So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2010-hoved2011-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1690210680713731369015591958731133915290
ATHLærestedsnavn50963197468427133547655107497449169
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning12431822415114410384281238175241911881048398
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole15216130144113341631793515710237
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk28144107717255622598242983444782227262375910
HINNHøgskolen i Innlandet12977234184374119051054645571316623267431512060107804621
HISFLærestedsnavn439567771015404836091218506679191193464841181355
HIØHøgskolen i Østfold5479984621314937412617716269113272480558845931970
HSNLærestedsnavn14873279865816134671145849861608730555623314573124655295
HVLHøgskulen på Vestlandet16293313345607151981337434891637831412574815285135053632
HVOHøgskulen i Volda413164161188394534931177452170341332418437831201
LDHLovisenberg diakonale høgskole15291529300140611982501544154431314191232260
MFMF vitenskapelig høyskole75810552117276952807511029190710667270
NHHNorges Handelshøyskole4640464020144447381866147034703206345954071685
NIHNorges idrettshøgskole321839467572978157428238254603107436593500275
NLANLA Høgskolen22663221443212919046762646384161624672205844
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet72561142224996781591512507531119312608706863201332
NORDNord universitet85621495030597790653129119101157013323818169103194
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet3548796862172143322329454118983792610228618430355513180512197
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet3047462741122642771624335623531484653631273128666251566877
PHSPolitihøgskolen34069749271425708987382880829822752041919735
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences46551339261242551029106
UIAUniversitetet i Agder12135250034422113061009638761276226310450611880105803849
UIBUniversitetet i Bergen24820571798601233952151660912474255030854123395216276504
UIOUniversitetet i Oslo3393591441160873136828624899135614946971639433203304169218
UISUniversitetet i Stavanger1240324705430611461996233681357727095471112482108463542
UITUiT Norges arktiske universitet14572276155039133221148342701541929041521814168123724241
VIDVID vitenskapelige høgskole5120724414914613389985652817486136747254035819
I altLærestedsnavn103631557961103631946458451571352107785579518107785987308839774526

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Fredag 1. juli 2022 16:19:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017