So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde+type

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


Utdanningsområde + type2008-april2009-april2010-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISK6714199266310069143710275363369136998343343
HELSEFAG - ANNET1036432065549384333953463002883407
HELSEFAG - AUDIO137417441374294015546458
HELSEFAG - BARNEVER136767625176613696845519461373185721941
HELSEFAG - BIOING726121584247251230846072572284467
HELSEFAG - ERGO523024613275224286134452593046416
HELSEFAG - ERNÆRING713429615168154358767281543542625
HELSEFAG - FARMASI312212852283122125021231221184196
HELSEFAG - FYSIO529764022245529771662478533270582394
HELSEFAG - MEDISIN558041592788558048283318558045043043
HELSEFAG - ODONT721028487498225314280182253167767
HELSEFAG - ORTOPEDI11221440
HELSEFAG - RADIO621031664986210337751962043024407
HELSEFAG - RESEPTAR290828188290834202290803166
HELSEFAG - SOSIONOM147777304217114767821925541481186952747
HELSEFAG - SYKEPL383799138057346403812160478518424126154898118
HELSEFAG - VERNEPL168304028145416784459515791583551301771
HELSEFAG - VETERIN2992169101529925921247312426991229
HISTORIE732647127972981792704139373376822761141903286
IDRETT46138393723042481522108063209471455112803309
INFOTEKN611412589017935513296632195149152067862054
JUS10123096974216131617127836945151830141997834
LANDOGHAVBRUK223401428389213451435400203801471445
LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT1749133368182051837069152167745021137
LÆRER - ALMLÆRER37247081733003352209106554046
LÆRER - ANNET18441628211004882921100579370
LÆRER - BHGLÆRER412297850937594121938979362141243680263070
LÆRER - FAGLÆRER285662459755305732828867285352980866
LÆRER - GRL1-730166572302275
LÆRER - GRL5-1031113872522072
MEDIEFAG511549127984381541628136774639511506126194047
PEDFAG181080660913361610857159147117104275441473
REALFAG872481897323918522899895278780228996382794
REISELIV154983566759154223544716154543285663
SAMFUNN133621832489118771336292361981302313261603627512885
SPRÅK96275015606466910528151680050111182908160204564
TEKNO - ANNET143903295629133683330613143823693843
TEKNO - ARKITEKT212028561252212527351154214027331137
TEKNO - INGENIØR993009841039619228379229425397297288614043
TEKNO - MARITIM614773533561879584126182970383
TEKNO - SIVING471643820938284617908472388146192085424059
ØKADM108429422734105971064496250381152910745572562711700
I alt1221472469250692506122947613104168104168126249583103404103404

Forklaring:

Utdanningsområde + type    En gruppering av studier basert på en blanding av utdanningsområdegrupperingen brutt opp i noen av de gamle utdanningstypene for noen utdområder. Utdanningsområde er grupperingen som er brukt i Søkerhandboka. UKJENT er BI-studier. ESTETISK = Estetiske fag, kunst- og musikkfag. HELSEFAG - ANNET = Medisin, odontologi, helse- og sosialfag - 3-årig kandidatstudium, forkurs etc., grunnfag, realfagsutd., samfunnsvitenskaplig, årsenhet. HELSEFAG - AUDIO = Audiografutdanning. HELSEFAG - BARNEVER = Barnevernspedagogutdanning. HELSEFAG - BIOING = Bioingeniørutdanning. HELSEFAG - ERGO = Ergoterapiutdanning. HELSEFAG - ERNÆRING = Ernæring. HELSEFAG - FARMASI = Farmasiutdanning. HELSEFAG - FYSIO = Fysioterapiutdanning. HELSEFAG - MEDISIN = Medisinutdanning. HELSEFAG - ODONT = Odontologiutdanning. HELSEFAG - ORTOPEDI = Ortopediutdanning. HELSEFAG - RADIO = Radiografutdanning. HELSEFAG - RESEPTAR = Reseptarutdanning. HELSEFAG - SOSIONOM = Sosionomutdanning. HELSEFAG - SYKEPL = Sykepleierutdanning. HELSEFAG - VERNEPL = Vernepleierutdanning. HELSEFAG - VETERIN = Veterinærutdanning. HISTORIE = Historie, religion, idéfag. IDRETT = Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv. INFOTEKN = Informasjonsteknologi og informatikk. JUS = Juridisk utdanning, herunder også Politihøgskolen som kom med i Samordna opptak i 2009. LANDBRUK = Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. LÆRER - ANNET = Lærer- og lektorutdanning - 2-årig kandidatstudium, historisk filosofisk, realfagsutdanning, samfunnsvitenskaplig. LÆRER - 5-ÅRIG INTEGRERT = Faglærerutdanning Master. LÆRER - ALMLÆRER = Allmenlærerutdanning. LÆRER - ERNÆRING = Ernæring. LÆRER - FAGLÆRER = Faglærerutdanning. LÆRER - FØRLÆRER = Førskolelærerutdanning. MEDIEFAG = Mediefag, bibliotekfag og journalistfag Årsenhet, lærerutdanning. PEDFAG = Pedagogiske fag Årsenhet, lærerutdanning. REALFAG = Matematikk og naturfag Årsenhet, lærerutdanning. REISELIV = Hotell- og reiselivsfag. SAMFUNN = Samfunnsfag, psykologi. SPRÅK = Språk, litteratur Årsenhet, lærerutdanning. TEKNO - ANNET = Teknologi, ingeniørfag og arkitektur - 3-årig kandidatstudium, kunstfagutd., realfagsutd., samfunnsvitenskaplig utd.. TEKNO - INGENIØR = Ingeniørutdanning. TEKNO - MARITIM = Maritimutdanning. TEKNO - SIVARK = Arkitektutdanning. TEKNO - SIVING = Sivilingeniørutdanning. ØKADM = Økonomi og administrasjon.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 13:16:06
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017