Søking til alle læresteder i det samordnede opptaket

Med prosentvis endring i antall tilbud gitt i hovedopptaket


LærestedLærestedsnavnSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2010-hoved2011-hoved2010-hoved2011-hoved2010-hoved2011-hoved
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo80773113615290900
ATHAnsgar Teologiske Høgskole97107427449133169+27.07%
DHSDiakonhjemmet Høgskole92482025622670465430-7.53%
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen41541910381048428398-7.01%
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole30351131023437+8.82%
HBBHøgskolen Betanien1641757357499694-2.08%
HDHøyskolen Diakonova89926517747078+11.43%
HDHHaraldsplass diakonale høgskole228205929909120126+5.00%
HIAKHøgskolen i Akershus1247141729223110791846+6.95%
HIBHøgskolen i Bergen47814670123671240026782790+4.18%
HIBUHøgskolen i Buskerud152116434405499914271574+10.30%
HIFHøgskolen i Finnmark65564412211233541470-13.12%
HIGHøgskolen i Gjøvik10421117292229149011046+16.09%
HIHHøgskolen i Harstad441413912893381354-7.09%
HIHMHøgskolen i Hedmark214720514985490521882184-0.18%
HILHøgskolen i Lillehammer222722646739700523692437+2.87%
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk71782222592375824910+10.44%
HINHøgskolen i Narvik286372528764203246+21.18%
HINEHøgskolen i Nesna22717638439516699-40.36%
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag147415033250317413621443+5.95%
HIOHøgskolen i Oslo1101711314232402396454446031+10.78%
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane101511933609411812181355+11.25%
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag49385009106751093129043180+9.50%
HITHøgskolen i Telemark245125915194541620672098+1.50%
HIVEHøgskolen i Vestfold184419994082452514921623+8.78%
HIÅHøgskolen i Ålesund82994622042399608567-6.74%
HIØHøgskolen i Østfold213124804126459317711970+11.24%
HSHHøgskolen Stord/Haugesund826107819011976811842+3.82%
HVOHøgskulen i Volda118813323493378311771201+2.04%
LDHLovisenberg diakonale høgskole30031311981232250260+4.00%
MFDet teologiske Menighetsfakultet211190695667280270-3.57%
MHGMediehøgskolen Gimlekollen77141573608176223+26.70%
MHSMisjonshøgskolen867527525710591-13.33%
NHHNorges Handelshøyskole2014206338184071661685+3.63%
NIHNorges idrettshøgskole757107415743500282275-2.48%
NLANLA Høgskolen36640013681523500563+12.60%
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet1040511358203962271074857404-1.08%
NVHNorges veterinærhøgskole1149109020972052151161+6.62%
PHSPolitihøgskolen27142275898919738735-0.41%
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College13102610126-50.00%
STAFHøgskolen i Staffeldtsgate7513758
UIAUniversitetet i Agder44224506100961058038763849-0.70%
UIBUniversitetet i Bergen86018541215162162760916504+6.78%
UINUniversitetet i Nordland135816443498386113831652+19.45%
UIOUniversitetet i Oslo1608716394286243041689919218+2.52%
UISUniversitetet i Stavanger4306471199621084633683542+5.17%
UITUiT Norges arktiske universitet3657378999521071931453171+0.83%
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap135015184074454310991171+6.55%
I altLærestedsnavn10363110778584515883977135274526+4.45%

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Torsdag 22. mars 2018 13:11:43
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017