So46 - Søkertall pr lærested

Sortert på antall førstevalg pr plasser.


LærestedLærestedsnavn2010-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo217782215919
ATHLærestedsnavn10518641102
DMMHDronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning612451831400
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole316217128
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1728114100696
HINNHøgskolen i Innlandet8613010235434305
HISFLærestedsnavn2944116814985
HIØHøgskolen i Østfold38548498702088
HSNLærestedsnavn13314881280385734
HVLHøgskulen på Vestlandet5616322314475605
HVOHøgskulen i Volda34415664601187
LDHLovisenberg diakonale høgskole115301530272
MFMF vitenskapelig høyskole87621060197
NHHNorges Handelshøyskole1465246522062
NIHNorges idrettshøgskole332684006811
NLANLA Høgskolen2022783239454
NMBUNorges miljø- og biovitenskapelige universitet347276114822517
NORDNord universitet858574149793000
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet177355259701917340
OSLOMETOsloMet - storbyuniversitetet65304426286912075
PHSPolitihøgskolen43517100432961
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences2475616
UIAUniversitetet i Agder7612145250354334
UIBUniversitetet i Bergen9824828572818536
UIOUniversitetet i Oslo87339199156616039
UISUniversitetet i Stavanger4612409247604264
UITUiT Norges arktiske universitet12614603277345041
VIDVID vitenskapelige høgskole15513172731436
I altLærestedsnavn1262103404559714103404

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 16:03:55
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017