So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde og kjønn

Søkertall fordelt på utdanningsområde for kvinner, menn og begge. Sortert slik at de utdanningsområder som er mest populært for kvinner kommer øverst. "I alt" er alle utdanningsområdene samlet.


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknader førstevalg
KvinneMannI altKvinneMannI alt
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
3053910050405891958651662475279.1
PEDFAGPedagogiske fag5495204975441118355147375.9
REISELIVReiselivsfag, hotellfag2311974328548717666373.5
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
1478370162179968432947979069.9
SPRÅKSpråk, litteratur1087751431602031761388456469.6
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
65713263983422111132334366.1
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi231191315636275851143741288566.1
I altI alt6108442320103404610844232010340459.1
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
721054091261922601787404755.8
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
771564841419940123822783451.2
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk50354603963814161378279450.7
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
820651147122122444549.7
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse129361269125627547562251170046.8
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
748567051419015301756328646.6
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag533759431128013092000330939.6
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
54851238117866256778981046524.5
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk1754503267863621692205417.6

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 16:15:26
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017