So46 - Søkertall pr lærested

Sortert på antall førstevalg pr plasser.


LærestedLærestedsnavn2010-april
Antall
studier
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
AHOArkitektur- og designhøgskolen i Oslo29017782215919
ATHAnsgar Teologiske Høgskole10205518641102
DHSDiakonhjemmet Høgskole634334993971900
DMMHDronning Mauds Minne Høgskolen632312451831400
FIHFjellhaug Internasjonale Høgskole38016217128
HBBHøgskolen Betanien170904904164
HDHøyskolen Diakonova15087687683
HDHHaraldsplass diakonale høgskole18011181118207
HIAKHøgskolen i Akershus17523426051601267
HIBHøgskolen i Bergen38170114974275434793
HIBUHøgskolen i Buskerud31818587784561511
HIFHøgskolen i Finnmark2664817182557650
HIGHøgskolen i Gjøvik31795387056221006
HIHHøgskolen i Harstad1037713271805441
HIHMHøgskolen i Hedmark551301632997612097
HILHøgskolen i Lillehammer3113598169137822208
HIMHøgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk1752228114100696
HINHøgskolen i Narvik215208561131277
HINEHøgskolen i Nesna13269555775226
HINTHøgskolen i Nord-Trøndelag311160430066951462
HIOHøgskolen i Oslo483229288555770910808
HISFHøgskulen i Sogn og Fjordane2971144116814985
HISTHøgskolen i Sør-Trøndelag27207612774231014933
HITHøgskolen i Telemark6116986725109472408
HIVEHøgskolen i Vestfold411340529486351815
HIÅHøgskolen i Ålesund2150528774328814
HIØHøgskolen i Østfold381273548498702088
HSHHøgskolen Stord/Haugesund1876025423904812
HVOHøgskulen i Volda34921415664601187
LDHLovisenberg diakonale høgskole116015301530272
MFDet teologiske Menighetsfakultet83957621060197
MHGMediehøgskolen Gimlekollen610966383586
MHSMisjonshøgskolen623131640482
NHHNorges Handelshøyskole1430465246522062
NIHNorges idrettshøgskole320032684006811
NLANLA Høgskolen1459216642404368
NTNUNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet984645244386396810587
NVHNorges veterinærhøgskole299264329491198
PHSPolitihøgskolen47203517100432961
SA/SHSámi allaskuvla / Sámi University College222475616
UIAUniversitetet i Agder76238812145250354334
UIBUniversitetet i Bergen98385124828572818536
UINUniversitetet i Nordland411116454875091312
UIOUniversitetet i Oslo875794339199156616039
UISUniversitetet i Stavanger46211712409247604264
UITUiT Norges arktiske universitet69227712335222413673
UMBUniversitetet for miljø- og biovitenskap32690499685331319
I altLærestedsnavn126249583103404559714103404

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Antall studier    Antall forskjellige studiekoder.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Torsdag 22. mars 2018 12:59:52
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017