So49 - Søkertall fordelt på utdanningsområde

Søkertall fordelt på utdanningsområde+type for de tre siste år (mai-tall).


UtdanningsområdeUtdomrforklaring2008-april2009-april2010-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknader
førstevalg
ESTETISKEstetiske fag, kunst, design, håndverk,
musikk m.m.
671419926631006914371027536336998343343
HELSEFAGHelsefag, medisin, odontologi,
sykepleie, sosionom, barnevernspedagog,
vernepleier, farmasi, bioingeniør,
ortopediingeniør, radiograf, tannpleie
m.m.
14287283627422353144873241029254241434058924752
HISTORIEHistorie, religion, idéfag, filosofi,
arkeologi
73264712797298179270413937337686146233355
IDRETTIdrettsfag, kroppsøving og friluftsfag4613839372304248152210806320947112803309
INFOTEKNInformasjonsteknologi og informatikk61141258901793551329663219514967862054
JUSJuridiske fag, rettsvitenskap,
politiutdanning
1012309697421613161712783694515141997834
LANDOGHAVBRUKLandbruk, husdyrfag, havbruk, fiskeri,
akvakultur, skogbruk, jordbruk
223401428389213451435400201471445
LÆRERLærer, allmennlærer, førskolelærer,
faglærer, yrkesfaglærer, lektorutdanning
12459081856786171275593214659741152217999790
MEDIEFAGMediefag, journalist, bokbransjefag,
bibliotekar, film og TV
51154912798438154162813677463951126194047
PEDFAGPedagogiske fag18108066091336161085715914711775441473
REALFAGMatematikk, kjemi, biologi, fysikk87248189732391852289989527878096382794
REISELIVReiselivsfag, hotellfag154983566759154223544716153285663
SAMFUNNSamfunnsfag, psykologi13362183248911877133629236198130231323627512885
SPRÅKSpråk, litteratur9627501560646691052815168005011114157584495
TEKNOTeknologiske fag, ingeniør, sivilingeniør,
arkitekt, maritim/nautikk
16853091683310005159530717838103131651786610465
ØKADMØkonomi, administrasjon, ledelse10842942273410597106449625038115291072562711700
I altI alt12214724692506925061229476131041681041681262103404103404

Forklaring:

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:24:07
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017