So49 - Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket

Søkere fordelt på utdanningsområde i hovedopptaket.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2011-hoved
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Søkere
ubehandlet
Søkere
behandlet
Søkere
ukvalifisert
Søkere
kvalifisert
Søkere
førstevalg
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
9639322183788021119768324582326828
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
418622564735653829748003349719658140915342
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
136493131891127587571200126933606883
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag1224838377151153372110812331426961391
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk7140230867464661107535916052169334
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
138537271128312570150811062549628562012
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
1483442128135520511503324542
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
222201007717712044942881616168628064811
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
1316741889461222195111270352626351508
PEDFAGPedagogiske fag852116906347887589729814291933767
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk9600303157690241832719223052947102
REISELIVReiselivsfag, hotellfag31626063132849458239143575092
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi38092138822504355882177334111213294794511
SPRÅKSpråk, litteratur16280468111081517299614176396246121197
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
176451052114701617544431173269926981684
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse27953132522039259142187237271110189273439
I altI alt1077851077859055987301033388397843007452613871

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere ubehandlet    Antall søkere (personer) som ikke ble saksbehandlet fordi de ikke sendte inn omslagsark eller tilstrekkelig dokumentasjon på annen måte. Disse faller ut av opptaket, blir aldri kvalifisert og får aldri tilbud om plass. (De som søker på nytt via restetorget og sender dokumentasjon da er ikke medberegnet her).

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere ukvalifisert    Antall søkere (personer) som er behandlet, men funnet ukvalifisert.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere førstevalg kvalifisert    

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Onsdag 6. juli 2022 16:12:23
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017