So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium og kjønn. Sortert på lærestedsnavn og studiumnavn.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo189 030Arkitekt8181582818158237976049.9
189 343Design2786332786336715942.1
I altI alt91517781096221544691948.5
Lærested: ATH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk3257325761154.5
255 418Interkulturell forståelse435443543650.0
255 437Musikkteknologi153115312540.0
255 480Teologi 102310232540.0
255 482Kristendom, religion og livssyn510510
255 752Psykologi, årsstudium187261187261233762.2
255 777Musikk32653265101662.5
255 869Interkulturelle studier263226322450.0
255 876Kultur- og samfunnspsykologi6785678581172.7
255 936Praktisk teologi7237231714.3
I altI alt3435184246415710255.9
Lærested: DHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn251 050Sykepleie, Oslo159018531590185324429183.8
251 060Vernepleie, Stavanger2673522673529513371.4
251 061Vernepleie, Stavanger, deltid1571991571999811883.1
251 080Sosialt arbeid70589270589211715476.0
251 081Sosialt arbeid, deltid36148136148112516476.2
251 700Ergoterapi165194165194344085.0
I altI alt287334993245397171390079.2
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning253 130Barnehagelærer71185971185916219782.2
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk184208184208364090.0
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv223314223314295552.7
253 133Barnehagelærer, deltid154178154178738486.9
253 134Barnehagelærer, ledelse4456445666100.0
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse175216175216161888.9
I altI alt101812451491183132240080.5
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Fjellhaug Internasjonale Høgskole258 480Teologi og misjon1849184980.0
258 626Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)4575457541136.4
258 777Musikk304730477977.8
I altI alt8916293171112839.3
Lærested: HBB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn250 050Sykepleierutdanning80590480590415016491.5
Lærested: HD -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn232 050Sykepleierutdanning750876750876688381.9
Lærested: HDH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn252 050Sykepleierutdanning100411181004111819220792.8
Lærested: HIAK -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn202 050Sykepleierutdanning137315701373157025628689.5
202 060Vernepleierutdanning70596270596216224167.2
202 063Vernepleierutdanning, deltid Bærum38955638955613621363.8
202 105Yrkesfaglærerutd. i service og samferdsel 7147144850.0
202 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid51565156222395.7
202 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid42494249242788.9
202 109Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk1491491342.9
202 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag61686168172085.0
202 124Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag41594159203458.8
202 126Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag51645164253278.1
202 127Yrkesfaglærerutd. i elektrofag1211211128.3
202 129Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.3383382326.2
202 405Produktdesign153293153293376755.2
202 408Samfunnsernæring4224824224829910693.4
202 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse360479360479516677.3
202 896Husøkonomi og serviceledelse151247151247274461.4
202 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse118153118153132259.1
I altI alt3225426039295160897126770.8
Lærested: HIB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn203 003Ingeniør, bygg, Bergen1798261798262415815.2
203 004Ingeniør, data39457394578948.5
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen423144231454810.4
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi7518975189102441.7
203 011Ingeniør, marinteknikk108497108497145226.9
203 012Ingeniør, maskin, Bergen63430634307789.0
203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen39396393964656.2
203 024Ingeniør, elektronikk23301233011392.6
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi271542715431816.7
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom8931589315122842.9
203 050Sykepleie, Bergen, høst261629802616298048456286.1
203 060Vernepleie, Bergen77898077898013919571.3
203 080Sosialt arbeid, Bergen129315231293152335539390.3
203 096Ingeniør, havteknologi1275341275342711124.3
203 130Barnehagelærer, Bergen9231134923113417820586.8
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet298322298322434595.6
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk372492372492557177.5
203 203Folkehelsearbeid632778632778647783.1
203 369Økonomi og administrasjon, Bergen138428731384287324151946.4
203 395Informasjonsteknologi, Bergen513395133964812.5
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3668933668935218727.8
203 446Mat og helse499610499610647684.2
203 466Tegnspråk og tolking235275235275445284.6
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving8911147891114719523881.9
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk132193132193111957.9
203 618Drama233303233303394390.7
203 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal2402852402852929100.0
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk303512303512559856.1
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag4337464337466112150.4
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk219312219312171989.5
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse264326264326162080.0
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk142272142272347048.6
203 700Ergoterapi7218837218838310182.2
203 701Radiografi490714490714547374.0
203 702Bioingeniør449576449576577576.0
203 703Fysioterapi183727311837273139558068.1
203 753Landmåling og eiendomsdesign141408141408287935.4
203 822Ingeniør, energiteknologi144523144523298334.9
I altI alt92331497416897275432943479361.4
Lærested: HIBU -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn205 004Ingeniør, data, Kongsberg231772317763417.6
205 005Ingeniør elektro, Kongsberg251902519054211.9
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg311703117043511.4
205 050Sykepleier, Drammen123114251231142528432188.5
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg105180105180162955.2
205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.9017190171111861.1
205 205Matematikk, Hønefoss153215322633.3
205 210Norsk, deltid, Hønefoss35403540151788.2
205 246Jus, årstudium, Hønefoss241391241391304665.2
205 251Visuell kommunikasjon, Drammen39859039859012517173.1
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg11523811523882040.0
205 317Reiselivsledelse, Hønefoss169230169230172085.0
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss7922579225112839.3
205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss7518275182153444.1
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss27181271812258.0
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg224459224459477959.5
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss173399173399287238.9
205 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen281367281367486080.0
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss206820684944.4
205 622Engelsk, deltid, Hønefoss2939293991181.8
205 623Engelsk, Hønefoss67946794121675.0
205 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen7411074110121770.6
205 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen9716397163102245.5
205 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen121203121203143145.2
205 661Matematikk, deltid, Hønefoss9279273742.9
205 672Norsk, Hønefoss415241528988.9
205 680Samfunnsfag, deltid, Hønefoss4769476991275.0
205 701Radiograf, Drammen315484315484365664.3
205 867Jus og ledelse, Hønefoss347584347584497664.5
205 881Statsvitenskap, Drammen255464255464467958.2
205 894Optometri, Kongsberg3074523074527510968.8
I altI alt3616587750668456961151163.6
Lærested: HIF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn206 006Energiteknologi7297291616.7
206 050Sykepleie, Hammerfest160190160190444989.8
206 070Barnevern118145118145131586.7
206 071Barnevern, samlinger9211392113333886.8
206 080Sosialt arbeid113147113147283873.7
206 081Sosialt arbeid, samlinger180223180223789582.1
206 130Barnehagelærerutdanning8710487104151788.2
206 132Førskolelærerutdanning, samlinger73807380333497.1
206 162Økonomisk administrativ ledelse3659365991656.2
206 164Bedriftsøkonomi4880488091369.2
206 170Engelsk36523652142263.6
206 185Idrett, Tromsø7315673156213560.0
206 255Hotell og vertskapsledelse5994599461346.2
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon5987598771258.3
206 369Økonomi og administrasjon7010970109192673.1
206 395Informasjonsteknologi2070207051631.2
206 440Idrett og friluftsliv501105011031618.8
206 547Grunnskolelrutda 1.-7. språkf, Finnsnes/Bardufoss50625062222684.6
206 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn63846384273381.8
206 605Friluftsliv9417994179243666.7
206 649Idrett, årsstudium3670367051145.5
206 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. Finnsnes/Bardufoss45674567162369.6
206 655Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn51795179192965.5
206 663Medieproduksjon, årsstudium233623364666.7
206 754Reiseliv50655065121866.7
206 838Medieproduksjon376737676785.7
I altI alt114917181730255747365072.8
Lærested: HIG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn207 003Ingeniør, bygg24193241931323.1
207 004Ingeniør, data613761371214.8
207 005Ingeniør, elektro1214512145200.0
207 012Ingeniør, maskin209520952728.6
207 033Ingeniør, bygg - landmåling7577572450.0
207 034Ingeniør, maskin - Lean Manufacturing5275271425.0
207 040Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse16118161181147.1
207 046Webutvikling381513815121612.5
207 050Sykepleierutdanning85598985598918721387.8
207 051Sykepleierutdanning, deltid238265238265637188.7
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal44504450202195.2
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres52565256192095.0
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland555855581717100.0
207 136Medieledelse, årsstudium417541756966.7
207 149Mediedesign246407246407558961.8
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium136267136267254852.1
207 188Informatikk381103811081553.3
207 248Landmåling2087208732711.1
207 264Medieproduksjon942469424671936.8
207 369Økonomi og ledelse150385150385236734.3
207 374Drift av nettverk og datasystemer10138101381303.3
207 395Programvareutvikling91259125220.0
207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)2054205482040.0
207 406Geomatikk9739732258.0
207 429Informasjonssikkerhet41084108300.0
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium135013501333.3
207 604Medieproduksjon, årsstudium9019690196112445.8
207 673Spillprogrammering1321913219450.0
207 701Radiografutdanning218330218330193161.3
207 824Teknologidesign og ledelse561645616432015.0
207 838Medieledelse144247144247102245.5
I altI alt1967387026835622498100649.5
Lærested: HIH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn208 035Økonomi og ledelse9018090180335461.1
208 050Sykepleierutdanning298369298369596788.1
208 051Sykepleierutdanning, deltid122148122148374190.2
208 060Vernepleierutdanning135190135190213363.6
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø8813188131598272.0
208 070Barnevernspedagogutdanning264330264330516875.0
208 318Regnskap og revisjon44744474152657.7
208 349Reiseliv og opplevelsesproduksjon108156108156212584.0
208 350Retail Management8018180181123138.7
208 607Produsentstudiet3146314681457.1
I altI alt93313271260180531644171.7
Lærested: HIHM -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn209 050Sykepleie, Elverum82496482496419321589.8
209 053Sykepleie, Kongsvinger310356310356586687.9
209 130Barnehagelærer3584483584488610978.9
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert26029626029612814190.8
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag742447424484219.0
209 157Faglærer i musikk27632763101855.6
209 162Organisasjon og ledelse, Rena9616896168243470.6
209 164Bedriftsøkonomi, Rena307630764666.7
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena113188113188518560.0
209 172Jakt, fiske og naturveiledning271472714752917.2
209 185Idrett, Elverum116348116348104920.4
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad3486348651435.7
209 239Krisehåndtering9919299192296643.9
209 242Samfunnsfag7212872128163250.0
209 250Skogbruk, årsstudium165616563837.5
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.64806480364285.7
209 299Bioteknologi, Hamar618461842728.6
209 311Landbruksteknikk1467146732810.7
209 318Regnskap og revisjon5410254102152560.0
209 320Agronomi6110761107101855.6
209 322Skogbruk198319831137.7
209 323Utmarksforvaltning4616446164165429.6
209 359Markedsføring, Rena8916489164101952.6
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor7816678166183158.1
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena4477447761154.5
209 409Økologisk landbruk63876387162466.7
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)304330434666.7
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen823188231843810.5
209 446Mat, ernæring og helse167188167188293096.7
209 451Animasjon, Hamar107346107346116716.4
209 455Språk- og kulturfag, Hamar2945294541040.0
209 470Serviceledelse og markedsføring67986798131872.2
209 472Virtuell kunst og design, Hamar121273121273254358.1
209 476Music Business - Management8919089190243764.9
209 486Folkehelsearbeid192280192280212972.4
209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena701667016671936.8
209 516Regnskap og økonomirådgivning43754375171989.5
209 538Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert26412641102050.0
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn246335246335384977.6
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert136170136170607283.3
209 605Friluftsliv9720497204122548.0
209 623Engelsk, Hamar106165106165253669.4
209 626Religion, livssyn og etikk, Hamar38633863101758.8
209 650Idrett, årsstudium, Kongsvinger361093610951827.8
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn204330204330508062.5
209 663Mediefag, Rena4070407061346.2
209 667Musikk541205412091947.4
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1460146030.0
209 669Bioenergi, Evenstad (Koppang)102910291333.3
209 672Norsk55815581162080.0
209 676Sosialpedagogikk156213156213465978.0
209 714Music Business - Production542355423585315.1
209 743Tannpleie190218190218363992.3
209 839Spillteknologi og simulering422644226485315.1
209 867Ledelse og digitalisering64916491111668.8
I altI alt37196329561497611273209760.7
Lærested: HIL -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn210 035Økonomi og administrasjon, bachelor2746832746833210530.5
210 060Vernepleierutdanning432577432577629068.9
210 070Barnevern9241135924113515418981.5
210 080Sosialt arbeid70086670086610913183.2
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor9128291282155030.0
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium213398213398305851.7
210 185Idrett225531225531339235.9
210 220Pedagogikk, årsstudium351511351511486672.7
210 240Sosiologi, årsstudium184279184279142263.6
210 246Jus, årsstudium427690427690417058.6
210 262Film- og fjernsynsvitenskap149323149323215438.9
210 264TV-teknikk5317053170237032.9
210 272Kunsthistorie8610886108151883.3
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium105185105185173056.7
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor113148113148475881.0
210 317Reiselivsledelse309411309411485587.3
210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser249380249380365367.9
210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto7817678176204742.6
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi178501178501348739.1
210 481Samtidshistorie3178317831127.3
210 526Rettsvitenskap595101659510169517454.6
210 534TV-ledelse52865286162661.5
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium190237190237283677.8
210 676Pedagogikk, deltid144188144188637781.8
210 752Psykologi, årsstudium767110376711037711567.0
210 754Reiseliv og turisme270368270368344477.3
210 852Pedagogikk, bachelor198274198274324276.2
210 867Organisasjon og ledelse3165823165825810654.7
210 872Internasjonale studier med historie, bachelor155269155269163053.3
210 876Psykologi65098065098011717965.4
210 880Sosiologi160247160247142360.9
I altI alt508281698669137821352220861.2
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk211 050Sykepleie45852945852912813793.4
211 060Vernepleie176225176225546090.0
211 164Bedriftsøkonomi6515065150142360.9
211 185Idrett og adventure9026990269113531.4
211 189IT176017601714.3
211 238Statsvitenskap6010960109101471.4
211 246Jus187310187310304271.4
211 292Logistikk og Supply Chain Management7326873268135523.6
211 318Regnskap og revisjon6111161111182185.7
211 369Økonomi og administrasjon182416182416345561.8
211 370IT og logistikk361773617772231.8
211 404Siviløkonom, 1. avdeling792527925282138.1
211 422IT-basert bedriftsutvikling1789178990.0
211 432Marin logistikk og økonomi661836618372133.3
211 488Sport Management8844388443156722.4
211 841Politikk, juss og administrasjon134200134200172568.0
211 866Petroleumslogistikk og økonomi9730997309228226.8
I altI alt134328111886410038969655.9
Lærested: HIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn212 003Bygg151061510642020.0
212 004Datateknikk7907902229.1
212 005Ingeniør, Elektro42742740.0
212 006Elkraftteknikk6486482825.0
212 018Prosessteknologi104910493742.9
212 027Ingeniør, Satelitteknologi74174170.0
212 034Ingeniør, Industriteknikk22922930.0
212 040Ingeniør, Alta, første studieår1446144672429.2
212 050Sykepleierutdanning199247199247526382.5
212 075Bygg, nettstøttet84984952718.5
212 076Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert32032050.0
212 077Prosessteknologi, nettstøttet42442421020.0
212 078Datateknikk, nettstøttet73573521315.4
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet21721740.0
212 410Økonomi og administrasjon49994999132454.2
212 761Elektroteknikk, master3333331714.3
212 804Data/IT, master3413411137.7
212 805Ingeniørdesign, master143414341333.3
212 806Integrert bygningsteknologi, master6226223650.0
212 811Industriell teknologi, master6386381333.3
212 814Satelitteknologi, master4364362450.0
I altI alt325856373113110127736.5
Lærested: HINE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen73837383222781.5
213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten61766176141782.4
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert64716471172277.3
213 132Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert52555255333594.3
213 395Informasjonsteknologi, Mo i Rana92692621118.2
213 505Kunst og håndverk414341438988.9
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik9512395123334082.5
213 620Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana133113312922.2
213 623Engelsk årsstudium, 1-748594859121580.0
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 68966896222975.9
213 666Naturfag172917294666.7
213 680Samfunnsfag344334433475.0
213 777Band2540254020.0
I altI alt42155560077517222676.1
Lærested: HINT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn214 050Sykepleierutdanning, Levanger83896483896418120887.0
214 058Sykepleierutdanning, Namsos397459397459707692.1
214 060Vernepleierutdanning, Namsos138187138187253669.4
214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger251316251316475585.5
214 185Idrett, Levanger133326133326145326.4
214 240Sosiologi, Steinkjer132181132181394881.2
214 318Revisjon, Steinkjer447444742366.7
214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer9312193121222588.0
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer381273812783125.8
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer173334173334304763.8
214 388Naturforvaltning, Steinkjer316631662825.0
214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer8216682166204544.4
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer138165138165212875.0
214 430Multimedieteknologi, Steinkjer611836118352025.0
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger7218472184123040.0
214 468Grønn næringsutvikling, Steinkjer40664066111573.3
214 516Regnskap, Steinkjer65996599101566.7
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger220302220302354676.1
214 605Friluftsliv, Levanger150262150262173943.6
214 623Engelsk, Levanger8813988139192673.1
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger2367236762227.3
214 642Kunst og håndverk, Levanger101112101112171894.4
214 649Kroppsøving, Levanger731607316061637.5
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger166271166271264656.5
214 661Matematikk, Levanger2838283871070.0
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium304330431520.0
214 667Musikk, Levanger7115671156163545.7
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer28255282552405.0
214 680Samfunnsfag, Levanger641076410781553.3
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal1345791345797137019.2
214 749Farmasiutdanning, Namsos145186145186243177.4
I altI alt2511430040476695774146252.9
Lærested: HIO -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn215 003Ingeniør, bygg236113023611303922817.1
215 004Ingeniør, data90670906701712713.4
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi475474754751114.5
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi180341180341365961.0
215 012Ingeniør, maskin7655776557109610.4
215 050Sykepleie, Oslo381845533818455369882784.4
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet8541006854100616018885.1
215 070Barnevern269532232695322343252382.6
215 071Barnevern, deltid62179362179312618269.2
215 080Sosialt arbeid233429002334290047758681.4
215 130Barnehagelærer159219751592197534241183.2
215 131Barnehagelærer, deltid41150841150814918879.3
215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet158330011583300119037950.1
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk46353046353010011884.7
215 162Økonomi og ledelse114618801146188024539162.7
215 185Kroppsøving og idrett617122461712247113353.4
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling66981066981015619480.4
215 219Politikk og forvaltning417704417704416464.1
215 253Økonomi og ledelse, deltid52988552988515826060.8
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor37656937656910416164.6
215 369Økonomi og administrasjon 134728631347286336679745.9
215 395Informasjonsteknologi, bachelor105611105611189020.0
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor284360284360658180.2
215 447Idrett, friluftsliv og helse661137466113745813543.0
215 449Anvendt datateknologi1598091598092620212.9
215 454Journalistikk140621701406217033052363.1
215 484Utviklingsstudier, bachelor586796586796678876.1
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium60463560463511612394.3
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn123116511231165127334878.4
215 602Design og kommunikasjon i digitale medier52777452777411917269.2
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium255335255335536186.9
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium3904893904897710474.0
215 642Kunst og design, årsstudium70583370583312313491.8
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk467681467681528660.5
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk5358665358667813259.1
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk4347434347436011353.1
215 691Utviklingsstudier, årsstudium8221055822105511013482.1
215 700Ergoterapi9061175906117511914482.6
215 701Radiografi747114974711496812753.5
215 702Bioingeniør63282263282210913382.0
215 703Fysioterapi236637322366373253089859.0
215 706Fysioterapi, mensendieck867133986713397112258.2
215 749Farmasi54070154070110713579.3
215 822Ingeniør, energi og miljø113428113428145525.5
215 846Arkiv og dokumentbehandling, deltid122162122162223366.7
215 848Fotojournalistikk6301022630102213524455.3
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor9401588940158815226557.4
215 900Velferdsfag5377405377406910367.0
I altI alt1851128855376725770969431080864.2
Lærested: HISF -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk85985952817.9
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor4525174525179510788.8
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor98112981127977.8
216 060Vernepleierutdanning157207157207223073.3
216 070Barnevernspedagogutdanning363444363444323591.4
216 080Sosialt arbeid321390321390374288.1
216 130Barnehagelærarutdanning164207164207263281.2
216 164Bedriftsøkonomi8317083170152657.7
216 170Engelsk791237912381747.1
216 185Idrett235506235506428549.4
216 242Samfunnsfag621286212881942.1
216 246Jus203320203320263770.3
216 302Friluftsliv174375174375215438.9
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur131218131218182669.2
216 330Reiselivsledelse12315412315481080.0
216 351Ungdomssosiologi121161121161192867.9
216 368Eiendomsmegling166373166373133043.3
216 369Økonomi og administrasjon128291128291184242.9
216 373Naturfag2045204551145.5
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse290469290469437458.1
216 469Geologi og geofare521165211661735.3
216 481Historie195219525862.5
216 485Idrett og kroppsøving722567225642615.4
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn129179129179162176.2
216 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid9610696106687590.7
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn118225118225183946.2
216 754Reiseliv157204157204121675.0
216 835Fornybar energi992989929843511.4
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi82109821095683.3
I altI alt270644114202681460698561.5
Lærested: HIST -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn219 003Ingeniør, bygg1708501708503418418.5
219 004Ingeniør, data44494444945965.2
219 005Ingeniør, elektro505865058661384.3
219 009Ingeniør, kjemi7918279182132650.0
219 012Ingeniør, maskin6056760567101069.4
219 013Ingeniør, materialteknologi702867028692832.1
219 016Ingeniør, logistikk54264542643358.6
219 035Økonomi og administrasjon130328651303286544694247.3
219 050Sykepleierutdanning229726562297265668878987.2
219 060Vernepleierutdanning73194773194713518473.4
219 070Barnevernspedagogutdanning157018441570184424129681.4
219 080Sosionomutdanning129415571294155729434585.2
219 221Tegnspråk284319284319556091.7
219 287Informatikk med spes. i info.behandling291402914043212.5
219 346Matteknologi146226146226274856.2
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer14239142392623.2
219 422IT-støttet bedriftsutvikling7843078430127715.6
219 466Tegnspråk og tolking189220189220363992.3
219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn8001065800106515820377.8
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag270379270379193259.4
219 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn6791106679110611619360.1
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag327576327576457064.3
219 700Ergoterapeututdanning762979762979799583.2
219 701Radiografutdanning549804549804559160.4
219 702Bioingeniørutdanning4475904475909311481.6
219 703Fysioterapeututdanning161124661611246637859064.1
219 704Audiografutdanning313464313464335856.9
I altI alt76981277414220231012996493360.7
Lærested: HIT -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn220 003Ingeniør bygg - byggdesign452164521663616.7
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk201162011642020.0
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design231192311962326.1
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø325232524580.0
220 050Sykepleierutdanning70979470979418520590.2
220 051Sykepleierutdanning, deltid36040336040312714289.4
220 060Vernepleierutdanning365464365464698878.4
220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn45554445554413215386.3
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering108610862219.5
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden122154122154192190.5
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid21825121825110512087.5
220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen288334288334667390.4
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn281339281339707889.7
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag411594115962821.4
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk9410694106222395.7
220 156Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden4253425391181.8
220 164Bedriftsøkonomi, Bø541045410491560.0
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn150295150295469150.5
220 170Engelsk8813988139152171.4
220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning105211105211193850.0
220 179Historie5011250112122352.2
220 185Idrett154380154380185334.0
220 187Informasjonsbehandling1137113770.0
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn411114111173023.3
220 210Norsk40634063111764.7
220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig213621363650.0
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning6615466154234156.1
220 308Kulturledelse7711177111162661.5
220 317Turisme og ledelse176217176217141782.4
220 318Revisjon og regnskap7715777157162857.1
220 359Internasjonal markedsføring217357217357305455.6
220 368Eiendomsmegling3076623076626814546.9
220 369Økonomi og administrasjon186387186387235442.6
220 388Økologi og naturforvaltning7513175131111957.9
220 395Informatikk103410342450.0
220 440Idrettsvitenskap732317323193525.7
220 441Visuelle kunstfag og design67946794141973.7
220 442Folkekunst, bachelor2436243691464.3
220 443Folkemusikk, bachelor152115213560.0
220 447Natur, miljø og friluftsliv431094310951145.5
220 448Forurensing og miljø591015910171258.3
220 449Informasjonssystemer1578157841625.0
220 456Litteratur og språk, Bø435343531111100.0
220 481Historiske fag2547254781457.1
220 505Leire - kunst og design 15261526155100.0
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 181100811004850.0
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden8812588125152075.0
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn219290219290354774.5
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid132165132165657784.4
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert1451801451809210984.4
220 602Digital mediedesign140198140198597380.8
220 605Natur og miljø791717917151631.2
220 628Folkekunst, årsstudium405240524666.7
220 629Folkemusikk, årsstudium30443044121770.6
220 630Kunst og håndverk495849585771.4
220 637Tegning - bilde9012790127142166.7
220 649Kroppsøving og idrettsfag3891389161154.5
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn184278184278436665.2
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi281332813361833.3
220 895Innovasjon og entreprenørskap6914969149102050.0
220 912Spansk54675467111478.6
I altI alt421867256892109471636240867.9
Lærested: HIVE -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet23161231613378.1
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold1712417124100.0
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign8923389233235343.4
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk15155151552464.3
222 044Skipsfart og logistikk7534675346177024.3
222 050Sykepleie, Vestfold8681008868100822626585.3
222 130Barnehagelærer, Vestfold276344276344617482.4
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid124151124151445580.0
222 132Barnehagelærer, Drammen76857685151693.8
222 164Bedriftsøkonomi160296160296376556.9
222 170Engelsk, Bø127192127192263868.4
222 179Historie, Vestfold, årsstudium8417984179162759.3
222 205Matematikk42754275121866.7
222 240Sosiologi, årsstudium186249186249243177.4
222 242Samfunnsfag9416694166122060.0
222 351Ungdomskunnskap196253196253334376.7
222 352Marinteknisk drift10100101001313.2
222 353Nautikk37268372683763.9
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold34872034872011220355.2
222 412Informasjonsbehandling2986298672133.3
222 418Internasjonal forståelse og samarbeid123163123163192479.2
222 446Mat og helse, årsstudium173203173203273090.0
222 453IT og informasjonssystemer, Horten3522435224115719.3
222 455Språk og kulturfag81998199212391.3
222 481Historie, Vestfold, bachelor411114111141526.7
222 543Tekstil - kunst og design 1466046604850.0
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold236323236323364973.5
222 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen104139104139395176.5
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium40724072102050.0
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium72987298111478.6
222 642Kunst og design116135116135212391.3
222 649Kroppsøving og idrettsfag190428190428297439.2
222 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen190309190309345957.6
222 663Event " Sport Management, deltid881418814191369.2
222 666Naturfag305130516785.7
222 667Musikk531165311681650.0
222 672Norsk, Bø, deltid56915691212777.8
222 796Teater for barn og unge6783678361060.0
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi371473714761637.5
222 880Sosiologi222315222315335856.9
222 912Spansk105136105136192286.4
I altI alt30485294498186351048181557.7
Lærested: HIÅ -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn225 003Ingeniør, bygg261512615162623.1
225 004Ingeniør, data141151411532313.0
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk911091101254.0
225 0232-årig ingeniør, bygg639639110.0
225 0312-årig ingeniør, skipsdesign21221220.0
225 0322-årig ingeniør, produkt- og systemdesign21521520.0
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign201162011653016.7
225 050Sykepleierutdanning64372364372314014795.2
225 0932-årig ingeniør, automatiseringsteknikk161620.0
225 160Shippingledelse962349623493426.5
225 162Økonomi og ledelse224366224366548464.3
225 184Medisinsk og marint årsstudium62846284111478.6
225 299Bachelor i Marine- og biologiske fag6411464114102050.0
225 353Maritim utdanning, nautikk55321553211911416.7
225 369Økonomi og administrasjon234443234443385964.4
225 410Handels- og Serviceledelse163262163262294170.7
225 432Shipping management135398135398226136.1
225 473Eksportmarkedsføring151287151287163348.5
225 699Ingeniør, skipsdesign31140311401128.3
225 702Bioingeniør123166123166303683.3
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap107216107216193850.0
I altI alt146628772167432841381450.7
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskolen i Østfold224 003Ingeniør, bygg og miljø37227372274537.5
224 004Ingeniør, data14110141101205.0
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi111141111442119.0
224 009Ingeniør, kjemi235523553933.3
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering111091110932412.5
224 035Økonomi og administrasjon242541242541399441.5
224 050Sykepleie9341102934110220824186.3
224 051Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad3173623173629610988.1
224 060Vernepleie4335974335979514565.5
224 070Barnevern73390573390512414983.2
224 080Sosialt arbeid66081866081813616881.0
224 130Barnehagelærer352442352442769084.4
224 131Barnehagelærer, deltid144173144173445088.0
224 170Engelsk128203128203284759.6
224 187Informatikk, årsstudium, Halden185418541714.3
224 210Norsk66886688141782.4
224 238Statsvitenskap9619096190102343.5
224 244Tysk52855285203458.8
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer18126181262277.4
224 318Regnskap og revisjon116252116252285056.0
224 398Bedriftsøkonomi125261125261184341.9
224 453Informasjonssystemer371963719684219.0
224 455Internasjonal kommunikasjon111156111156213265.6
224 474Samfunn, språk og kultur7710777107142070.0
224 505Kunst og håndverk9210292102242596.0
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn294398294398748983.1
224 610Fransk8712787127436170.5
224 626Religion, livssyn og etikk103137103137222395.7
224 649Kroppsøving og idrett127319127319238028.8
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn197357197357417356.2
224 661Matematikk214721472922.2
224 666Naturfag254225426785.7
224 667Musikk471044710492142.9
224 680Samfunnsfag9617196171183650.0
224 702Bioingeniør163228163228263868.4
224 845Digitale medier og design100292100292236038.3
224 895Innovasjon og prosjektledelse6919169191143441.2
224 912Spansk63826382101758.8
I altI alt34425484623998701332208863.8
Lærested: HSH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn218 002Ingeniør, brannsikkerhet501995019984717.0
218 012Ingeniør, maskin201032010372825.0
218 047Ingeniør, HMS7016470164162955.2
218 050Sykepleierutdanning, Stord507577507577788492.9
218 056Sykepleierutdanning, Haugesund57866857866812614785.7
218 130Barnehagelærerutdanning181200181200343597.1
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord1071271071271717100.0
218 156Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord63786378171894.4
218 157Faglærerutdanning i musikk2652265271450.0
218 353Nautikk (Sjøoffiser)5025950259136121.3
218 369Økonomi og administrasjon2555042555047715250.7
218 505Kunst og håndverk68796879172085.0
218 547Grunnskolelærer 1-7171229171229323884.2
218 623Engelsk711037110391656.2
218 649Idrett/kroppsøving8819388193133339.4
218 651Grunnskolelærer 5-10132213132213284562.2
218 667Musikk4187418751241.7
218 680Samfunnsfag3969396991656.2
I altI alt158225422517390451381263.2
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Høgskulen i Volda223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog322387322387363992.3
223 080Sosialt arbeid, sosionom316390316390455976.3
223 130Barnehagelærer222272222272566586.2
223 179Historie, årsstudium133273133273358342.2
223 196Religion, kultur og samfunn62916291151978.9
223 205Matematikk i grunnskulen3248324881361.5
223 210Norsk (nordisk)4565456581553.3
223 211Norsk (nordisk), deltid3344334471258.3
223 285Samfunnsvitenskap3978397860.0
223 430Media, IKT og design161308161308256041.7
223 437Musikk, bachelor4611546115133141.9
223 439Teater og drama, bachelor8911689116182090.0
223 440Friluftsliv og naturguide108242108242114126.8
223 446Matkultur og helse9211692116193063.3
223 451Animasjon5814258142215042.0
223 452Planlegging og administrasjon831298312981650.0
223 453PR, kommunikasjon og media244389244389244158.5
223 454Journalistikk54090654090612319662.8
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor57705770141593.3
223 481Historie, bachelor3358335891464.3
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn214272214272445580.0
223 605Friluftsliv201349201349304961.2
223 613Historie, deltid7514975149255248.1
223 618Teater og drama, årsstudium66946694101376.9
223 620Digital kompetanse275927591425.0
223 623Engelsk115182115182203262.5
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium8510685106131492.9
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium113262113262123237.5
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn189316189316345660.7
223 663Mediekunnskap761337613371163.6
223 666Naturfag i grunnskulen324432442450.0
223 667Musikk, årsstudium6013260132122352.2
223 680Skuleretta samfunnsfag3769376971163.6
223 891Språk og litteratur335433543650.0
I altI alt2551415640386460715118760.2
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lovisenberg diakonale høgskole230 050Sykepleie132715301327153024127288.6
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
MF vitenskapelig høyskole190 196Teologi, årsstudium156260156260345166.7
190 242Samfunnsfag9616396163182475.0
190 418Interkulturell kommunikasjon174229174229293974.4
190 480Teologi, profesjonsstudium31673167122060.0
190 482Religion og samfunn5385538581553.3
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring8211882118172763.0
190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.396439643650.0
190 936Teologi, bachelor2474247431520.0
I altI alt467762655106012419762.9
Lærested: MHG -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium68896889101283.3
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje186297186297152951.7
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje539953994850.0
257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje122232122232162955.2
257 851Kommunikasjon og medier558455842540.0
257 902Interkulturell kommunikasjon2734273433100.0
I altI alt401663511835508658.1
Lærested: MHS -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn256 196Kristendomskunnskap/RLE52905290142556.0
256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.113137113137182572.0
256 480Teologi102910292450.0
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon3149314991090.0
256 680Samfunnsfag4267426781172.7
256 771Teologi, profesjonsstudium173217326785.7
I altI alt208316265404578269.5
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges Handelshøyskole191 345Siviløkonomutdanningen1950465219504652797206238.7
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges idrettshøgskole150 172Friluftsliv4048334048335812845.3
150 440Idrettsvitenskap8052137805213717857930.7
150 649Idrett og samfunn469103646910365310451.0
I altI alt138832681678400628981135.6
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
NLA Høgskolen254 130Barnehagelærer263304263304555993.2
254 182Menighetspedagogikk2130213022100.0
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen8513385133192479.2
254 220Pedagogikk, årsstudium342463342463598371.1
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika157193157193192479.2
254 482Kristendom, Bergen1940194051533.3
254 485Kristendom og idrett, Bergen501105011061442.9
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen238293238293364090.0
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen186276186276273675.0
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge486748677887.5
254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina8311783117162272.7
254 852Pedagogikk, bachelor137169137169222395.7
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar135166135166131681.2
254 929Religion og kultur3643364322100.0
I altI alt123116641800240428836878.3
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk232232180.0
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag86888688293096.7
194 124Yrkesfaglærer, resturant- og matfag19371937121963.2
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag4254251119.1
194 170Engelsk, årsstudium690105469010549614168.1
194 174Fransk, årsstudium194260194260232785.2
194 179Historie, årsstudium4209334209333910138.6
194 184Biologi og kjemi, realfag266396266396294564.4
194 185Samfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium 4719464719465911650.9
194 188Informatikk, Gjøvik8735587355113828.9
194 200Kunsthistorie, bachelor213268213268354283.3
194 205Matematiske fag, årsstudium172403172403245345.3
194 210Nordisk språk og litteratur155217155217243863.2
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium263528263528185135.3
194 244Tysk, årsstudium129214129214142360.9
194 272Kunsthistorie, årsstudium318380318380505984.7
194 284Geografi, årsstudium164369164369132552.0
194 285Samfunnskunnskap368649368649205040.0
194 294Latin1011871011873933.3
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier63897663897615821972.1
194 327Biologi5147715147719815463.6
194 366Filosofi316669316669164535.6
194 395Informatikk1027741027742517014.7
194 437Musikkvitenskap, bachelor9424394243327244.4
194 438Geografi, bachelor209512209512195236.5
194 439Drama og teater, bachelor3414723414728311373.5
194 440Bevegelsesvitenskap7241541724154110525141.8
194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor134189134189162369.6
194 457Lingvistikk621146211451145.5
194 459Antikkens kultur og klassiske fag71164711644944.4
194 476Musikkteknologi4437644376111706.5
194 478Arkeologi350703350703529057.8
194 479Filosofi og etikk - filosofi125425125425104621.7
194 481Historie, bachelor2417622417622311220.5
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap3348873348873410432.7
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium171225171225162080.0
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap90137901378988.9
194 646Film- og videoproduksjon3508253508256217335.8
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn2315582315584110539.0
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn255404255404488457.1
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn4962496244100.0
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn136176136176253083.3
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn162816282450.0
194 715Humanistiske fag, emnestudier119176119176213461.8
194 740Medisin, Trondheim159625631596256355487063.7
194 752Psykologi, årsstudium165624121656241248870169.6
194 755Materialteknologi183794183794175034.0
194 756Arkitektur8021571802157122237758.9
194 757Petroleumsfag347117034711702812921.7
194 759Bygg- og miljøteknikk471179747117978638822.2
194 760Datateknologi11810651181065192557.5
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon146105414610542013315.0
194 763Fysikk og matematikk297102529710254716828.0
194 764Industriell kjemi og bioteknologi407731407731559756.7
194 765Marin teknikk287123728712373521916.0
194 766Produktutvikling og produksjon330128333012833821817.4
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse5421633542163318262329.2
194 768Industriell design3717843717845310252.0
194 769Energi og miljø664183066418307526128.7
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet165733165733166126.2
194 786Europastudier med spansk132178132178141877.8
194 793Europastudier med fransk107137107137131681.2
194 795Europastudier med tysk527852785955.6
194 798Kybernetikk og robotikk194100219410022115413.6
194 818Samfunnsøkonomi, master252621252621226533.8
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn3927163927166010060.0
194 847Filmvitenskap, bachelor242669242669267136.6
194 851Medievitenskap, bachelor4618794618797812661.9
194 852Pedagogikk, bachelor8521185852118510815271.1
194 855Bioteknologi, Trondheim405554405554567376.7
194 857Fysikk133495133495156622.7
194 859Geologi229417229417347346.6
194 860Kjemi191400191400153740.5
194 862Matematiske fag, bachelor156379156379163250.0
194 868Afrikastudier, bachelor398541398541354872.9
194 870Europastudier med engelsk240357240357212680.8
194 875Politisk økonomi239551239551133636.1
194 876Psykologi, bachelor206531642065316431448664.6
194 879Sosialantropologi, bachelor7391120739112010114868.2
194 880Sosiologi, bachelor937148193714817912563.2
194 881Statsvitenskap, bachelor698146669814669219547.2
194 887Engelsk, bachelor227432227432204643.5
194 888Fransk, bachelor8110281102121485.7
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk7810578105262796.3
194 890Tysk, bachelor304330433560.0
194 898Samfunnsøkonomi, bachelor518141751814174514730.6
194 901Språklig kommunikasjon921309213091560.0
194 904Kulturminneforvaltning105155105155182572.0
194 905Ingeniørvitenskap og IKT120674120674126917.4
194 910Religionsvitenskap, årsstudium235341235341253473.5
194 912Spansk, årsstudium402489402489778986.5
194 929Religionsvitenskap, bachelor166260166260284070.0
194 930Fonetikk2436243611100.0
194 932Klassiske fag366036601333.3
194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn9119991199122060.0
194 937Nanoteknologi2449042449044120719.8
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn294495294495577774.0
194 946Tekniske geofag205544205544266043.3
I altI alt1245824438302826396849041058746.3
Lærested: NVH -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn193 772Veterinærstudiet112113291121132952459388.4
193 780Dyrepleierutdanning154016201540162058860597.2
I altI alt23692643266129491112119892.8
Lærested: PHS - Politihøgskolen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Politihøgskolen233 679Politiutdanning, Stavern7682384768238411335232.1
233 681Politiutdanning, Oslo1123322711233227673200733.5
233 682Politiutdanning, Bodø6552059655205911939330.3
233 683Politiutdanning, Kongsvinger756237375623737320934.9
I altI alt12403517330210043978296133.0
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences231 135Samisk barnehagelærerutdanning1924192466100.0
231 557Samisk grunnskolelærer 1-7 2332233281080.0
I altI alt35474256141687.5
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Agder201 003Ingeniør, byggdesign9237592375228924.7
201 004Ingeniør, data23229232292385.3
201 006Ingeniør, fornybar energi7135671356135722.8
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad211962119643312.1
201 012Ingeniør, mekatronikk36290362907907.8
201 023Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig450450160.0
201 026Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig32032020.0
201 032Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig21921970.0
201 050Sykepleie, Kristiansand136015101360151029931495.2
201 052Sykepleie, Grimstad76285676285615016590.9
201 060Vernepleie4525344525349812379.7
201 080Sosialt arbeid78696778696720524583.7
201 130Barnehagelærer, Kristiansand52563452563410012182.6
201 132Barnehagelærer, Grimstad236286236286394684.8
201 149Multimedieteknologi og -design117315117315196429.7
201 157Faglærer i teater607060701111100.0
201 170Engelsk, årsstudium286459286459295354.7
201 172Friluftsliv137262137262122646.2
201 174Fransk70947094141782.4
201 179Historie, årsstudium195415195415265151.0
201 184Biologi, årsstudium9715397153111668.8
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium421604216062227.3
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor91104911041515100.0
201 203Folkehelsearbeid317371317371465386.8
201 205Matematikk641186411882040.0
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium6910269102152657.7
201 238Statsvitenskap, årsstudium161321161321173253.1
201 242Samfunnsfag234410234410275152.9
201 247Utviklingsstudiet278363278363445580.0
201 260IT og informasjonssystemer, bachelor58380583808849.5
201 301Matematikk og økonomi401034010351338.5
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk142197142197374975.5
201 317Reiselivsledelse439585439585678578.8
201 318Regnskap og revisjon147321147321154334.9
201 327Biologi, bachelor104155104155192867.9
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom3889733889737917644.9
201 366Filosofi12224812224862326.1
201 369Økonomi og administrasjon5991350599135011227241.2
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad2345802345803811134.2
201 437Kunstfag med fordypning i musikk3460346071353.8
201 440Idrett, bachelor179494179494288931.5
201 456Litteratur, film og teater651036510371163.6
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon174244174244182669.2
201 481Historie, bachelor8426084260195832.8
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor841148411471070.0
201 484Utviklingsstudier300387300387567574.7
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.46260846260810212979.1
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.181241181241274165.9
201 618Teater og drama133178133178132161.9
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium158178158178252792.6
201 646Samfunnsrettet ernæring383448383448344182.9
201 649Idrett, årsstudium3037043037043610135.6
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.4066664066667413056.9
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium164224164224152268.2
201 661Fysikk195219524944.4
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium163278163278143935.9
201 667Musikk111225111225335164.7
201 676Pedagogikk, årsstudium3685333685336310162.4
201 690Tysk48834883111478.6
201 702Bioingeniør242327242327364678.3
201 767Industriell økonomi og teknologiledelse551975519741921.1
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium195291195291243470.6
201 803Ingeniør, elektronikk21158211581156.7
201 807Kunstig intelligens1595159521216.7
201 828Lektorutdanning i realfag29462946111384.6
201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor163252163252294269.0
201 852Pedagogikk, bachelor180242180242132259.1
201 853Spesialpedagogikk365441365441606987.0
201 862Industriell matematikk205620562540.0
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid379445379445435381.1
201 881Statsvitenskap, bachelor250538250538519454.3
201 887Engelsk, bachelor125203125203304665.2
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor48624862111291.7
201 900Sosiologi 177257177257233174.2
201 912Spansk209275209275354971.4
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium9013990139142263.6
I altI alt72211214515246250352607433460.2
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Bergen184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag559755976785.7
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium387621387621305158.8
184 170Engelsk, årsstudium200283200283233467.6
184 174Fransk, årsstudium9912399123151788.2
184 179Historie, årsstudium4208824208823810436.5
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium46119461194944.4
184 200Kulturvitenskap254358254358182475.0
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid425524425524293876.3
184 208Utviklingsstudier, årsstudium434546434546222878.6
184 211Nordisk166230166230304665.2
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium301544301544205040.0
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium468874468874256836.8
184 240Sosiologi, årsstudium700985700985466966.7
184 244Tysk, årsstudium4981498191369.2
184 248Geografi, årsstudium160348160348152853.6
184 272Kunsthistorie, årsstudium363487363487678777.0
184 298Bærekraftig havbruk117193117193111957.9
184 300Informatikk: data science14226142261234.3
184 306Informatikk-matematikk-økonomi671416714161540.0
184 327Biologi4276504276505810157.4
184 366Filosofi981989819851631.2
184 367Sosialantropologi, årsstudium546734546734212875.0
184 369Samfunnsøkonomi, bachelor730173273017328320640.3
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig127180127180101662.5
184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi482774827732313.0
184 438Geografi, bachelor165380165380234946.9
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor8842388423117315.1
184 454Journalistikk9231493923149313522161.1
184 455Klassisk filologi171259171259182572.0
184 459Antikke studier176348176348234551.1
184 461Midtøstenkunnskap283486283486324374.4
184 472Digital kultur175418175418195932.2
184 475Kunsthistorie, bachelor222307222307405375.5
184 478Arkeologi343643343643398446.4
184 479Filosofi 199472199472175530.9
184 481Historie, bachelor3268833268834214529.0
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig15522515522581266.7
184 565Italiensk113159113159161794.1
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium342588342588334573.3
184 670Naturvitenskapelige fag2945142945147413355.6
184 692Teatervitenskap183228183228333984.6
184 698Samfunnsøkonomi, master252637252637123831.6
184 707Farmasi343460343460334671.7
184 708Human ernæring547639547639617087.1
184 724Rettsvitenskap2974483929744839979151664.6
184 740Medisin177627401776274038358865.1
184 742Odontologi66898366898310215167.5
184 743Tannpleie535629535629717792.2
184 752Psykologi, årsstudium3193454131934541724100971.8
184 792Musikkterapi122184122184486672.7
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk135185135185243275.0
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin4789478971353.8
184 829Informatikk: datateknologi615436154387810.3
184 837Kognitiv vitenskap105383105383125920.3
184 838Film- og tv-produksjon590126159012618019441.2
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk165288165288162759.3
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk226338226338335066.0
184 850Nye medier187409187409133240.6
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor415782415782378046.2
184 852Pedagogikk, bachelor617838617838547572.0
184 857Fysikk7632576325104422.7
184 859Geovitenskap, retning geologi232437232437509254.3
184 860Kjemi14227414227492437.5
184 862Matematikk130291130291234650.0
184 865Molekylærbiologi341463341463395472.2
184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor432757432757589362.4
184 870Europastudier268504268504254456.8
184 871Latinamerikastudier234302234302233369.7
184 873Kjønnsstudier219270219270202387.0
184 875Politisk økonomi274597274597123336.4
184 876Generell psykologi114116141141161414221366.7
184 878Sammenliknende politikk, bachelor4608394608396813749.6
184 879Sosialantropologi, bachelor637902637902587973.4
184 880Sosiologi, bachelor79012007901200669569.5
184 883Utviklingsstudier764983764983769976.8
184 886Russisk141257141257172860.7
184 887Engelsk, bachelor3846233846237511068.2
184 888Fransk, bachelor123151123151192095.0
184 889Nordisk språk og litteratur9713097130182669.2
184 890Tysk, bachelor631006310071353.8
184 893Språkvitenskap104137104137101190.9
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi69998369998314821668.5
184 909Retorikk155309155309142751.9
184 910Religionsvitenskap, årsstudium242349242349415377.4
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium79987998222684.6
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium188234188234364187.8
184 915Geovitenskap, retning geofysikk111239111239142556.0
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk248363248363365269.2
184 917Petroleums- og prosessteknologi231782231782259626.0
184 919USA-studier284531284531184242.9
184 922Litteraturvitenskap247337247337465879.3
184 923Arabisk105199105199101471.4
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor293354293354334475.0
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon257320257320272896.4
184 929Religionsvitenskap, bachelor205301205301243568.6
184 931Gresk335633561250.0
184 932Latin6094609430.0
184 939Nanoteknologi15454915454973818.4
I altI alt148532482834460572815182853660.7
Lærested: UIN -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn204 050Sykepleie, Bodø57069557069514016485.4
204 055Sykepleie, Mo i Rana155180155180333886.8
204 070Barnevern359443359443465978.0
204 080Sosialt arbeid, Bodø3354053354058510481.7
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert87988798303488.2
204 131Barnehagelærer, Bodø170205170205262989.7
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag481474814751729.4
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium7815478154223366.7
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium8512885128141877.8
204 179Historie, årsstudium4612246122123040.0
204 184Biologi og kjemi416041603475.0
204 219Statsvitenskap, årsstudium4497449741040.0
204 233Grunnstudium108196108196253964.1
204 249Sosiologi, Bodø981409814091275.0
204 276Lederskap8715587155122060.0
204 300Informatikk8468461911.1
204 301Business og IT291462914651729.4
204 318Regnskap 7815078150122646.2
204 327Biologi314231423475.0
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor175390175390236634.8
204 345Siviløkonom108312108312103132.3
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser120374120374144431.8
204 412Informasjonsbehandling, årsstudium1552155280.0
204 427Animal Science191220191220263183.9
204 440Idrett, Bodø, bachelor551615516171643.8
204 454Journalistikk276514276514285451.9
204 455Engelsk, Bodø, bachelor253325332366.7
204 468Bachelor of Arts; Nordic Perspectives131813182366.7
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor5410754107244257.1
204 473Internasjonal markedsføring841938419362524.0
204 481Historie, bachelor226722673933.3
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.155203155203273381.8
204 548Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert119147119147424985.7
204 642Visuelle kunstfag667466741919100.0
204 649Idrett, Bodø, årsstudium118274118274194938.8
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.119202119202355860.3
204 655Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert9915299152324669.6
204 867Havbruksdrift og ledelse2880288051631.2
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø931349313471070.0
204 881Statsvitenskap43100431004944.4
204 912Spansk, årsstudium, deltid79937993212487.5
I altI alt2697454845147509843131264.3
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Oslo185 170Engelsk, årsstudium112915841129158416923771.3
185 174Fransk, årsstudium5326935326937710176.2
185 179Historie, årsstudium741149374114936917339.9
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur338463338463679769.1
185 212Norsk som andrespråk193249193249729476.6
185 221Tegnspråk, årsstudium377445377445515789.5
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium285339285339313393.9
185 233Realfag3877813877816013743.8
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium67086067086012315380.4
185 306Matematikk med informatikk143493143493279030.0
185 308Kultur og kommunikasjon132117511321175120527375.1
185 327Biovitenskap4557214557215710255.9
185 437Musikkvitenskap1994801994807920738.2
185 438Samfunnsgeografi362668362668539555.8
185 439Estetiske studier5397375397379113169.5
185 452Offentlig administrasjon og ledelse106918751069187511318062.8
185 459Klassiske språk202345202345193751.4
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor5116605116609311978.2
185 464Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anv.602446024431323.1
185 465Helseledelse og helseøkonomi478685478685559061.1
185 466Tegnspråk og tolking257308257308515789.5
185 478Arkeologi4748404748405810654.7
185 479Filosofi, bachelor533122953312296920034.5
185 480Teologi, bachelor471034710361250.0
185 481Historie, bachelor555153755515376528023.2
185 482Religion og samfunn317467317467294072.5
185 582Japansk med Japan-studier3327263327267918842.0
185 592Kinesisk med Kina-studier266536266536439047.8
185 595Midtøsten-studier med hebraisk5393539361060.0
185 598Midtøsten-studier med persisk9415794157163053.3
185 601Arkivkunnskap162258162258457262.5
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium428589428589527074.3
185 626Kristendom og islam165278165278183452.9
185 690Tysk, årsstudium219377219377264261.9
185 694India-studier med hindi 65101651013933.3
185 695India-studier med sanskrit234323431425.0
185 698Samfunnsøkonomisk analyse252644252644479649.0
185 707Farmasi5397585397587911469.3
185 708Master i klinisk ernæring, start høst9631161963116116018387.4
185 724Rettsvitenskap (jus), høst32745347327453471264205761.4
185 725Rettsvitenskap (jus), vår250740162507401630648363.4
185 740Medisin, høst169826491698264963296065.8
185 742Odontologi62791762791715720277.7
185 745Medisin, vår153523021535230216825067.2
185 748Odontologi, start vår544793544793304961.2
185 752Psykologi, årsstudium228232012282320134148570.3
185 771Teologi, profesjonsstudium2068206841526.7
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk273389273389678876.1
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur1219111219112119410.8
185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon416117141611715017927.9
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer6963769637119112.1
185 837Informatikk: språkteknologi168507168507155228.8
185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet468801468801406561.5
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag260473260473296048.3
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag6751123675112313623458.1
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor738130573813059016554.5
185 852Pedagogikk161122441611224421728177.2
185 853Spesialpedagogikk126316081263160822328079.6
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi26272262723329.4
185 857Fysikk og astronomi2707522707523314023.6
185 858Geologi og geografi218473218473358342.2
185 860Kjemi og biokjemi152298152298143243.8
185 862Matematikk og økonomi226576226576328936.0
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi142485142485135026.0
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi495709495709618670.9
185 868India områdestudier168269168269152171.4
185 870Europastudier (EU)658123365812335210052.0
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier102815231028152327639969.2
185 872Internasjonale studier128720591287205925942960.4
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor236278236278172181.0
185 874Kriminologi, bachelor239634062396340635548772.9
185 876Psykologi, bachelor267438602674386042260270.1
185 879Sosialantropologi120617381206173812318666.1
185 880Sosiologi, bachelor155823421558234214824560.4
185 881Statsvitenskap, bachelor139627161396271621845947.5
185 883Utviklingsstudier110615231106152311414280.3
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk241339241339679372.0
185 893Lingvistikk171295171295102638.5
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor8411980841198011125443.7
185 899Tannpleie67280167280110811792.3
185 912Spansk, årsstudium66183766183710513279.5
185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor358505358505729774.2
185 923Midtøsten-studier med arabisk4096694096698113261.4
185 929Religionsvitenskap, bachelor410613410613538165.4
185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk298401298401365170.6
185 941Psykologi , høst1852251818522518765100276.3
185 942Psykologi , vår141918631419186316920582.4
I altI alt2077533919568589156699351603961.9
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Universitetet i Stavanger217 003Ingeniør, bygg138623138623209421.3
217 004Ingeniør, datateknologi4336043360107513.3
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign29331293315657.7
217 009Ingeniør, kjemi og miljø9318893188152560.0
217 012Ingeniør, maskin45339453395568.9
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi1517521517521713912.2
217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon311663311663499750.5
217 050Sykepleie146916631469166337741690.6
217 070Barnevern123414281234142816719585.6
217 080Sosialt arbeid103612351036123519322386.5
217 092Teknisk realfag39167391673837.5
217 130Barnehagelærer65779065779012714985.2
217 170Engelsk409617409617517766.2
217 179Historie, årsstudium262517262517407255.6
217 196Religionsstudier205292205292263672.2
217 200Kunst- og kulturstudier146193146193303976.9
217 205Matematikk104186104186173056.7
217 211Nordisk9513795137172181.0
217 240Sosiologi, årsstudium4756964756967210270.6
217 244Tysk454511100.0
217 255Hotelledelse3695693695698313661.0
217 272Kunsthistorie155195155195293387.9
217 317Reiselivsledelse7881070788107011314677.4
217 318Regnskap og revisjon4378034378038014057.1
217 369Økonomi og administrasjon103620881036208823846751.0
217 440Idrettsvitenskap205575205575237032.9
217 454Journalistikk5699345699347011560.9
217 481Historie, bachelor116331116331134032.5
217 505Kunst og håndtverk226274226274495392.5
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn4966464966469512178.5
217 618Drama- og teaterkommunikasjon164220164220182864.3
217 649Idrett327683327683368641.9
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk4487174487179114065.0
217 755Konstruksjoner og materialer402454024563318.2
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi116469116469188222.0
217 801Petroleumsteknologi1275451275452811923.5
217 802Marin- og offshoreteknologi129560129560155228.8
217 803Informasjonsteknologi23181231811175.9
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag155254155254386558.5
217 860Biologisk kjemi157212157212395176.5
217 862Matematikk451024510251533.3
217 880Sosiologi62091062091014020468.6
217 887Engelsk språk og litteratur142212142212254358.1
217 889Nordisk språk og litteratur43584358111573.3
217 938Byplanlegging144331144331184242.9
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser141394141394123138.7
I altI alt71021240914163247602536426459.5
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
UiT Norges arktiske universitet186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi341173411762227.3
186 017Ingeniør, automasjon10121101211283.6
186 018Prosess- og gassteknologi231342313432114.3
186 049Nautikk111131111343112.9
186 050Sykepleie, Tromsø78994678994623728483.5
186 130Barnehagelærer, Tromsø282391282391597974.7
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert141182141182617185.9
186 164Bedriftsøkonomi166350166350226136.1
186 170Engelsk, årsstudium191282191282233467.6
186 179Historie, årsstudium106210106210113234.4
186 205Matematikk3276327631030.0
186 211Nordisk395739576875.0
186 222Likestilling og kjønn103129103129131492.9
186 299Bioteknologi73100731006785.7
186 306Datasikkerhet46946940.0
186 327Biologi122189122189132356.5
186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap611746117462524.0
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø3719193719198621340.4
186 395Informatikk211592115974117.1
186 427Biomedisin174213174213101471.4
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse881338813381172.7
186 475Kunsthistorie57735773111384.6
186 478Arkeologi10320610320671838.9
186 479Filosofi, bachelor371353713571936.8
186 481Historie, bachelor742057420572231.8
186 482Religionsvitenskap, bachelor314231422366.7
186 483Russlandsstudier7315373153102343.5
186 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta232335232335466570.8
186 609Antikkens kultur, oppstart høst416841684666.7
186 615Allmenn litteraturvitenskap445744575683.3
186 644Luftfartsfag43234432342616815.5
186 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn254424254424509652.1
186 700Ergoterapi250344250344253669.4
186 701Radiografi188297188297112937.9
186 702Bioingeniør160224160224222588.0
186 703Fysioterapi7841247784124711320455.4
186 707Farmasi209296209296233663.9
186 709Akvamedisin3263326361060.0
186 724Rettsvitenskap114519021145190217430756.7
186 739Medisinske fag391510391510476374.6
186 740Medisin149822931498229324037564.0
186 742Odontologi480701480701739973.7
186 743Tannpleie2682952682953333100.0
186 752Psykologi, årsstudium101514881015148817724871.4
186 769Energi, klima og miljø571685716881844.4
186 770Satelitteknologi, master2532531425.0
186 783Molekylær bioteknologi4646
186 785Informatikk, datamaskinsystemer7877871175.9
186 813Industriell matematikk245724572633.3
186 814Romfysikk261422614231323.1
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag721297212971353.8
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag170295170295306248.4
186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap54945494192576.0
186 852Pedagogikk, bachelor241352241352426070.0
186 857Fysikk1575157521118.2
186 859Geologi7315773157102441.7
186 860Kjemi407640763650.0
186 862Matematiske realfag174417442540.0
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø2976612976615711748.7
186 876Psykologi, bachelor6229806229807911866.9
186 877Samfunnssikkerhet og miljø8319783197143836.8
186 878Politikk, økonomi og filosofi78183781833837.5
186 879Sosialantropologi161262161262142166.7
186 880Sosiologi224350224350172665.4
186 881Statsvitenskap158383158383154731.9
186 891Språk og litteratur161220161220385667.9
186 892Språk og økonomi12020712020781942.1
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap10631610631621612.5
186 910Religionsvitenskap, årsstudium629162913650.0
I altI alt73031233513124222412084367356.7
Lærested: UMB -
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
Lærestedsnavn192 199Ettårig grunnstudium31050431050411217464.4
192 230Eiendom9824998249184440.9
192 233Frie realfag109168109168131681.2
192 298Akvakultur327232721812.5
192 299Bioteknologi286381286381324374.4
192 310Landskapsingeniør172314172314214348.8
192 321Husdyrvitenskap182215182215333984.6
192 322Skogfag311133111321711.8
192 327Biologi240343240343213461.8
192 332Kjemi588958896966.7
192 369Økonomi og administrasjon3297353297354310740.2
192 377Miljø og naturressurser16022716022791560.0
192 388Økologi og naturforvaltning129229129229213953.8
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor231082310841921.1
192 468Samfunnsøkonomi125281125281112347.8
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier304439304439415969.5
192 544Hestefag187193187193485096.0
192 732Landskapsarkitektur3855653855658812272.1
192 759Byggeteknikk og arkitektur172449172449256737.3
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling33199331991244.2
192 767Industriell økonomi103287103287153641.7
192 783Kjemi og bioteknologi120177120177142556.0
192 784Miljøfysikk og fornybar energi150388150388284858.3
192 809Vann- og miljøteknikk681646816492240.9
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master196419641128.3
192 835Fornybar energi314625314625297936.7
192 842Plantevitenskap7612176121152171.4
192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag831238312371258.3
192 857Energi- og miljøfysikk9019990199112740.7
192 864Matvitenskap og ernæring159191159191273577.1
192 948Matvitenskap og ernæring3147314722100.0
192 949By- og regionplanlegging149274149274254852.1
I altI alt2737499647278533733131955.6
Total
LærestedsnavnStudiekodeStudiumhandboknavn2010-aprilKvinneprosent
førstevalg
SøkereSøknaderSøknader førstevalg
KvinneI altKvinneI altKvinneI alt
LærestedsnavnI altI alt610841034043321555597146108410340459.1

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Lærestedsnavn    Lærestedets navn. Hvis lærestedet har byttet navn brukes det nye navnet. Sammenslåtte læresteder vises under det gamle navnet i tidligere år før sammenslåingen. HiTø og UiT er f.o.m. 2009 slått sammen til UiT - Univ. i Tromsø. HiAK og HiO er fra 2012 slått sammen til HiOA - Høgskolen i Oslo og Akershus. HiBu og HiVe er i 2014-2015 sammenslått til HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold HiF og UiT er fra 2014 sammenslått til UiT Norges arktiske universitet. NVH og UMB er fra 2014 sammenslått til NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. HiNe, HiNT og UiN er fra 2016 sammenslått til NORD - Nord universitet. HiG, HiST, HiÅ og NTNU er fra 2016 sammenslått til NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. DHS, HDH, HBB og MHS er fra 2016 sammenslått til VID vitenskapelige høgskole. HBV og HiT er fra 2016 sammenslått til HSN - Høgskolen i Sørøst-Norge. HiHm og HiL er fra 2017 sammenslått til HINN - Høgskolen i Innlandet. HiB, HiSF og HSH er fra 2017 sammenslått til HVL - Høgskulen på Vestlandet.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Kvinneprosent førstevalg    Andelen kvinner som har dette som førstevalg

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 14:23:24
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017