So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Søkerens fylkeSøkere
2011-hoved
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus2398222917669953363745168505148792949893133495497116297366977411797
Aust-Agder1507687310117571943291133938342694662361731070125522075
Buskerud670135182025324133530990227694319446723713925734675115682504838
Finnmark87236159194278886624012858312838421718019676551580
Hedmark454341892215767112201001681242215121314211531812992391901523851
Hordaland501313259514509884826141451616322419671177232737181893746220311379
Møre og Romsdal240481502930120082894228283439192949834524131944673272081085389
Nord-Trøndelag136156335177575210122234420690020691192293310157101622818
Nordland2075112481219872258320245627413883438419901551594251163934499
Oppland38051305238387902951091671936210122720212082483422492091313895
Oslo19012139686179432856361265341264138807852392960433133374467962615482
Rogaland4594942295235240674969838844029895717350192834583314863171398616
Sogn og Fjordane150255917154156554747107227840275102564195182159103502418
Sør-Trøndelag359752064847615536381155542587238353221364272517833442941687549
Telemark251236307111747921686213331216532649072517172397484301373343
Troms1504091160182636145117581181105530063930992842174143633646
Ukjent4616261024312741649445101732029654245524630860
Vest-Agder19074611716200943131441671711525756746582252442408165643680
Vestfold457129492342691149269752294192618354133117578239456723562694812
Østfold68190286244011135286912586083106461161121125147346343128435258
I alt98673724674213668117358249329430779201140856261149975066337386871140011195577356269107785

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 14:21:32
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017