Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2011, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2010-hoved2010-supplering2011-hoved2011-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK2151252223262637311
HELSEFAG - ANNET50364560863628
HELSEFAG - AUDIO8010991921
HELSEFAG - BARNEVER1080128111831377194
HELSEFAG - BIOING34739736140746
HELSEFAG - ERGO51056155660145
HELSEFAG - ERNÆRING26729227529520
HELSEFAG - FARMASI2452522382413
HELSEFAG - FYSIO58462061466450
HELSEFAG - MEDISIN64769869673236
HELSEFAG - ODONT28630232336037
HELSEFAG - ORTOPEDI13130
HELSEFAG - RADIO38845943148453
HELSEFAG - RESEPTAR1211371291378
HELSEFAG - SOSIONOM1281140913401461121
HELSEFAG - SYKEPL5542607558806311431
HELSEFAG - VERNEPL1142127411471299152
HELSEFAG - VETERIN18120920623630
HISTORIE3693464036064523917
IDRETT2422279726963097401
INFOTEKN2030228621692403234
JUS2768280428562958102
LANDOGHAVBRUK435548454584130
LÆRER - LEKTOR 8-139489951001107675
LÆRER - ANNET1151301151172
LÆRER - BHGLÆRER3197363231513632481
LÆRER - FAGLÆRER593721602736134
LÆRER - GRL1-71570186915441793249
LÆRER - GRL5-101635188516511901250
MEDIEFAG2466291726353115480
PEDFAG1626215119332255322
REALFAG2804308529473202255
REISELIV73010237501014264
SAMFUNN9538109259479109141435
SPRÅK4455522446125541929
TEKNO - ANNET622704750899149
TEKNO - ARKITEKT16016617018717
TEKNO - INGENIØR3013332130083274266
TEKNO - MARITIM23527825229644
TEKNO - SIVING273328052801287776
ØKADM8209909589279837910
I alt713527554174526785764050

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 16:50:37
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017