Søking til læresteder i de ulike fylkene

Rangert etter hvilket fylker som har hatt prosentvis størst økning i antall gitte tilbud i hovedopptaket.


Studiets fylkeSøknader førstevalgSøkere kvalifisertSøkere tilbudEndring%
2010-hoved2011-hoved2010-hoved2011-hoved2010-hoved2011-hoved
Finnmark431501958989374423+13.10%
Sogn og Fjordane101511933609411812181355+11.25%
Østfold213124804126459317711970+11.24%
Nordland229824674846538319322128+10.14%
Buskerud160417184606515415041644+9.31%
Vestfold217823834789525916641794+7.81%
Akershus259729356880752518902017+6.72%
Oppland326933818877920332703483+6.51%
Nord-Trøndelag147415033250317413621443+5.95%
Hordaland165161647530395308391053611158+5.90%
Oslo328973337543109458311612917010+5.46%
I alt10363110778584515883977135274526+4.45%
Rogaland51535619110041186040944244+3.66%
Møre og Romsdal273431006958752226092678+2.64%
Telemark236825165050528219902028+1.91%
Vest-Agder3636379296401011234223486+1.87%
Sør-Trøndelag157581678626561287721081710982+1.53%
Hedmark233622175718563823342332-0.09%
Aust-Agder96096225412787763755-1.05%
Troms42764382106751138736733596-2.10%

Forklaring:

Studiets fylke    Studiets fylke, undervisningssted.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søkere tilbud    Antall søkere (personer) som har fått tilbud om studieplass.

Endring%    Prosentvis endring i de to bakerste kolonnene.

Onsdag 6. juli 2022 14:27:50
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017