So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2008-april2009-april2010-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK671419926631006914371027536336998343343
HELSEFAG - ANNET1036432065549384333953462883407
HELSEFAG - AUDIO1374174413742940146458
HELSEFAG - BARNEVER136767625176613696845519461385721941
HELSEFAG - BIOING726121584247251230846072284467
HELSEFAG - ERGO523024613275224286134453046416
HELSEFAG - ERNÆRING713429615168154358767283542625
HELSEFAG - FARMASI312212852283122125021231184196
HELSEFAG - FYSIO529764022245529771662478570582394
HELSEFAG - MEDISIN558041592788558048283318545043043
HELSEFAG - ODONT721028487498225314280183167767
HELSEFAG - ORTOPEDI11221440
HELSEFAG - RADIO621031664986210337751963024407
HELSEFAG - RESEPTAR2908281882908342022803166
HELSEFAG - SOSIONOM147777304217114767821925541486952747
HELSEFAG - SYKEPL38379913805734640381216047851842154898118
HELSEFAG - VERNEPL168304028145416784459515791551301771
HELSEFAG - VETERIN2992169101529925921247326991229
HISTORIE73264712797298179270413937337686146233355
IDRETT4613839372304248152210806320947112803309
INFOTEKN61141258901793551329663219514967862054
JUS1012309697421613161712783694515141997834
LANDOGHAVBRUK223401428389213451435400201471445
LÆRER - LEKTOR 8-131749133368182051837069152145021137
LÆRER - ALMLÆRER37247081733003352209106554046
LÆRER - ANNET18441628211004882921579370
LÆRER - BHGLÆRER41229785093759412193897936214180263070
LÆRER - FAGLÆRER285662459755305732828867282980866
LÆRER - GRL1-73072302275
LÆRER - GRL5-103172522072
MEDIEFAG51154912798438154162813677463951126194047
PEDFAG18108066091336161085715914711775441473
REALFAG87248189732391852289989527878096382794
REISELIV154983566759154223544716153285663
SAMFUNN13362183248911877133629236198130231323627512885
SPRÅK9627501560646691052815168005011114157584495
TEKNO - ANNET143903295629133683330613143693843
TEKNO - ARKITEKT212028561252212527351154227331137
TEKNO - INGENIØR99300984103961922837922942539788614043
TEKNO - MARITIM614773533561879584126970383
TEKNO - SIVING47164382093828461790847238814685424059
ØKADM10842942273410597106449625038115291072562711700
I alt12214724692506925061229476131041681041681262103404103404

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDOGHAVBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - LEKTOR 8-13 = Lektorutdanning, 8.-13.trinn. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - BHGLÆRER = Barnehagelærer. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. LÆRER - GRL1-7 = Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7. LÆRER - GRL5-10 = Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10. LÆRER - LUPE1-13 = Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag trinn 1-13. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:33:49
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017