So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Som So50, men i tre tabeller: Første tabell teller kvinnelige søkere. Tabell nr to teller mannlige søkere, mens den siste teller alle søkere.


Kjønn: Kvinne
Søkerens fylkeSøkere
2010-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus145110454541578180830770209730538243513015472726455523204316439
Aust-Agder834425795133955102785580187332021229168259321219
Buskerud40380110525169821149429639520252101236863612913073231432862
Finnmark5352933841173363111059346672225544525633526915
Hedmark2751794111014423117666378312661117063210918116483942283
Hordaland28110812529237579239270207322187410916111035172454489175646543
Møre og Romsdal1491488181801195156613914927912452692361317124275192101602968
Nord-Trøndelag758401491394118751167140556108471119532187838301656
Nordland13622727211553414521614451748471905611209992116066542623
Oppland2331418113502502162567711291223122113682165185140119762232
Oslo10745549542390179231260226651798136412214002527484063033338638
Rogaland268229983017324912345515625117433274176904188431972147604984
Sogn og Fjordane7910419689492533242136520150611276551088043261426
Sør-Trøndelag235151192725593332275029234014302281123484120447207102754092
Telemark1451281891588497762042162981170473531128153488261962010
Troms881746117783507050273855841352851250161810264382031
Ukjent3121282019227102425356311117728143221025469
Vest-Agder1193674411765676814549683741033311141161143255352067
Vestfold262623001412364097347123815231705553845620931912821442706
Østfold3765113814182671125359137418022147058112326629318716002921
I alt58161750381885744312106346312511382164543310179362706171314062807071483773344261084
Kjønn: Mann
Søkerens fylkeSøkere
2010-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus72414432332501137631589305620356238812516212034254003662334715
Aust-Agder6732227369246552532633991252821088483796119864
Buskerud196586531319053414037128282118918270636202177168245771903
Finnmark299231553510535237837166591314427260243417526
Hedmark1442272761032412255101507834114655829012411386531581
Hordaland16110774192733785360822292401151690310969119298277251544414
Møre og Romsdal7024421516678210239413017671019711497058160116121352013
Nord-Trøndelag6315306117237115428167973527831782381314280231109
Nordland76214934125363120148897119508154378765067469100341789
Oppland11934103832431110952100671721100664789110883109321415
Oslo6469932826473139130468348518538437010013451795323074012126156
Rogaland166183681522117042115718117511202203110892144309498186453513
Sogn og Fjordane4717197816641991950922761103462603566424114961
Sør-Trøndelag12537612027156830540331023392520962257595311125178503055
Telemark10313084910834879377214563211941363595110293191451322
Troms5514297287285675128385404127213902910876968241457
Ukjent18131210141214332319176511912517107272712278
Vest-Agder662953749440772327071598248273195511383988201431
Vestfold14864160111515001254211518499917460551263140211907891893
Østfold2084310016236455145441492371129179604741021661492469541925
I alt32311651229448241461450639441789376845712123558771705145622480534642313786204242320
Total
Søkerens fylkeSøkere
2010-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
I alt90473401611213398577355698575430075891102554336138134411316936542134161137975595484103404

Forklaring:

Kjønn    Kvinner eller menn. "I alt" betyr begge kjønn samlet.

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 14:58:42
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017