So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2008-april2009-april2010-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
6714199266310069143710275363369136998343343
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
142872836274223531448732410292542414392054058924752
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
732647127972981792704139373376822761141903286
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag46138393723042481522108063209471455112803309
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk611412589017935513296632195149152067862054
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
10123096974216131617127836945151830141997834
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
223401428389213451435400203801471445
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
124590818567861712755932146597411526551217999790
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
511549127984381541628136774639511506126194047
PEDFAGPedagogiske fag181080660913361610857159147117104275441473
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk872481897323918522899895278780228996382794
REISELIVReiselivsfag, hotellfag154983566759154223544716154543285663
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi133621832489118771336292361981302313261603627512885
SPRÅKSpråk, litteratur96275015606466910528151680050111182908160204564
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
168530916833100051595307178381031316555961786610465
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse108429422734105971064496250381152910745572562711700
I altI alt1221472469250692506122947613104168104168126249583103404103404

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 21. mars 2018 23:18:39
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017