So42 - Antall søkere fordelt på søkerens hjemfylke, år og kjønn

Søkerens fylke2010-hoved2011-hoved
KvinneI altKvinneI alt
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
SøkereSøkere
behandlet
Søkere
kvalifisert
Søknader
tilbud
Søkere
kvalifisert
uten tilbud
Akershus645259545397427211251117610243917672661910684263445778458111971179710885984377792064
Aust-Agder12281133102288014220971920169614762201205112610298751542075191917211450271
Buskerud2869265423872028359477943793890331257829512754247821033754838448940043379625
Finnmark9158136836325114421284107398291981886784713711580140612171098119
Hedmark2280212519321710222386235963251288836323162154196417212433851356832272821406
Hordaland6553601954974576921109761005990717508156368016289577949448351137910523954881611387
Møre og Romsdal2980282525702317253499446934213373747632703027275624752815389498744983955543
Nord-Trøndelag1654154514221271151277025832361209326817411624148313141692818261523662085281
Nordland2621240421371982155442040213534327426026762450219719942034499411936333268365
Oppland2224206018901659231364233843051263941223572186200617512553895360932812848433
Oslo86707746697353321641148591319111680896027208981810673255672165315482138901238795882799
Rogaland4995465742753727548851678637103615894550434663425437884668616791671346248886
Sogn og Fjordane1424134212721168104238722402091189219915141432134712381092418227921111919192
Sør-Trøndelag4101374734242932492716265315897501588244204127375632055517549697862865298988
Telemark2010185216571411246333630762716234736920351870166514222433343307627222353369
Troms2026180516051474131348430942681245123021401963171815331853646328928512530321
Ukjent473342242137105756514347200147465327240107133860547373186187
Vest-Agder2072192817721568204351032692980263334721952055189416692253680344331032736367
Vestfold2711251622651912353460642483764315660828412620236620223444812440539003305595
Østfold2928269924142067347485744573940336557531532884255021274235258478741923519673
I alt6118656166508364305577811036319464584515713521316363927588875336945254811510778598730883977452613871

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søkere behandlet    Antall søkere (personer) saksbehandlet.

Søkere kvalifisert    Antall kvalifiserte søkere (personer). De som er behandlet og funnet kvalifisert.

Søknader tilbud    Antall søknader med tilbud om studieplass.

Søkere kvalifisert uten tilbud    Kvalifiserte søkere uten tilbud noe sted. (Blant studier SO tar opp til).

Fredag 1. juli 2022 16:23:13
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017