So46 - Søkertall pr lærested

LærestedLærestedsnavn2010-hoved2011-hoved
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
Søkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søkere
tilbud
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo1690210680713731369015591958731133915290
ATHAnsgar Teologiske Høgskole50963197468427133547655107497449169
DHSDiakonhjemmet Høgskole34923955924309525624653592403082031772670430
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen12431822415114410384281238175241911881048398
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole15216130144113341631793515710237
HBBHøgskolen Betanien8998991648357359695095017586874994
HDHøyskolen Diakonova8728728979765170100910099292277478
HDHHaraldsplass diakonale høgskole111411142281048929120111111112051030909126
HIAKHøgskolen i Akershus4225512512473702292279146835933141740413110846
HIBHøgskolen i Bergen14943274444781140021236726781479127309467013910124002790
HIBUHøgskolen i Buskerud587884551521533344051427652995731643592249991574
HIFHøgskolen i Finnmark17092533655148912215411679245864414581233470
HIGHøgskolen i Gjøvik38675613104235192922901398856261117357229141046
HIHHøgskolen i Harstad131917964411140912381132117944131089893354
HIHMHøgskolen i Hedmark631597282147574149852188623696592051562149052184
HILHøgskolen i Lillehammer81391369022277533673923698381136082264775670052437
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk28144107717255622598242983444782227262375910
HINHøgskolen i Narvik8521123286748528203122016593721055764246
HINEHøgskolen i Nesna55777822749338416658677117650039599
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag429466811474393132501362430766211503388131741443
HIOHøgskolen i Oslo2889257616110172636023240544429664594301131427146239646031
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane439567771015404836091218506679191193464841181355
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag12754230434938119521067529041298923191500912232109313180
HITHøgskolen i Telemark67141092424516081519420677061115702591637554162098
HIVEHøgskolen i Vestfold528086071844479640821492582394121999529645251623
HIÅHøgskolen i Ålesund28864356829264122046083145471394628652399567
HIØHøgskolen i Østfold5479984621314937412617716269113272480558845931970
HSHHøgskolen Stord/Haugesund254038908262296190181127494103107824471976842
HVOHøgskulen i Volda413164161188394534931177452170341332418437831201
LDHLovisenberg diakonale høgskole15291529300140611982501544154431314191232260
MFDet teologiske Menighetsfakultet75810552117276952807511029190710667270
MHGMediehøgskolen Gimlekollen65682677606573176699955141633608223
MHSMisjonshøgskolen315404862912751052953867527225791
NHHNorges Handelshøyskole4640464020144447381866147034703206345954071685
NIHNorges idrettshøgskole321839467572978157428238254603107436593500275
NLANLA Høgskolen16582395366156513685001806264640016941523563
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet2439363850104052307220396748526512687561135825150227107404
NVHNorges veterinærhøgskole2623292611492449209715124902753109023142052161
PHSPolitihøgskolen34069749271425708987382880829822752041919735
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College46551339261242551029106
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate2222407521613758
UIAUniversitetet i Agder12135250034422113061009638761276226310450611880105803849
UIBUniversitetet i Bergen24820571798601233952151660912474255030854123395216276504
UINUniversitetet i Nordland454374911358413334981383497683091644448538611652
UIOUniversitetet i Oslo3393591441160873136828624899135614946971639433203304169218
UISUniversitetet i Stavanger1240324705430611461996233681357727095471112482108463542
UITUiT Norges arktiske universitet1231022163365711368995231451302323130378912125107193171
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap499184961350466940741099540591781518509845431171
I altLærestedsnavn103631557961103631946458451571352107785579518107785987308839774526

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Søndag 18. mars 2018 12:23:36
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017