So50 - Søkere fra hjemstedsfylke (nedover) til studiestedfylke (bortover)

Fra hvor til hvor. Alle søkernes studieønsker telles, 1. - 10. prioritet.

Se også /tall/2009/mai/so50/1p


Søkerens fylkeSøkere
2010-april
Aker­shusAust-Agd­erBusk­erudFinn­markHed­markHorda­landMøre og Rom­sdalNord-Trøn­delagNord­landOpp­landOsloRoga­landSogn og Fjor­daneSør-Trøn­delagTele­markTromsVest-Agd­erVest­foldØst­foldI alt
Akershus21752488687310793184622159514135089448232553168475107095268666411154
Aust-Agder15076484121205851103559148979312614122101391061120512083
Buskerud599138175838359135528979224677321439219313225634684755682204765
Finnmark8214524937627871541889651212635399717858769431441
Hedmark419391661816247472391211641290210022513512141993052771691473864
Hordaland44221519948510957775215243656230251781921200429175276642611810957
Møre og Romsdal21938130333461977258923327945519554663502287182435308222954981
Nord-Trøndelag138237020208631233117933423790818678190191349120118532765
Nordland21243121106240897265364234229313553449319961491595229166884412
Oppland35248284218268132711081771800194422217911602562932232281083647
Oslo17201548236886331836161285741169133657342222745431128071370454514794
Rogaland43441216645394419544511233742628635477286179633274014703331058497
Sogn og Fjordane126276016149161345251922287962609575369017412284402387
Sør-Trøndelag360521804752615016271153602573235543717460592157583322801257147
Telemark248258273241968451555711430716132898871617232637814521413332
Troms143317518916563513710155617098826249902792705171132623488
Ukjent491524183431370134744532823030245250493737747
Vest-Agder1856628115170974140461241671435658606301962742271143553498
Vestfold410126460252741140222761864222522344115108971934953021892334599
Østfold58494238304181126270792406112931393130105522543244243325544846
I alt90473401611213398577355698575430075891102554336138134411316936542134161137975595484103404

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 16:18:58
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017