So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2011-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
15809639322183788021119768324582326828
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
9490418622564735653829748003349719658140915342
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
2815132433057873123707371163326263505863
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag14141224838377151153372110812331426961391
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk14607140230867464661107535916052169334
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
1944138537271128312570150811062549628562012
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
3651483442128135520511503324542
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
6833222201007717712044942881616168628064811
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
16091316741889461222195111270352626351508
PEDFAGPedagogiske fag917698914045416448507594111961663603
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk23619582302657490081826718223012934102
REISELIVReiselivsfag, hotellfag38031626063132849458239143575092
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi609538631141682532360992211338881236597494572
SPRÅKSpråk, litteratur3009165554755112015435100714428402947131213
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
5441177221052614781624444471179769966994684
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse476327953132522039259142187237271110189273439
I altI alt504761077851077859055987301033388397843007452613871

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Lørdag 24. mars 2018 14:46:03
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017