So46 - Søkertall pr lærested og kjønn

Sortert på kvinneprosent blant førstevalgsøkerne. Viser hvilke læresteder med størst tiltrekningskraft på kvinner og menn.


LærestedLærestedsnavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneMannKvinneMannKvinneMann
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo9158631096111944647348.5
ATHLærestedsnavn343175424217574555.9
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning101822714913403227880.5
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole89739378111739.3
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk134314681886221438930755.9
HINNHøgskolen i Innlandet791850921428392602625168061.0
HISFLærestedsnavn270617054202261260637961.5
HIØHøgskolen i Østfold3442204262393631133275663.8
HSNLærestedsnavn8946593516939110993645208963.6
HVLHøgskulen på Vestlandet10025629719414120333456214961.7
HVOHøgskulen i Volda255116054038242271547260.2
LDHLovisenberg diakonale høgskole132720313272032413188.6
MFMF vitenskapelig høyskole4672956554051247362.9
NHHNorges Handelshøyskole1950270219502702797126538.7
NIHNorges idrettshøgskole138818801678232828952235.6
NLANLA Høgskolen1599679231192833811674.4
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet4779249773884094184567273.3
NORDNord universitet50723502916158181789121159.6
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet190191650649352476678811852950.8
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet195841085841601212687840423564.9
PHSPolitihøgskolen1240227733026741978198333.0
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences3512421414287.5
UIAUniversitetet i Agder722149241524697892607172760.2
UIBUniversitetet i Bergen14853997534460228215182335460.7
UIOUniversitetet i Oslo207751314456858347089935610461.9
UISUniversitetet i Stavanger7102530714163105972536172859.5
UITUiT Norges arktiske universitet8667593616487112472974206759.0
VIDVID vitenskapelige høgskole424688560691204118025682.2
I altLærestedsnavn6108442320332155227559610844232059.1

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Tirsdag 5. juli 2022 15:28:46
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017