So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.


LærestedLærestedsnavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9158631096111944647348.5
ATHAnsgar Teologiske Høgskole343175424217574555.9
DHSDiakonhjemmet Høgskole2873626324572671318779.2
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen101822714913403227880.5
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole89739378111739.3
HBBHøgskolen Betanien80599805991501491.5
HDHøyskolen Diakonova750126750126681581.9
HDHHaraldsplass diakonale høgskole100411410041141921592.8
HIAKHøgskolen i Akershus322510353929123189737070.8
HIBHøgskolen i Bergen9233574116897106462943185061.4
HIBUHøgskolen i Buskerud361622615066339096155063.6
HIFHøgskolen i Finnmark1149569173082747317772.8
HIGHøgskolen i Gjøvik196719032683293949850849.5
HIHHøgskolen i Harstad933394126054531612571.7
HIHMHøgskolen i Hedmark3719261056144147127382460.7
HILHøgskolen i Lillehammer5082308786695113135285661.2
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk134314681886221438930755.9
HINHøgskolen i Narvik32553137375810117636.5
HINEHøgskolen i Nesna4211346001751725476.1
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag251117894047264877468852.9
HIOHøgskolen i Oslo185111034437672200376943386564.2
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane270617054202261260637961.5
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag769850761422088812996193760.7
HITHøgskolen i Telemark4218250768924055163677267.9
HIVEHøgskolen i Vestfold3048224649813654104876757.7
HIÅHøgskolen i Ålesund146614112167216141340150.7
HIØHøgskolen i Østfold3442204262393631133275663.8
HSHHøgskolen Stord/Haugesund15829602517138751329963.2
HVOHøgskulen i Volda255116054038242271547260.2
LDHLovisenberg diakonale høgskole132720313272032413188.6
MFDet teologiske Menighetsfakultet4672956554051247362.9
MHGMediehøgskolen Gimlekollen401262511324503658.1
MHSMisjonshøgskolen208108265139572569.5
NHHNorges Handelshøyskole1950270219502702797126538.7
NIHNorges idrettshøgskole138818801678232828952235.6
NLANLA Høgskolen123143318006042888078.3
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet124581198030282336864904568346.3
NVHNorges veterinærhøgskole2369274266128811128692.8
PHSPolitihøgskolen1240227733026741978198333.0
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College3512421414287.5
UIAUniversitetet i Agder722149241524697892607172760.2
UIBUniversitetet i Bergen14853997534460228215182335460.7
UINUniversitetet i Nordland269718514514299584346964.3
UIOUniversitetet i Oslo207751314456858347089935610461.9
UISUniversitetet i Stavanger7102530714163105972536172859.5
UITUiT Norges arktiske universitet730350321312491172084158956.7
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap273722594727380673358655.6
I altLærestedsnavn6108442320332155227559610844232059.1

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Lørdag 24. mars 2018 14:44:06
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017