPTAR907971697113811218175907661816773931299786
HELSEFAG - SOSIONOM818869227537933691812812127894847950231278628754413402387948
HELSEFAG - SYKEPL4178154918248140611226155426244361141961580184721422912254588062983888
HELSEFAG - VERNEPL880512318044604384711421271735851554319244919418911471392761
HELSEFAG - VETERIN12426781181250321201819341151242548113723642080206890121
I alt9314405982479737147323761320419013803594904186225647382973349714091196588681
HISTORIEHISTORIE2801141763302132101239136052863216228151324330571237011633350526262035
IDRETTIDRETT144611252327110531930324222521133914141224838371153310812269633141416
INFOTEKNINFOTEKN1530678720506123503020301434116114607140230864665359216916051339
JUSJUS1830141117582126931062327685267168219441385372711257011062285654961734
LANDOGHAVBRUKLANDOGHAVBRUK375147043313421100435301296365148344213551150454332324
LÆRERLÆRER - LEKTOR 8-13682449011314317356494888767971045901171441737401001951668
LÆRER - ANNET100578373501246115200109120681449560243115200103
LÆRER - BHGLÆRER2459802031137260628531972346200024587962310672436194315122961993
LÆRER - FAGLÆRER545296588127032233593646444546295685126672156602607434
LÆRER - GRL1-71665721823096677388615701280125216477379232367784029154412831183
LÆRER - GRL5-101138723421926824473116351530124713527243217768114870165115251255
I alt65892178499992011515854805868895731683322220100772044916161806468625636
MEDIEFAGMEDIEFAG1506125753996116501061524663267136616091316741881222111270263535261520
PEDFAGPEDFAG932660513136057560114661092759917698914046448594116631196856
REALFAGREALFAG2279960428239006693127972105185623619582302690087182293423011926
REISELIVREISELIV424325763329702485730467386380316260628492391750435381
SAMFUNNSAMFUNN62533657913235340503197596981153954096095386311416836099338889749123655059
SPRÅKSPRÅK2932160174663147881388045433909290430091655547551543514428471340292998
TEKNOTEKNO - ANNET390377984034662815629536362460395691436233041763666466
TEKNO - ARKITEKT1352665103323641239160404136135248994822871192170365140
TEKNO - INGENIØR2964884140877979499030132472213627858559408876934955300824502126
TEKNO - MARITIM1829633738547352352521521851108525960805252350167
TEKNO - SIVING1933849239318017557327332917174018768120405177105740280131651804
I alt560417835102641631411401677065814526544117722105261624411797699469964703
ØKADMØKADM4572256631200023699216298209997249214763279531325225914237278927111015410
I altI alt497911036311036319464584515713527969943982504761077851077859873088397745268430045585

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søkere tilbud førstevalg    Antall søkere med tilbud om studieplass med dette som sitt førstevalg.

Onsdag 6. juli 2022 14:26:23
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017