Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2010-hoved2011-hoved2010-hoved2011-hoved2010-hoved2011-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo80773113615290900
ATHLærestedsnavn97107427449133169+27.07%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning41541910381048428398-7.01%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole30351131023437+8.82%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk71782222592375824910+10.44%
HINNHøgskolen i Innlandet43744315105461078045574621+1.40%
HISFLærestedsnavn101511933609411812181355+11.25%
HIØHøgskolen i Østfold213124804126459317711970+11.24%
HSNLærestedsnavn58166233114581246549865295+6.20%
HVLHøgskulen på Vestlandet56075748133741350534893632+4.10%
HVOHøgskulen i Volda118813323493378311771201+2.04%
LDHLovisenberg diakonale høgskole30031311981232250260+4.00%
MFMF vitenskapelig høyskole211190695667280270-3.57%
NHHNorges Handelshøyskole2014206338184071661685+3.63%
NIHNorges idrettshøgskole757107415743500282275-2.48%
NLANLA Høgskolen44361619042205676844+24.85%
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet249926085915632012501332+6.56%
NORDNord universitet305933236531691029113194+9.72%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet172141843029454318051189812197+2.51%
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet1226412731243352515662356877+10.30%
PHSPolitihøgskolen27142275898919738735-0.41%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences13102610126-50.00%
UIAUniversitetet i Agder44224506100961058038763849-0.70%
UIBUniversitetet i Bergen86018541215162162760916504+6.78%
UIOUniversitetet i Oslo1608716394286243041689919218+2.52%
UISUniversitetet i Stavanger4306471199621084633683542+5.17%
UITUiT Norges arktiske universitet50395218114831237242704241-0.68%
VIDVID vitenskapelige høgskole1491136738994035856819-4.32%
I altLærestedsnavn10363110778584515883977135274526+4.45%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Fredag 1. juli 2022 15:59:04
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017