So48 - Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn fire siste år

Antall søkere i hver aldersgruppe og kjønn de fire siste år. Viser kvinneandelen for siste år.


AldersgruppeSøkereKvinneprosent 2009
2007-april2008-april2009-april2010-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
0-1816892260174952699750147784612462.9
191028469021718611163706118224118208026198461132976091893859.8
201016459051606910599632916928112116844180551159772911888861.4
21710249281203070944807119017630559813228803958411388057.9
22-23879061351492584066055144619187690016087920772291643656.0
24-2550603754881449373464840156314328995956314280991156.8
26-295232360888405167340385705815451510330579343691016257.0
30-3436632041570434211963538439112499641035562524608058.5
35-3926341309394325741173374729081492440024661439390563.1
40-4927301181391126781095377331241483460727531343409667.2
50-5948223271457522780265932598455629184765.6
60+2817452521466847115795813757.7
I alt5633736104924415681335693925066206142107104168610844232010340459.1

Forklaring:

Aldersgruppe    Søkerens alder det året han/hun søkte. Eksempel: Alle født i 1988 er 19 år i opptaket 2007, helt uavhengig av hvilken tid på året de er født.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Onsdag 6. juli 2022 15:56:18
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017