Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per utdanningsområde/-type

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2011, med antall nye tilbud


Utdanningsområde + type2010-hoved2010-supplering2011-hoved2011-suppleringNye søkere m tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søkere
tilbud
ESTETISK14042151140425221580232615802637311
HELSEFAG - ANNET30050330064535560835563628
HELSEFAG - AUDIO558055109559155921
HELSEFAG - BARNEVER7311080731128173811837381377194
HELSEFAG - BIOING26234726239725736125740746
HELSEFAG - ERGO25951025956126455626460145
HELSEFAG - ERNÆRING15426715429219527519529520
HELSEFAG - FARMASI1222451222521242381242413
HELSEFAG - FYSIO33258433262035161435166450
HELSEFAG - MEDISIN58064758069858069658073236
HELSEFAG - ODONT22528622530224132324136037
HELSEFAG - ORTOPEDI121312130
HELSEFAG - RADIO20438820445921043121048453
HELSEFAG - RESEPTAR901219013790129901378
HELSEFAG - SOSIONOM8181281818140984713408471461121
HELSEFAG - SYKEPL41785542417860754196588041966311431
HELSEFAG - VERNEPL8801142880127485111478511299152
HELSEFAG - VETERIN12418112420912420612423630
HISTORIE28013605280145472815350528154418913
IDRETT14462422144627971414269614143097401
INFOTEKN15302030153022861460216914602403234
JUS18302768183028041944285619442958102
LANDOGHAVBRUK375435375548365454365584130
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT6829486829957101001710107675
LÆRER - ANNET1001151001301201151201172
LÆRER - BHGLÆRER24593197245936322458315124583632481
LÆRER - FAGLÆRER545593545721546602546736134
LÆRER - GRL1-716651570165918691647154416471793249
LÆRER - GRL5-1011381635114618851352165113521901250
MEDIEFAG15062466150629171609263516093115480
PEDFAG9321466932198291716639171978315
REALFAG22792797227930772361293423613189255
REISELIV42473042410233807503801014264
SAMFUNN62539698625311092609597496095111891440
SPRÅK29324543293253173009471330175645932
TEKNO - ANNET390629390726460763460925162
TEKNO - ARKITEKT13516013516613517013518717
TEKNO - INGENIØR29643013296433212785300828703274266
TEKNO - MARITIM18223518227818525218529644
TEKNO - SIVING1933273319332805187628011876287776
ØKADM45728209457290954763892747639837910
I alt49791713524979375541504767452650569785764050

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søndag 18. mars 2018 12:31:43
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017