Nye søkere med tilbud i suppleringsopptaket - per lærested

Antall søkere med tilbud etter suppleringsopptaket 2011, med antall nye tilbud


LærestedLærestedsnavn2010-hoved2010-supplering2011-hoved2011-suppleringNye tilbud supp 2011Førstevalg per plassTilbud per plass
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
Planlagte
studie­plasser
Søknader
førstevalg
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo80790807917319073010010
ATHLærestedsnavn971339718110716910620132
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning41542841547641939841945456
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole303430643537355922
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk7178247179238229108221030120
HINNHøgskolen i Innlandet43744557436055704315462142945431810
HISFLærestedsnavn10151218101015521193135511861876521
HIØHøgskolen i Østfold21311771212319552480197024712128158
HSNLærestedsnavn581649865787581662335295619064681173
HVLHøgskulen på Vestlandet56073489560239095748363257433956324
HVOHøgskulen i Volda11881177118415121332120113171579378
LDHLovisenberg diakonale høgskole30025030025531326031327515
MFMF vitenskapelig høyskole211280211509190270186486216
NHHNorges Handelshøyskole20146612014755206368520636883
NIHNorges idrettshøgskole7572827573061074275107433661
NLANLA Høgskolen44367644010426168446081111267
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet24991250249013662608133226071499167
NORDNord universitet30592911302736493323319432853936742
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1721411898171961273518430121971841113009812
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet122646235122407003127316877127127503626
PHSPolitihøgskolen271473827147502275735227375722
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences131212131061060
UIAUniversitetet i Agder44223876441644524506384944974417568
UIBUniversitetet i Bergen8601609186006163854165048541657874
UIOUniversitetet i Oslo160878991160899113163949218163889410192
UISUniversitetet i Stavanger43063368429436984711354246963795253
UITUiT Norges arktiske universitet503942704963539252184241518153471106
VIDVID vitenskapelige høgskole149185614919581367819136690990
I altLærestedsnavn103631713521033867554110778574526107524785764050

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 15:45:06
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017