So45 - Søkertall pr studium (mai-tall)

Søkertall pr studium. Sortert og gruppert på lærested og utdanningsområde.


Lærested: AHO - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
TEKNO189 030Arkitekt6515821582760
189 343Design25633633159
I altI alt9017782215919
Lærested: ATH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK255 777Musikk15656516
255 437Musikkteknologi1531315
I altI alt30929621
HISTORIE255 482Kristendom, religion og livssyn201010
255 196Kristendom, religion, livssyn og etikk40575711
255 936Praktisk teologi2023237
255 480Teologi 2023235
I altI alt1008811323
SAMFUNN255 418Interkulturell forståelse2554546
255 869Interkulturelle studier1532324
255 876Kultur- og samfunnspsykologi15858511
255 752Psykologi, årsstudium2026126137
I altI alt7537643258
I altI altI alt205518641102
Lærested: DHS -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG251 700Ergoterapi4019419440
251 080Sosialt arbeid65892892154
251 081Sosialt arbeid, deltid35481481164
251 050Sykepleie, Oslo8518531853291
251 060Vernepleie, Stavanger78352352133
251 061Vernepleie, Stavanger, deltid40199199118
I altI alt34334993971900
Lærested: DMMH - Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER253 130Barnehagelærer160859859197
253 133Barnehagelærer, deltid4517817884
253 529Barnehagelærer, flerkulturell forståelse3321621618
253 134Barnehagelærer, ledelse2056566
253 131Barnehagelærer, musikk, drama, kunst og håndverk3320820840
253 132Barnehagelærer, natur- og friluftsliv3231431455
I altI alt32312451831400
Lærested: FIH - Fjellhaug Internasjonale Høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK258 777Musikk2047479
HISTORIE258 626Kristendom, rel., livssyn og etikk (KRLE)40757511
258 480Teologi og misjon2049498
I altI alt6011812419
I altI altI alt8016217128
Lærested: HBB -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG250 050Sykepleierutdanning70904904164
Lærested: HD -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG232 050Sykepleierutdanning5087687683
Lærested: HDH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG252 050Sykepleierutdanning8011181118207
Lærested: HIAK -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK202 405Produktdesign4029329367
HELSEFAG202 408Samfunnsernæring30482482106
202 050Sykepleierutdanning10815701570286
202 060Vernepleierutdanning75962962241
202 063Vernepleierutdanning, deltid Bærum50556556213
I altI alt26330483570846
LÆRER202 109Yrkesfaglærerutd. i bygg og anleggsteknikk10494934
202 126Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag15646432
202 108Yrkesfaglærerutd. i design-og håndverksfag, deltid15494927
202 127Yrkesfaglærerutd. i elektrofag10212112
202 123Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag15686820
202 106Yrkesfaglærerutd. i helse- og sosialfag, deltid15565623
202 124Yrkesfaglærerutd. i restaurant- og matfag30595934
202 105Yrkesfaglærerutd. i service og samferdsel 1014148
202 129Yrkesfaglærerutd. i teknikk og industriell prod.10383832
I altI alt130367418222
SAMFUNN202 876Læringspsykologi med vekt på adferdsanalyse3047947966
ØKADM202 896Husøkonomi og serviceledelse3024724744
202 897Kostøkonomi, ernæring og ledelse3015315322
I altI alt6038240066
I altI altI alt523426051601267
Lærested: HIB -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK203 618Drama1030330343
HELSEFAG203 702Bioingeniør3057657675
203 700Ergoterapi30883883101
203 203Folkehelsearbeid2477877877
203 703Fysioterapi6527312731580
203 446Mat og helse1061061076
203 701Radiografi4071471473
203 080Sosialt arbeid, Bergen5015231523393
203 050Sykepleie, Bergen, høst17029802980562
203 060Vernepleie, Bergen65980980195
I altI alt4848178117752132
INFOTEKN203 395Informasjonsteknologi, Bergen3533933948
LÆRER203 130Barnehagelærer, Bergen16911341134205
203 132Barnehagelærer, kunst, kultur, kreativitet3532232245
203 133Barnehagelærer, språk, tekst og matematikk3549249271
203 440Faglærer i kroppsøving og idrettsfag32893893187
203 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, kroppsøving16011471147238
203 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, musikk2019319319
203 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Sogndal2428528529
203 659Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, mat og helse2032632620
203 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk2451251298
203 660Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, musikk2027227270
203 658Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk2031231219
203 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, samfunnsfag24746746121
I altI alt583404766341122
SPRÅK203 466Tegnspråk og tolking2427527552
TEKNO203 017Ingeniør, automatisering med robotikk, Bergen3539639665
203 003Ingeniør, bygg, Bergen80826826158
203 045Ingeniør, bærekraftig produksjon og sirkulærøkonom2031531528
203 028Ingeniør, cyberfysisk nettverksteknologi3015415418
203 004Ingeniør, data4545745794
203 024Ingeniør, elektronikk3530130139
203 006Ingeniør, elkraftteknikk, Bergen3531431448
203 822Ingeniør, energiteknologi3552352383
203 096Ingeniør, havteknologi40534534111
203 011Ingeniør, marinteknikk4049749752
203 012Ingeniør, maskin, Bergen3543043078
203 009Ingeniør, miljøteknologi og industriell kjemi3018918924
203 753Landmåling og eiendomsdesign2540840879
I altI alt48526845344877
ØKADM203 369Økonomi og administrasjon, Bergen8028732873519
I altI altI alt170114974275434793
Lærested: HIBU -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG205 894Optometri, Kongsberg66452452109
205 701Radiograf, Drammen2548448456
205 050Sykepleier, Drammen16514251425321
I altI alt25621342361486
INFOTEKN205 370Dynamisk webdesign, Hønefoss1018218234
205 395IT og informasjonssystemer, Hønefoss1518118125
205 620IT og informasjonssystemer, årstudium, Hønefoss568689
I altI alt3035843168
JUS205 867Jus og ledelse, Hønefoss3558458476
205 246Jus, årstudium, Hønefoss2039139146
I altI alt55827975122
LÆRER205 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Drammen3036736760
205 657Grunnskolelærer 5.-10. trinn , SAM og MAT, Drammen2020320331
205 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn, MAT og NAT, Drammen2016316322
205 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, SAM og NOR, Drammen2011011017
I altI alt90613843130
MEDIEFAG205 251Visuell kommunikasjon, Drammen27590590171
REALFAG205 661Matematikk, deltid, Hønefoss527277
205 205Matematikk, Hønefoss532326
I altI alt10495913
REISELIV205 317Reiselivsledelse, Hønefoss2023023020
SAMFUNN205 680Samfunnsfag, deltid, Hønefoss5696912
205 881Statsvitenskap, Drammen2046446479
I altI alt2552653391
SPRÅK205 623Engelsk, Hønefoss15949416
205 622Engelsk, deltid, Hønefoss10393911
205 672Norsk, Hønefoss1052529
205 210Norsk, deltid, Hønefoss10404017
I altI alt4518522553
TEKNO205 005Ingeniør elektro, Kongsberg3419019042
205 004Ingeniør, data, Kongsberg3017717734
205 012Ingeniør, maskin, Kongsberg3617017035
I altI alt100395537111
ØKADM205 162Økonomi og administrasjon, Hønefoss.1017117118
205 160Økonomi og administrasjon, Kongsberg1018018029
205 345Økonomi og ledelse - siviløkonom, Hønefoss1022522528
205 291Økonomi og ledelse - siviløkonom, Kongsberg1023823820
205 414Økonomi og ledelse, Hønefoss6039939972
205 404Økonomi og ledelse, Kongsberg6045945979
I altI alt16011701672246
I altI altI alt818587784561511
Lærested: HIF -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG206 070Barnevern3014514515
206 071Barnevern, samlinger4011311338
206 080Sosialt arbeid3014714738
206 081Sosialt arbeid, samlinger4022322395
206 050Sykepleie, Hammerfest8019019049
I altI alt220653818235
IDRETT206 605Friluftsliv2217917936
206 440Idrett og friluftsliv2211011016
206 185Idrett, Tromsø2515615635
206 649Idrett, årsstudium15707011
I altI alt8442851598
INFOTEKN206 395Informasjonsteknologi15707016
LÆRER206 130Barnehagelærerutdanning3010410417
206 132Førskolelærerutdanning, samlinger30808034
206 547Grunnskolelrutda 1.-7. språkf, Finnsnes/Bardufoss20626226
206 548Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn20848433
206 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. Finnsnes/Bardufoss20676723
206 655Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn20797929
I altI alt140345476162
MEDIEFAG206 838Medieproduksjon2067677
206 663Medieproduksjon, årsstudium1036366
I altI alt309610313
REISELIV206 255Hotell og vertskapsledelse15949413
206 754Reiseliv20656518
206 319Reiselivs- og opplevelsesproduksjon19878712
I altI alt5421624643
SPRÅK206 170Engelsk27525222
TEKNO206 006Energiteknologi1529296
ØKADM206 164Bedriftsøkonomi18808013
206 369Økonomi og administrasjon2910910926
206 162Økonomisk administrativ ledelse16595916
I altI alt6320424855
I altI altI alt64817182557650
Lærested: HIG -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG207 701Radiografutdanning2533033031
207 050Sykepleierutdanning150989989213
207 051Sykepleierutdanning, deltid1926526571
207 052Sykepleierutdanning, deltid, Gudbrandsdal12505021
207 054Sykepleierutdanning, deltid, Hadeland12585817
207 053Sykepleierutdanning, deltid, Valdres12565620
I altI alt23013941748373
INFOTEKN207 374Drift av nettverk og datasystemer2013813830
207 429Informasjonssikkerhet3010810830
207 188Informatikk3011011015
207 395Programvareutvikling2012512522
207 673Spillprogrammering1521921945
I altI alt115497700142
MEDIEFAG207 149Mediedesign2540740789
207 838Medieledelse3024724722
207 136Medieledelse, årsstudium3075759
207 264Medieproduksjon2024624619
207 604Medieproduksjon, årsstudium3019619624
207 046Webutvikling2015115116
I altI alt1559951322179
TEKNO207 396Geografiske informasjonssystemer (GIS)15545420
207 406Geomatikk15737325
207 003Ingeniør, bygg3019319332
207 033Ingeniør, bygg - landmåling1557574
207 040Ingeniør, bygg - prosjektstyring og ledelse2011811814
207 004Ingeniør, data2013713721
207 005Ingeniør, elektro2014514520
207 012Ingeniør, maskin2095957
207 034Ingeniør, maskin - Lean Manufacturing2027274
207 248Landmåling20878727
207 824Teknologidesign og ledelse2016416420
207 602Teknologidesign og ledelse, årsstudium1050503
I altI alt2258571200197
ØKADM207 369Økonomi og ledelse4038538567
207 160Økonomi og ledelse, årsstudium3026726748
I altI alt70593652115
I altI altI alt795387056221006
Lærested: HIH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG208 070Barnevernspedagogutdanning3633033068
208 050Sykepleierutdanning5536936967
208 051Sykepleierutdanning, deltid4014814841
208 061Vernepleier, deltid - Tromsø6413113182
208 060Vernepleierutdanning4919019033
I altI alt2448911168291
REISELIV208 349Reiseliv og opplevelsesproduksjon3515615625
ØKADM208 607Produsentstudiet20464614
208 318Regnskap og revisjon15747426
208 350Retail Management2318118131
208 035Økonomi og ledelse4018018054
I altI alt98396481125
I altI altI alt37713271805441
Lærested: HIHM -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK209 451Animasjon, Hamar2034634667
209 667Musikk1012012019
209 839Spillteknologi og simulering3026426453
209 472Virtuell kunst og design, Hamar2027327343
I altI alt807521003182
HELSEFAG209 446Mat, ernæring og helse2018818830
209 050Sykepleie, Elverum165964964215
209 053Sykepleie, Kongsvinger4035635666
209 743Tannpleie1521821839
I altI alt24014431726350
HISTORIE209 626Religion, livssyn og etikk, Hamar10636317
IDRETT209 486Folkehelsearbeid2028028029
209 605Friluftsliv2020420425
209 440Idrett - spesialisering i trenerrollen2031831838
209 185Idrett, Elverum4034834849
209 650Idrett, årsstudium, Kongsvinger2010910918
209 423Naturveiledning, Evenstad (Koppang)543436
I altI alt12510201302165
LANDOGHAVBRUK209 320Agronomi1510710718
209 669Bioenergi, Evenstad (Koppang)529293
209 172Jakt, fiske og naturveiledning1514714729
209 311Landbruksteknikk20676728
209 668Landbruksteknikk, årsstudium1060603
209 322Skogbruk10838313
209 250Skogbruk, årsstudium556568
209 323Utmarksforvaltning1516416454
209 223Vilt- og fiskeforvaltning, Evenstad10868614
209 409Økologisk landbruk15878724
I altI alt120576886194
LÆRER209 130Barnehagelærer95448448109
209 132Barnehagelærer, samlingsbasert60296296141
209 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag4024424442
209 157Faglærer i musikk20636318
209 538Faglærerutd. for tospråklige lærere,samlingsbasert16414120
209 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn6033533549
209 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, samlingsbasert4017017072
209 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn6033033080
I altI alt39114671927531
MEDIEFAG209 514Digital kommunikasjon og prosjektledelse, Rena1516616619
209 663Mediefag, Rena5707013
I altI alt2021523632
PEDFAG209 676Sosialpedagogikk3021321359
REALFAG209 299Bioteknologi, Hamar1584847
SAMFUNN209 239Krisehåndtering1519219266
209 242Samfunnsfag2012812832
I altI alt3531632098
SPRÅK209 623Engelsk, Hamar2516516536
209 672Norsk20818120
209 455Språk- og kulturfag, Hamar15454510
I altI alt6024829166
ØKADM209 164Bedriftsøkonomi, Rena1076766
209 167Bedriftsøkonomi, deltid, nett/saml. Rena3018818885
209 393Innovasjon og entreprenørskap, Rena5777711
209 867Ledelse og digitalisering10919116
209 359Markedsføring, Rena1016416419
209 476Music Business - Management1519019037
209 714Music Business - Production1523523553
209 162Organisasjon og ledelse, Rena1016816834
209 318Regnskap og revisjon1010210225
209 516Regnskap og økonomirådgivning10757519
209 470Serviceledelse og markedsføring20989818
209 253Servicestudiet, samlinger, deltid, Kongsv.20808042
209 369Økonomi og administrasjon, Rena, bachelor1016616631
I altI alt17512541710396
I altI altI alt1301632997612097
Lærested: HIL -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG210 070Barnevern9011351135189
210 080Sosialt arbeid90866866131
210 060Vernepleierutdanning7057757790
I altI alt25018832578410
HISTORIE210 272Kunsthistorie2010810818
210 481Samtidshistorie10787811
I altI alt3018218629
IDRETT210 185Idrett4053153192
210 440Idrett med fordypning i helse og treningsfysiologi4050150187
I altI alt809091032179
JUS210 246Jus, årsstudium4069069070
210 526Rettsvitenskap8010161016174
I altI alt12014811706244
MEDIEFAG210 392Dokumentarfilmproduksjon-Foto1617617647
210 262Film- og fjernsynsvitenskap4032332354
210 149Film- og fjernsynsvitenskap, bachelor3028228250
210 308Kulturprosjektledelse, bachelor2214814858
210 654Kulturprosjektledelse, årsstudium2223723736
210 534TV-ledelse9868626
210 264TV-teknikk1517017070
I altI alt15410511422341
PEDFAG210 852Pedagogikk, bachelor2527427442
210 676Pedagogikk, deltid7018818877
210 220Pedagogikk, årsstudium9051151166
I altI alt185873973185
REISELIV210 319Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser3038038053
210 754Reiseliv og turisme2036836844
210 317Reiselivsledelse4041141155
I altI alt909351159152
SAMFUNN210 872Internasjonale studier med historie, bachelor3026926930
210 288Internasjonale studier med historie, årsstudium3018518530
210 876Psykologi70980980179
210 752Psykologi, årsstudium9011031103115
210 880Sosiologi2024724723
210 240Sosiologi, årsstudium6027927922
I altI alt30024323063399
ØKADM210 867Organisasjon og ledelse60582582106
210 035Økonomi og administrasjon, bachelor70683683105
210 164Økonomi og administrasjon, årsstudium2039839858
I altI alt15013651663269
I altI altI alt13598169137822208
Lærested: HIM - Høgskolen i Molde, Vitenskaplig høgskole i logistikk
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG211 050Sykepleie100529529137
211 060Vernepleie3522522560
I altI alt135670754197
IDRETT211 185Idrett og adventure2026926935
INFOTEKN211 189IT2060607
211 370IT og logistikk2017717722
211 422IT-basert bedriftsutvikling1289899
I altI alt5225832638
JUS211 246Jus3031031042
SAMFUNN211 841Politikk, juss og administrasjon3020020025
211 488Sport Management3044344367
211 238Statsvitenskap3010910914
I altI alt90712752106
ØKADM211 164Bedriftsøkonomi3015015023
211 292Logistikk og Supply Chain Management3026826855
211 432Marin logistikk og økonomi3018318321
211 866Petroleumslogistikk og økonomi3030930982
211 318Regnskap og revisjon2011111121
211 404Siviløkonom, 1. avdeling1525225221
211 369Økonomi og administrasjon4041641655
I altI alt19511721689278
I altI altI alt52228114100696
Lærested: HIN -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG212 050Sykepleierutdanning4524724763
TEKNO212 003Bygg2510610620
212 075Bygg, nettstøttet25494927
212 804Data/IT, master20414113
212 004Datateknikk25909022
212 078Datateknikk, nettstøttet25353513
212 079Elektro, første studieår, nettstøttet2517174
212 761Elektroteknikk, master2033337
212 006Elkraftteknikk2548488
212 811Industriell teknologi, master2038383
212 040Ingeniør, Alta, første studieår30464624
212 005Ingeniør, Elektro2527274
212 034Ingeniør, Industriteknikk2529293
212 076Ingeniør, Industriteknikk, nettbasert2520205
212 027Ingeniør, Satelitteknologi2541417
212 805Ingeniørdesign, master2034343
212 806Integrert bygningsteknologi, master2022226
212 018Prosessteknologi2549497
212 077Prosessteknologi, nettstøttet25242410
212 814Satelitteknologi, master2036364
I altI alt450532785190
ØKADM212 410Økonomi og administrasjon25999924
I altI altI alt5208561131277
Lærested: HINE -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK213 777Band1040402
213 505Kunst og håndverk1043439
I altI alt20778311
HELSEFAG213 051Sykepleierutdanning, deltid, Sandnessjøen29838327
INFOTEKN213 395Informasjonsteknologi, Mo i Rana20262611
213 620Informasjonsteknologi, årsstudium, Mo i Rana2031319
I altI alt40515720
LÆRER213 130Barnehagelærerutdanning, deltid, Lofoten20767617
213 132Barnehagelærerutdanning, deltid, samlingsbasert40555535
213 131Førskolelærerutdanning, deltid, samlingsbasert30717122
213 547Grunnskolelærer 1-7, Nesna/Helgeland/Leknes/Narvik3012312340
213 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn 30969629
I altI alt150315421143
REALFAG213 666Naturfag1029296
SAMFUNN213 680Samfunnsfag1043434
SPRÅK213 623Engelsk årsstudium, 1-710595915
I altI altI alt269555775226
Lærested: HINT -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK214 642Kunst og håndverk, Levanger2011211218
214 667Musikk, Levanger2015615635
I altI alt4025526853
HELSEFAG214 749Farmasiutdanning, Namsos3018618631
214 050Sykepleierutdanning, Levanger124964964208
214 058Sykepleierutdanning, Namsos7645945976
214 060Vernepleierutdanning, Namsos3018718736
I altI alt26013521796351
IDRETT214 605Friluftsliv, Levanger1526226239
214 185Idrett, Levanger4032632653
214 649Kroppsøving, Levanger2016016016
I altI alt75586748108
LANDOGHAVBRUK214 321Husdyrfag, velferd og produksjon, Steinkjer4012112125
214 421Husdyrvelferd, Steinkjer2016516528
214 388Naturforvaltning, Steinkjer4066668
214 323Utmarksforvaltning, Steinkjer4012712731
I altI alt14037947992
LÆRER214 130Barnehagelærarutdanning, Levanger6031631655
214 639Faglærerutd i musikk - rytmisk profil, Levanger15676722
214 547Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, Levanger6030230246
214 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, Levanger4027127146
214 440Kroppsøving og idrettsfag, faglærerut., Levanger1018418430
214 696Trafikklærerutdanning, Stjørdal100579579370
I altI alt28514171719569
MEDIEFAG214 430Multimedieteknologi, Steinkjer4018318320
214 673Spill- og opplevelsesteknologi, Steinkjer4025525540
I altI alt8036343860
REALFAG214 661Matematikk, Levanger20383810
SAMFUNN214 396Geografi, nettbasert, Steinkjer3016616645
214 468Grønn næringsutvikling, Steinkjer40666615
214 666Grønn næringsutvikling, årsstudium2043435
214 680Samfunnsfag, Levanger2010710715
214 240Sosiologi, Steinkjer5018118148
I altI alt160471563128
SPRÅK214 623Engelsk, Levanger2013913926
ØKADM214 516Regnskap, Steinkjer25999915
214 318Revisjon, Steinkjer1574743
214 369Økonomi og administrasjon, Steinkjer4033433447
I altI alt8040850765
I altI altI alt1160430066951462
Lærested: HIO -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK215 602Design og kommunikasjon i digitale medier30774774172
215 439Drama og teaterkommunikasjon, bachelor1236036081
215 618Drama og teaterkommunikasjon, årsstudium16489489104
215 200Kunst og design - studieretn. kunst og formidling26810810194
215 505Kunst og design - tekstil, årsstudium15635635123
215 642Kunst og design, årsstudium15833833134
I altI alt11428013901808
HELSEFAG215 070Barnevern9032233223523
215 071Barnevern, deltid45793793182
215 702Bioingeniør62822822133
215 700Ergoterapi7511751175144
215 749Farmasi60701701135
215 703Fysioterapi11037323732898
215 706Fysioterapi, mensendieck5113391339122
215 701Radiografi5011491149127
215 080Sosialt arbeid11529002900586
215 050Sykepleie, Oslo42045534553827
215 051Sykepleierutdanning, deltid, Pilestredet8010061006188
215 900Velferdsfag60740740103
I altI alt121813729221333968
IDRETT215 447Idrett, friluftsliv og helse5013741374135
215 185Kroppsøving og idrett1012241224133
I altI alt6022272598268
INFOTEKN215 395Informasjonsteknologi, bachelor3061161190
LÆRER215 130Barnehagelærer23219751975411
215 131Barnehagelærer, deltid60508508188
215 150Faglærer i design, kunst og håndverk55530530118
215 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn19216511651348
215 655Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, engelsk43866866132
215 657Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, matematikk42743743113
215 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk4368168186
I altI alt667480769541396
MEDIEFAG215 846Arkiv og dokumentbehandling, deltid3216216233
215 336Bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelor120569569161
215 603Bibliotek- og informasjonsvitenskap, årsstudium1033533561
215 848Fotojournalistikk1210221022244
215 454Journalistikk7021702170523
215 850Medier og kommunikasjon, bachelor4015881588265
I altI alt284463258461287
SAMFUNN215 219Politikk og forvaltning1570470464
215 484Utviklingsstudier, bachelor3079679688
215 691Utviklingsstudier, årsstudium5610551055134
I altI alt10121862555286
TEKNO215 449Anvendt datateknologi60809809202
215 009Ingeniør, bioteknologi og kjemi3534134159
215 003Ingeniør, bygg13011301130228
215 004Ingeniør, data70670670127
215 005Ingeniør, elektronikk og informasjonsteknologi95547547111
215 822Ingeniør, energi og miljø5142842855
215 012Ingeniør, maskin4055755796
I altI alt48130744482878
ØKADM215 138Administrasjon og ledelse i offentlig virksomhet5430013001379
215 369Økonomi og administrasjon 18028632863797
215 162Økonomi og ledelse2018801880391
215 253Økonomi og ledelse, deltid20885885260
I altI alt274629586291827
I altI altI alt3229288555770910808
Lærested: HISF -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG216 070Barnevernspedagogutdanning3044444435
216 080Sosialt arbeid4239039042
216 050Sykepleierutdanning, Førde, bachelor76517517107
216 052Sykepleierutdanning, Førde, bachelor101121129
216 060Vernepleierutdanning3020720730
I altI alt18812741670223
HISTORIE216 481Historie1552528
IDRETT216 302Friluftsliv2037537554
216 185Idrett3550650685
216 485Idrett og kroppsøving2025625626
216 440Idrett, fysisk aktivitet og helse2046946974
I altI alt9512831606239
JUS216 246Jus3032032037
LÆRER216 130Barnehagelærarutdanning3020720732
216 548Grunnskulelærarutdanning 1.-7. samling deltid3310610675
216 547Grunnskulelærarutdanning 1.-7. trinn3017917921
216 651Grunnskulelærarutdanning 5.-10. trinn3022522539
I altI alt123587717167
REALFAG216 469Geologi og geofare1511611617
216 373Naturfag10454511
I altI alt2515316128
REISELIV216 754Reiseliv1020420416
216 330Reiselivsledelse1515415410
I altI alt2532935826
SAMFUNN216 835Fornybar energi1529829835
216 310Landskapsplanlegging med landskapsarkitektur2021821826
216 242Samfunnsfag2012812819
216 927Sosiologi - ungdomssosiologi151091096
216 351Ungdomssosiologi2016116128
I altI alt90783914114
SPRÅK216 170Engelsk2512312317
TEKNO216 005Ingeniør elektro - automatiseringsteknikk25595928
ØKADM216 164Bedriftsøkonomi1517017026
216 368Eiendomsmegling1537337330
216 369Økonomi og administrasjon4029129142
I altI alt7069283498
I altI altI alt71144116814985
Lærested: HIST -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG219 704Audiografutdanning5546446458
219 070Barnevernspedagogutdanning8518441844296
219 702Bioingeniørutdanning61590590114
219 700Ergoterapeututdanning9097997995
219 703Fysioterapeututdanning8024662466590
219 701Radiografutdanning4080480491
219 080Sosionomutdanning9015571557345
219 050Sykepleierutdanning23926562656789
219 060Vernepleierutdanning100947947184
I altI alt8407793123072562
INFOTEKN219 422IT-støttet bedriftsutvikling5043043077
219 374Informatikk med spes. i drift av datasystemer4023923962
219 287Informatikk med spes. i info.behandling2014014032
I altI alt110640809171
LÆRER219 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn12010651065203
219 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn m/realfag7037937932
219 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn7011061106193
219 655Grunnskolelærer 5.-10. trinn m/realfag5057657670
I altI alt31021003126498
SPRÅK219 221Tegnspråk1531931960
219 466Tegnspråk og tolking2022022039
I altI alt3545253999
TEKNO219 003Ingeniør, bygg88850850184
219 004Ingeniør, data6949449496
219 005Ingeniør, elektro130586586138
219 009Ingeniør, kjemi2318218226
219 016Ingeniør, logistikk2826426435
219 012Ingeniør, maskin63567567106
219 013Ingeniør, materialteknologi2028628628
219 346Matteknologi5022622648
I altI alt47120453455661
ØKADM219 035Økonomi og administrasjon31028652865942
I altI altI alt207612774231014933
Lærested: HIT -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK220 602Digital mediedesign2019819873
220 442Folkekunst, bachelor10363614
220 628Folkekunst, årsstudium1552526
220 443Folkemusikk, bachelor1021215
220 629Folkemusikk, årsstudium15444417
220 630Kunst og håndverk1058587
220 505Leire - kunst og design 11061615
220 637Tegning - bilde1812712721
220 532Tre m/metall - kunst, håndverk og design 1101001008
220 441Visuelle kunstfag og design15949419
I altI alt133620791175
HELSEFAG220 070Barnevern i et flerkulturelt samfunn55544544153
220 050Sykepleierutdanning95794794205
220 051Sykepleierutdanning, deltid65403403142
220 060Vernepleierutdanning5546446488
I altI alt27016192205588
HISTORIE220 179Historie2011211223
220 481Historiske fag12474714
I altI alt3214915937
IDRETT220 172Friluftsliv, kultur og naturveiledning3021121138
220 302Friluftsliv, kultur- og naturveiledning3015415441
220 185Idrett5538038053
220 440Idrettsvitenskap3523123135
220 649Kroppsøving og idrettsfag10919111
220 447Natur, miljø og friluftsliv1310910911
I altI alt1739561176189
INFOTEKN220 187Informasjonsbehandling837377
220 188Informasjonsbehandling, Porsgrunn2011111130
220 449Informasjonssystemer15787816
220 395Informatikk1534344
I altI alt5821326057
LÆRER220 132Barnehagelærerutdanning, Drammen8533433473
220 130Barnehagelærerutdanning, Notodden4015415421
220 131Barnehagelærerutdanning, Notodden, deltid40251251120
220 133Barnehagelærerutdanning, Porsgrunn6033933978
220 150Faglærer i formgiving, kunst og håndverk3210610623
220 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag3015915928
220 156Faglærer i praktisk-estetiske fag, Notodden15535311
220 547Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden3012512520
220 550Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Notodden, deltid3316516577
220 548Grunnskolelærer 1.-7. trinn, Porsgrunn3029029047
220 551Grunnskolelærer 1.-7. trinn, desentralisert40180180109
220 651Grunnskolelærer 5.-10. trinn, Porsgrunn6527827866
I altI alt50017242434673
REALFAG220 448Forurensing og miljø1710110112
220 605Natur og miljø1017117116
220 388Økologi og naturforvaltning3013113119
I altI alt5732840347
REISELIV220 317Turisme og ledelse2021721717
SAMFUNN220 273Kultur-arrangering, formidling og forv. 2-årig1036366
220 308Kulturledelse1511111126
I altI alt2512814732
SPRÅK220 170Engelsk2513913921
220 456Litteratur og språk, Bø10535311
220 210Norsk20636317
220 912Spansk15676714
I altI alt7027332263
TEKNO220 003Ingeniør bygg - byggdesign2521621636
220 006Ingeniør elektro - elkraftteknikk1511611620
220 090Ingeniør elektro - informatikk " automatisering15868621
220 688Ingeniør kjemi - gass- og energiteknologi2013313318
220 012Ingeniør maskin - maskinteknisk design1511911923
I altI alt90440670118
ØKADM220 164Bedriftsøkonomi, Bø3510410415
220 167Bedriftsøkonomi, Porsgrunn6529529591
220 368Eiendomsmegling35662662145
220 895Innovasjon og entreprenørskap1514914920
220 359Internasjonal markedsføring3535735754
220 318Revisjon og regnskap2515715728
220 369Økonomi og administrasjon5038738754
220 035Økonomi og administrasjon, 2 år, Bø1052525
I altI alt27016072163412
I altI altI alt16986725109472408
Lærested: HIVE -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK222 642Kunst og design2013513523
222 667Musikk2011611616
222 796Teater for barn og unge20838310
222 543Tekstil - kunst og design 11060608
I altI alt7035339457
HELSEFAG222 050Sykepleie, Vestfold13010081008265
HISTORIE222 481Historie, Vestfold, bachelor2511111115
222 179Historie, Vestfold, årsstudium3017917927
222 626Religion, livssyn og etikk, årsstudium30989814
I altI alt8533338856
IDRETT222 649Kroppsøving og idrettsfag5042842874
INFOTEKN222 453IT og informasjonssystemer, Horten3022422457
222 620IT og informasjonssystemer, Ringerike, årsstudium30727220
222 412Informasjonsbehandling10868621
I altI alt7034538298
LÆRER222 132Barnehagelærer, Drammen30858516
222 130Barnehagelærer, Vestfold9034434474
222 131Barnehagelærer, Vestfold, deltid3015115155
222 548Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Drammen2513913951
222 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Vestfold4732332349
222 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, NOR+SAM, Drammen4830930959
I altI alt2709701351304
PEDFAG222 446Mat og helse, årsstudium1520320330
222 351Ungdomskunnskap3025325343
I altI alt4542445673
REALFAG222 205Matematikk35757518
222 666Naturfag1551517
I altI alt5010912625
REISELIV222 663Event " Sport Management, deltid3014114113
SAMFUNN222 418Internasjonal forståelse og samarbeid3016316324
222 242Samfunnsfag3016616620
222 880Sosiologi4531531558
222 240Sosiologi, årsstudium2024924931
I altI alt125696893133
SPRÅK222 170Engelsk, Bø2019219238
222 672Norsk, Bø, deltid25919127
222 912Spansk3013613622
222 455Språk og kulturfag15999923
I altI alt90439518110
TEKNO222 004Ingeniør, data - cybersikkerhet2016116137
222 017Ingeniør, elektro - elektro-automasjon og robotikk3015515546
222 823Ingeniør, elektronikk - mikro- og nanoteknologi3014714716
222 005Ingeniør, elektronikk, Vestfold2012412410
222 012Ingeniør, maskin - produktdesign3023323353
222 352Marinteknisk drift2010010031
222 353Nautikk4026826876
222 044Skipsfart og logistikk4034634670
I altI alt23011241534339
ØKADM222 164Bedriftsøkonomi1029629665
222 369Økonomi og ledelse, Vestfold85720720203
I altI alt958691016268
I altI altI alt1340529486351815
Lærested: HIÅ -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG225 702Bioingeniør2516616636
225 050Sykepleierutdanning138723723147
I altI alt163853889183
REALFAG225 299Bachelor i Marine- og biologiske fag3511411420
225 184Medisinsk og marint årsstudium17848414
I altI alt5218319834
TEKNO225 0932-årig ingeniør, automatiseringsteknikk516162
225 0232-årig ingeniør, bygg5393911
225 0322-årig ingeniør, produkt- og systemdesign315152
225 0312-årig ingeniør, skipsdesign212122
225 017Ingeniør, automatiseringsteknikk2511011025
225 003Ingeniør, bygg2515115126
225 004Ingeniør, data2511511523
225 045Ingeniør, produkt- og systemdesign2011611630
225 699Ingeniør, skipsdesign1014014012
225 353Maritim utdanning, nautikk27321321114
I altI alt1477561035247
ØKADM225 473Eksportmarkedsføring2528728733
225 410Handels- og Serviceledelse2526226241
225 895Innovasjonsledelse og entreprenørskap2521621638
225 432Shipping management839839861
225 160Shippingledelse1023423434
225 369Økonomi og administrasjon2544344359
225 162Økonomi og ledelse2536636684
I altI alt14313902206350
I altI altI alt50528774328814
Lærested: HIØ - Høgskolen i Østfold
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK224 505Kunst og håndverk2310210225
224 667Musikk1810410421
I altI alt4119520646
HELSEFAG224 070Barnevern35905905149
224 702Bioingeniør2522822838
224 080Sosialt arbeid42818818168
224 050Sykepleie13011021102241
224 051Sykepleierutdanning, deltid, Fredrikstad41362362109
224 060Vernepleie64597597145
I altI alt33726704012850
HISTORIE224 626Religion, livssyn og etikk2513713723
IDRETT224 649Kroppsøving og idrett4431931980
INFOTEKN224 845Digitale medier og design4529229260
224 453Informasjonssystemer2519619642
224 187Informatikk, årsstudium, Halden1054547
224 270Informatikk: design og utvikling av IT-systemer2512612627
I altI alt105522668136
LÆRER224 130Barnehagelærer9044244290
224 131Barnehagelærer, deltid4017317350
224 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn6039839889
224 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn4035735773
I altI alt23010011370302
REALFAG224 661Matematikk1047479
224 666Naturfag1442427
I altI alt24738916
SAMFUNN224 680Samfunnsfag2317117136
224 238Statsvitenskap3019019023
I altI alt5331136159
SPRÅK224 170Engelsk2620320347
224 610Fransk3012712761
224 455Internasjonal kommunikasjon2515615632
224 210Norsk18888817
224 474Samfunn, språk og kultur1510710720
224 912Spansk20828217
224 244Tysk30858534
I altI alt164677848228
TEKNO224 003Ingeniør, bygg og miljø3522722753
224 004Ingeniør, data1511011020
224 005Ingeniør, elektro: elektronikk og grønn energi2011411421
224 009Ingeniør, kjemi1055559
224 012Ingeniør, maskin:digital konstruksjon/robotisering1510910924
224 895Innovasjon og prosjektledelse2019119134
I altI alt115634806161
ØKADM224 398Bedriftsøkonomi2026126143
224 318Regnskap og revisjon3525225250
224 035Økonomi og administrasjon8054154194
I altI alt1357881054187
I altI altI alt1273548498702088
Lærested: HSH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK218 505Kunst og håndverk20797920
218 667Musikk20878712
I altI alt4015716632
HELSEFAG218 056Sykepleierutdanning, Haugesund110668668147
218 050Sykepleierutdanning, Stord9057757784
I altI alt2009611245231
IDRETT218 649Idrett/kroppsøving2519319333
LÆRER218 130Barnehagelærerutdanning3020020035
218 156Faglærerutd. i praktisk-estetiske fag, Stord30787818
218 157Faglærerutdanning i musikk20525214
218 134Førskolelærerutd. natur og friluftslinje, Stord3012712717
218 547Grunnskolelærer 1-75422922938
218 651Grunnskolelærer 5-103621321345
I altI alt200627899167
SAMFUNN218 680Samfunnsfag30696916
SPRÅK218 623Engelsk2510310316
TEKNO218 047Ingeniør, HMS3016416429
218 002Ingeniør, brannsikkerhet3019919947
218 012Ingeniør, maskin4010310328
218 353Nautikk (Sjøoffiser)4025925961
I altI alt140556725165
ØKADM218 369Økonomi og administrasjon100504504152
I altI altI alt76025423904812
Lærested: HVO - Høgskulen i Volda
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK223 451Animasjon814214250
223 472Design, kunst og håndverk, bachelor20707015
223 630Design, kunst og håndverk, årsstudium1210610614
223 437Musikk, bachelor2011511531
223 667Musikk, årsstudium1513213223
223 439Teater og drama, bachelor1211611620
223 618Teater og drama, årsstudium8949413
I altI alt95637775166
HELSEFAG223 446Matkultur og helse1211611630
223 070Sosialt arbeid, barnevernspedagog5038738739
223 080Sosialt arbeid, sosionom4739039059
I altI alt109736893128
HISTORIE223 481Historie, bachelor14585814
223 613Historie, deltid8014914952
223 179Historie, årsstudium4027327383
223 196Religion, kultur og samfunn15919119
I altI alt149458571168
IDRETT223 605Friluftsliv2034934949
223 440Friluftsliv og naturguide4024224241
223 649Idrett og kroppsøving, årsstudium2026226232
I altI alt80698853122
INFOTEKN223 620Digital kompetanse1559594
LÆRER223 130Barnehagelærer6027227265
223 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn6027227255
223 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn4031631656
I altI alt160663860176
MEDIEFAG223 454Journalistikk57906906196
223 430Media, IKT og design3430830860
223 663Mediekunnskap1513313311
223 453PR, kommunikasjon og media2738938941
I altI alt13314171736308
REALFAG223 205Matematikk i grunnskulen15484813
223 666Naturfag i grunnskulen1044444
I altI alt25749217
SAMFUNN223 285Samfunnsvitenskap1078786
223 680Skuleretta samfunnsfag20696911
I altI alt3013514717
SPRÅK223 623Engelsk5018218232
223 210Norsk (nordisk)20656515
223 211Norsk (nordisk), deltid20444412
223 891Språk og litteratur2054546
I altI alt11030234565
ØKADM223 452Planlegging og administrasjon1512912916
I altI altI alt921415664601187
Lærested: LDH - Lovisenberg diakonale høgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG230 050Sykepleie16015301530272
Lærested: MF - MF vitenskapelig høyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE190 936Teologi, bachelor20747415
190 480Teologi, profesjonsstudium20676720
190 196Teologi, årsstudium10026026051
190 927Ungdom, kultur og trosopplæring3511811827
I altI alt175450519113
LÆRER190 934Lektor, 8.-13. trinn, KRLE/rel. og etikk og samf.5064646
SAMFUNN190 418Interkulturell kommunikasjon3022922939
190 482Religion og samfunn40858515
190 242Samfunnsfag10016316324
I altI alt17040947778
I altI altI alt3957621060197
Lærested: MHG -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
MEDIEFAG257 849Journalistikk, avis- og nettavislinje2423223229
257 454Journalistikk, radio- og fjernsynslinje3029729729
257 851Kommunikasjon og medier1584845
257 604Mediekommunikasjon, radio- og fjernsynslinje1099998
I altI alt7956271271
SAMFUNN257 902Interkulturell kommunikasjon1534343
257 418Interkulturell kommunikasjon, årsstudium15898912
I altI alt3012112315
I altI altI alt10966383586
Lærested: MHS -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE256 196Kristendomskunnskap/RLE70909025
256 480Teologi3529294
256 771Teologi, profesjonsstudium2032327
I altI alt12513515136
SAMFUNN256 418Interkult. kommunikasjon og globalt samarb.2613713725
256 482Religion og interkulturell kommunikasjon50494910
256 680Samfunnsfag30676711
I altI alt10621425346
I altI altI alt23131640482
Lærested: NHH - Norges Handelshøyskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ØKADM191 345Siviløkonomutdanningen430465246522062
Lærested: NIH - Norges idrettshøgskole
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
IDRETT150 172Friluftsliv30833833128
150 649Idrett og samfunn3010361036104
150 440Idrettsvitenskap14021372137579
I altI alt20032684006811
Lærested: NLA - NLA Høgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HISTORIE254 485Kristendom og idrett, Bergen3011011014
254 482Kristendom, Bergen40404015
254 196Kristendom, rel., livssyn og etikk, KRLE, Bergen6013313324
254 182Menighetspedagogikk1530302
I altI alt14527031355
LÆRER254 130Barnehagelærer7730430459
254 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Bergen6029329340
254 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, Bergen4027627636
I altI alt177689873135
PEDFAG254 852Pedagogikk, bachelor3016916923
254 220Pedagogikk, årsstudium13046346383
I altI alt160588632106
SAMFUNN254 791Interkulturell forståelse, vekt på Kina2511711722
254 418Interkulturell forståelse, vekt på Latin-Amerika2519319324
254 902Interkulturell forståelse, vekt på Madagaskar2516616616
254 717Interkulturell forståelse, vekt på Norge1567678
254 929Religion og kultur2043432
I altI alt11041058672
I altI altI alt59216642404368
Lærested: NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK194 439Drama og teater, bachelor40472472113
194 200Kunsthistorie, bachelor3026826842
194 272Kunsthistorie, årsstudium2038038059
194 476Musikkteknologi20376376170
194 437Musikkvitenskap, bachelor3024324372
I altI alt14015441739456
HELSEFAG194 740Medisin, Trondheim12025632563870
HISTORIE194 459Antikkens kultur og klassiske fag101641649
194 478Arkeologi4070370390
194 366Filosofi2066966945
194 479Filosofi og etikk - filosofi2542542546
194 481Historie, bachelor80762762112
194 179Historie, årsstudium50933933101
194 715Humanistiske fag, emnestudier2517617634
194 626Kristendomsk. med religions- og livssynskunnskap101371379
194 904Kulturminneforvaltning2015515525
194 929Religionsvitenskap, bachelor3526026040
194 910Religionsvitenskap, årsstudium2034134134
I altI alt33532874725545
IDRETT194 440Bevegelsesvitenskap9015411541251
194 486Samfunns- og idrettsvitenskap55887887104
194 185Samfunns-og idrettsvitenskap, årsstudium 10946946116
I altI alt15525133374471
INFOTEKN194 395Informatikk100774774170
194 188Informatikk, Gjøvik4035535538
I altI alt1409941129208
LÆRER194 934Lektor i geografi, 8.-13. trinn1019919920
194 684Lektor i historie, 8.-13. trinn20558558105
194 843Lektor i realfag, 8.-13. trinn65716716100
194 945Lektor i samfunnsfag, 8.-13. trinn3049549577
194 685Lektor i språkfag/engelsk, 8.-13. trinn3540440484
194 686Lektor i språkfag/fransk, 8.-13. trinn762624
194 687Lektor i språkfag/nordisk, 8.-13. trinn2517617630
194 689Lektor i språkfag/tysk, 8.-13. trinn828284
194 109Yrkesfaglærer, bygg- og anleggsteknikk10323218
194 123Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstfag27888830
194 124Yrkesfaglærer, resturant- og matfag10373719
194 129Yrkesfaglærer, teknologi og industrifag8252511
I altI alt25521572820502
MEDIEFAG194 646Film- og videoproduksjon20825825173
194 847Filmvitenskap, bachelor6066966971
194 851Medievitenskap, bachelor70879879126
I altI alt15018192373370
PEDFAG194 852Pedagogikk, bachelor11011851185152
REALFAG194 327Biologi70771771154
194 184Biologi og kjemi, realfag1539639645
194 855Bioteknologi, Trondheim3055455473
194 857Fysikk3049549566
194 859Geologi2041741773
194 860Kjemi2540040037
194 862Matematiske fag, bachelor2537937932
194 205Matematiske fag, årsstudium2540340353
I altI alt24027653815533
SAMFUNN194 868Afrikastudier, bachelor2554154148
194 438Geografi, bachelor5051251252
194 284Geografi, årsstudium1036936925
194 875Politisk økonomi2055155136
194 876Psykologi, bachelor22031643164486
194 752Psykologi, årsstudium25024122412701
194 285Samfunnskunnskap2564964950
194 324Samfunnsvitenskapelige fag, emnestudier100976976219
194 879Sosialantropologi, bachelor11011201120148
194 880Sosiologi, bachelor10014811481125
194 881Statsvitenskap, bachelor10014661466195
I altI alt10108598132412085
SPRÅK194 456Allmenn litteraturvitenskap, bachelor2018918923
194 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium1022522520
194 887Engelsk, bachelor6043243246
194 170Engelsk, årsstudium5010541054141
194 870Europastudier med engelsk2035735726
194 793Europastudier med fransk1013713716
194 786Europastudier med spansk1017817818
194 795Europastudier med tysk1078789
194 930Fonetikk536361
194 888Fransk, bachelor1510210214
194 174Fransk, årsstudium2026026027
194 932Klassiske fag1060603
194 294Latin51871879
194 457Lingvistikk1011411411
194 210Nordisk språk og litteratur2521721738
194 889Nordisk språk, litteratur og norsk som andrespråk3010510527
194 912Spansk, årsstudium5048948989
194 901Språklig kommunikasjon1013013015
194 890Tysk, bachelor543435
194 244Tysk, årsstudium1521421423
I altI alt39032324607561
TEKNO194 756Arkitektur7515711571377
194 759Bygg- og miljøteknikk23017971797388
194 760Datateknologi12010651065255
194 761Elektronisk systemdesign og innovasjon9010541054133
194 769Energi og miljø10018301830261
194 763Fysikk og matematikk8010251025168
194 768Industriell design30784784102
194 764Industriell kjemi og bioteknologi10073173197
194 767Industriell økonomi og teknologiledelse11016331633623
194 905Ingeniørvitenskap og IKT4567467469
194 770Kommunikasjonsteknologi og digital sikkerhet4573373361
194 798Kybernetikk og robotikk10010021002154
194 765Marin teknikk9012371237219
194 755Materialteknologi3579479450
194 937Nanoteknologi30904904207
194 757Petroleumsfag5511701170129
194 766Produktutvikling og produksjon12512831283218
194 946Tekniske geofag2554454460
I altI alt14856972198313571
ØKADM194 898Samfunnsøkonomi, bachelor7014171417147
194 818Samfunnsøkonomi, master2562162165
194 239Samfunnsøkonomi, årsstudium2052852851
I altI alt11522092566263
I altI altI alt4645244386396810587
Lærested: NVH -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
HELSEFAG193 780Dyrepleierutdanning3016201620605
193 772Veterinærstudiet6913291329593
I altI alt99264329491198
Lærested: PHS - Politihøgskolen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
JUS233 682Politiutdanning, Bodø14420592059393
233 683Politiutdanning, Kongsvinger14423732373209
233 681Politiutdanning, Oslo264322732272007
233 679Politiutdanning, Stavern16823842384352
I altI alt7203517100432961
Lærested: SA/SH - Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LÆRER231 135Samisk barnehagelærerutdanning1024246
PEDFAG231 557Samisk grunnskolelærer 1-7 12323210
I altI altI alt22475616
Lærested: UIA - Universitetet i Agder
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK201 437Kunstfag med fordypning i musikk10606013
201 667Musikk1522522551
201 618Teater og drama1517817821
201 200Visuell kunst og formidling, bachelor1010410415
201 642Visuell kunst og formidling, årsstudium1517817827
I altI alt65635745127
HELSEFAG201 702Bioingeniør3032732746
201 203Folkehelsearbeid2437137153
201 646Samfunnsrettet ernæring1044844841
201 864Samfunnsrettet ernæringsarbeid1044544553
201 080Sosialt arbeid50967967245
201 052Sykepleie, Grimstad105856856165
201 050Sykepleie, Kristiansand11515101510314
201 060Vernepleie30534534123
I altI alt374375754581040
HISTORIE201 366Filosofi2024824823
201 481Historie, bachelor3526026058
201 179Historie, årsstudium8041541551
201 482Religion, etikk og samfunn, bachelor2511411410
201 652Religion, etikk og samfunn, årsstudium4022422422
I altI alt2009891261164
IDRETT201 172Friluftsliv2026226226
201 440Idrett, bachelor1249449489
201 649Idrett, årsstudium42704704101
I altI alt7412431460216
INFOTEKN201 260IT og informasjonssystemer, bachelor5038038084
201 189IT og informasjonssystemer, årsstudium1016016022
I altI alt60489540106
LÆRER201 132Barnehagelærer, Grimstad3528628646
201 130Barnehagelærer, Kristiansand140634634121
201 157Faglærer i teater15707011
201 548Grunnskolelærerutd. 1.-7., Grimstad, yrkesutd.3524124141
201 547Grunnskolelærerutd. 1.-7., Kristiansand, yrkesutd.70608608129
201 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, yrkesutd.70666666130
201 828Lektorutdanning i realfag10464613
I altI alt37517682551491
MEDIEFAG201 850Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, bachelor2525225242
201 794Kommunikasjon, kommunikasjon og medier, årsstudium1529129134
201 663Kommunikasjon, medieproduksjon, årsstudium1527827839
I altI alt55654821115
PEDFAG201 852Pedagogikk, bachelor3024224222
201 676Pedagogikk, årsstudium25533533101
201 853Spesialpedagogikk3044144169
I altI alt8510351216192
REALFAG201 327Biologi, bachelor1515515528
201 184Biologi, årsstudium2015315316
201 661Fysikk1552529
201 862Industriell matematikk1056565
201 205Matematikk3011811820
201 301Matematikk og økonomi2010310313
I altI alt11053763791
REISELIV201 317Reiselivsledelse3058558585
SAMFUNN201 242Samfunnsfag2041041051
201 474Samfunnsplanlegging og kommunikasjon3024424426
201 900Sosiologi 4025725731
201 881Statsvitenskap, bachelor5553853894
201 238Statsvitenskap, årsstudium2032132132
201 484Utviklingsstudier3538738775
201 247Utviklingsstudiet1536336355
I altI alt21518262520364
SPRÅK201 887Engelsk, bachelor3020320346
201 170Engelsk, årsstudium4545945953
201 174Fransk10949417
201 456Litteratur, film og teater1010310311
201 922Litteratur, film og teater, årsstudium1013913922
201 889Nordisk språk og litteratur, bachelor15626212
201 210Nordisk språk og litteratur, årsstudium1510210226
201 303Oversetting og interkulturell komm., engelsk2519719749
201 912Spansk2027527549
201 690Tysk15838314
I altI alt19513791717299
TEKNO201 767Industriell økonomi og teknologiledelse1019719719
201 003Ingeniør, byggdesign4537537589
201 023Ingeniør, byggdesign, Grimstad 2-årig10505016
201 004Ingeniør, data3022922938
201 803Ingeniør, elektronikk1015815815
201 007Ingeniør, flyteknikk, Grimstad1019619633
201 006Ingeniør, fornybar energi3535635657
201 026Ingeniør, fornybar energi, Grimstad 2-årig520202
201 032Ingeniør, maskin, Grimstad, 2-årig519197
201 012Ingeniør, mekatronikk5029029090
201 807Kunstig intelligens10959512
201 149Multimedieteknologi og -design5031531564
I altI alt27015092300442
ØKADM201 318Regnskap og revisjon2032132143
201 369Økonomi og administrasjon11013501350272
201 345Økonomi og administrasjon - siviløkonom100973973176
201 404Økonomi og administrasjon, Grimstad50580580111
I altI alt28022843224602
I altI altI alt238812145250354334
Lærested: UIB - Universitetet i Bergen
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK184 472Digital kultur1241841859
184 200Kulturvitenskap2035835824
184 475Kunsthistorie, bachelor4030730753
184 272Kunsthistorie, årsstudium2548748787
184 792Musikkterapi1218418466
184 692Teatervitenskap1022822839
I altI alt11916591982328
HELSEFAG184 707Farmasi2446046046
184 203Folkehelse og helsefremmende arbeid4052452438
184 708Human ernæring2863963970
184 740Medisin15027402740588
184 742Odontologi48983983151
184 743Tannpleie2162962977
I altI alt31147425975970
HISTORIE184 459Antikke studier2034834845
184 478Arkeologi3064364384
184 366Filosofi2019819816
184 479Filosofi 4047247255
184 481Historie, bachelor88883883145
184 179Historie, årsstudium15882882104
184 873Kjønnsstudier1027027023
184 922Litteraturvitenskap3533733758
184 461Midtøstenkunnskap3548648643
184 929Religionsvitenskap, bachelor3030130135
184 910Religionsvitenskap, årsstudium2534934953
184 919USA-studier2553153142
I altI alt37338395700703
INFOTEKN184 436Informasjons- og kommunikasjonsteknologi2027727723
184 453Informasjonsvitenskap, bachelor5042342373
184 189Informasjonsvitenskap, årsstudium201191199
184 300Informatikk: data science2022622623
184 829Informatikk: datateknologi5054354378
184 837Kognitiv vitenskap2038338359
I altI alt18013611971265
JUS184 724Rettsvitenskap350483948391516
LÆRER184 154Adjunktutdanning i matematikk og naturfag1097977
184 844Lektor, 8.-13. trinn, engelsk2733833850
184 843Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk2028828827
184 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk2318518532
I altI alt80797908116
MEDIEFAG184 838Film- og tv-produksjon2012611261194
184 454Journalistikk2014931493221
184 851Medier og kommunikasjon, bachelor5978278280
184 663Medier og kommunikasjon, årsstudium2058858845
184 850Nye medier2040940932
I altI alt13934114533572
PEDFAG184 852Pedagogikk, bachelor4083883875
REALFAG184 327Biologi85650650101
184 298Bærekraftig havbruk1519319319
184 827Fiskehelse ¿ akvamedisin10898913
184 857Fysikk4532532544
184 915Geovitenskap, retning geofysikk2023923925
184 859Geovitenskap, retning geologi6543743792
184 306Informatikk-matematikk-økonomi2014114115
184 860Kjemi4027427424
184 916Klima-, atmosfære- og havfysikk3036336352
184 862Matematikk4529129146
184 377Miljø- og ressursfag, naturvitenskapelig1518018016
184 865Molekylærbiologi4046346354
184 670Naturvitenskapelige fag75514514133
I altI alt50526624159634
SAMFUNN184 867Administrasjon og organisasjonsvit., bachelor7575775793
184 162Administrasjon og organisasjonsvit., årsstudium2062162151
184 903Arbeids- og organisasjonspsykologi40983983216
184 870Europastudier3050450444
184 876Generell psykologi4016141614213
184 438Geografi, bachelor5038038049
184 248Geografi, årsstudium2034834828
184 871Latinamerikastudier2130230233
184 502Miljø- og ressursfag, samfunnsvitenskapelig922522512
184 875Politisk økonomi2059759733
184 752Psykologi, årsstudium500454145411009
184 878Sammenliknende politikk, bachelor90839839137
184 238Sammenliknende politikk, årsstudium2454454450
184 879Sosialantropologi, bachelor7590290279
184 367Sosialantropologi, årsstudium2073473428
184 880Sosiologi, bachelor751200120095
184 240Sosiologi, årsstudium2498598569
184 883Utviklingsstudier5498398399
184 208Utviklingsstudier, årsstudium2054654628
I altI alt120710091176052366
SPRÅK184 923Arabisk519919914
184 887Engelsk, bachelor60623623110
184 170Engelsk, årsstudium2028328334
184 888Fransk, bachelor2015115120
184 174Fransk, årsstudium1012312317
184 931Gresk556562
184 565Italiensk815915917
184 455Klassisk filologi1525925925
184 932Latin594943
184 211Nordisk2023023046
184 889Nordisk språk og litteratur2513013026
184 911Norsk som andrespråk, årsstudium20989826
184 909Retorikk2030930927
184 886Russisk1525725728
184 924Spansk språk og latinamerikastudier, bachelor4035435444
184 912Spansk språk og latinamerikastudier, årsstudium2023423441
184 925Språk og interkulturell kommunikasjon4032032028
184 893Språkvitenskap513713711
184 890Tysk, bachelor1510010013
184 244Tysk, årsstudium10818113
I altI alt37829334197545
TEKNO184 939Nanoteknologi2054954938
184 917Petroleums- og prosessteknologi5078278296
I altI alt7012021331134
ØKADM184 369Samfunnsøkonomi, bachelor5517321732206
184 698Samfunnsøkonomi, master2063763738
184 239Samfunnsøkonomi, årsstudium2487487468
I altI alt9927393243312
I altI altI alt385124828572818536
Lærested: UIN -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK204 642Visuelle kunstfag16747419
HELSEFAG204 427Animal Science2522022031
204 070Barnevern3544344359
204 080Sosialt arbeid, Bodø35405405104
204 050Sykepleie, Bodø80695695164
204 055Sykepleie, Mo i Rana5518018038
I altI alt23015661943396
HISTORIE204 481Historie, bachelor2067679
204 179Historie, årsstudium3012212230
I altI alt5017918939
IDRETT204 440Idrett, Bodø, bachelor1016116116
204 649Idrett, Bodø, årsstudium4027427449
I altI alt5038843565
INFOTEKN204 412Informasjonsbehandling, årsstudium1052528
204 300Informatikk1546469
I altI alt25899817
LANDOGHAVBRUK204 867Havbruksdrift og ledelse15808016
LÆRER204 131Barnehagelærer, Bodø4520520529
204 130Barnehagelærer, Vesterålen, nettbasert45989834
204 140Faglærer i kroppsøving og idrettsfag1014714717
204 547Gr.sk.lærer 1-7, Bodø, yrkesutd.3620320333
204 548Gr.sk.lærer 1-7, Vikna, yrkesutd., samlingsbasert3614714749
204 651Gr.sk.lærer 5-10, Bodø, yrkesutd.2420220258
204 655Gr.sk.lærer 5-10, Nesna, yrkesutd., samlingsbasert2415215246
I altI alt2208041154266
MEDIEFAG204 454Journalistikk4051451454
REALFAG204 327Biologi1042424
204 184Biologi og kjemi1060604
204 233Grunnstudium2019619639
I altI alt4028029847
SAMFUNN204 276Lederskap2015515520
204 880Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø2013413410
204 249Sosiologi, Bodø3014014012
204 881Statsvitenskap151001009
204 219Statsvitenskap, årsstudium20979710
I altI alt10549962661
SPRÅK204 455Engelsk, Bodø, bachelor2033333
204 170Engelsk, Bodø, årsstudium3012812818
204 912Spansk, årsstudium, deltid30939324
I altI alt8023125445
ØKADM204 468Bachelor of Arts; Nordic Perspectives1018183
204 301Business og IT2514614617
204 368Eiendomsmegling og markedsanalyser2537437444
204 473Internasjonal markedsføring2019319325
204 318Regnskap 2515015026
204 345Siviløkonom4031231231
204 342Økonomi og ledelse, Bodø, bachelor5039039066
204 164Økonomi og ledelse, Bodø, årsstudium2515415433
204 470Økonomi og ledelse, Mo i Rana, bachelor2510710742
I altI alt24513731844287
I altI altI alt1116454875091312
Lærested: UIO - Universitetet i Oslo
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK185 439Estetiske studier65737737131
185 462Kunsthistorie og visuelle studier, bachelor75660660119
185 272Kunsthistorie og visuelle studier, årsstudium25860860153
185 437Musikkvitenskap56480480207
I altI alt22122672737610
HELSEFAG185 707Farmasi63758758114
185 708Master i klinisk ernæring, start høst2011611161183
185 740Medisin, høst10526492649960
185 745Medisin, vår10523022302250
185 742Odontologi33917917202
185 748Odontologi, start vår3279379349
185 899Tannpleie24801801117
I altI alt382521293811875
HISTORIE185 478Arkeologi50840840106
185 479Filosofi, bachelor11512291229200
185 481Historie, bachelor15015371537280
185 179Historie, årsstudium5014931493173
185 626Kristendom og islam3327827834
185 482Religion og samfunn2046746740
185 929Religionsvitenskap, bachelor10061361381
185 480Teologi, bachelor2010310312
185 771Teologi, profesjonsstudium20686815
I altI alt55848256628941
INFOTEKN185 830Informatikk: design, bruk og interaksjon10011711171179
185 829Informatikk: programmering og systemarkitektur160911911194
185 832Informatikk: robotikk og intelligente systemer5063763791
185 837Informatikk: språkteknologi5050750752
185 464Informatikk: tekniske og naturvitenskaplige anv.5024424413
I altI alt41023613470529
JUS185 841Demokrati og rettigheter i informasjonssamfunnet2580180165
185 724Rettsvitenskap (jus), høst205534753472057
185 725Rettsvitenskap (jus), vår19540164016483
I altI alt4256680101642605
LÆRER185 935Lektor, 8.-13. trinn, fremmedspråk6540140151
185 844Lektor, 8.-13. trinn, kultur og samfunnsfag7011231123234
185 817Lektor, 8.-13. trinn, nordisk5538938988
185 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag7047347360
I altI alt26019382386433
MEDIEFAG185 601Arkivkunnskap2025825872
185 851Medier og kommunikasjon, bachelor7013051305165
I altI alt9015551563237
PEDFAG185 852Pedagogikk20022442244281
185 853Spesialpedagogikk13516081608280
I altI alt33531443852561
REALFAG185 327Biovitenskap80721721102
185 856Elektronikk, informatikk og teknologi2027227232
185 857Fysikk og astronomi75752752140
185 858Geologi og geografi4547347383
185 860Kjemi og biokjemi3529829832
185 306Matematikk med informatikk8549349390
185 862Matematikk og økonomi5057657689
185 863Materialvitenskap for energi- og nanoteknologi5048548550
185 865Molekylærbiologi og biologisk kjemi8070970986
185 233Realfag150781781137
I altI alt67036335560841
SAMFUNN185 870Europastudier (EU)6012331233100
185 868India områdestudier1826926921
185 872Internasjonale studier6020592059429
185 874Kriminologi, bachelor6034063406487
185 308Kultur og kommunikasjon6017511751273
185 941Psykologi , høst55251825181002
185 942Psykologi , vår5518631863205
185 876Psykologi, bachelor18038603860602
185 752Psykologi, årsstudium10032013201485
185 438Samfunnsgeografi5566866895
185 879Sosialantropologi12517381738186
185 880Sosiologi, bachelor14023422342245
185 881Statsvitenskap, bachelor19527162716459
185 873Tverrfaglige kjønnsstudier, bachelor2527827821
185 222Tverrfaglige kjønnsstudier, årsstudium1033933933
185 883Utviklingsstudier6015231523142
I altI alt125815353297644785
SPRÅK185 922Allmenn litteraturvitenskap, bachelor4550550597
185 615Allmenn litteraturvitenskap, årsstudium2558958970
185 170Engelsk, årsstudium2515841584237
185 174Fransk, årsstudium25693693101
185 694India-studier med hindi 151011019
185 695India-studier med sanskrit543434
185 582Japansk med Japan-studier45726726188
185 592Kinesisk med Kina-studier4553653690
185 459Klassiske språk2534534537
185 893Lingvistikk1529529526
185 923Midtøsten-studier med arabisk50669669132
185 595Midtøsten-studier med hebraisk5939310
185 598Midtøsten-studier med persisk1315715730
185 211Nordisk, særlig norsk, språk og litteratur2546346397
185 889Nordisk: språk, litteratur, retorikk6033933993
185 212Norsk som andrespråk2524924994
185 871Sentral-Europa- og Balkan-studier38015231523399
185 912Spansk, årsstudium25837837132
185 466Tegnspråk og tolking1530830857
185 221Tegnspråk, årsstudium1244544557
185 690Tysk, årsstudium2537737742
I altI alt9057173108772002
ØKADM185 465Helseledelse og helseøkonomi4068568590
185 452Offentlig administrasjon og ledelse6018751875180
185 898Samfunnsøkonomi, bachelor12519801980254
185 698Samfunnsøkonomisk analyse5564464496
I altI alt28040755184620
I altI altI alt5794339199156616039
Lærested: UIS - Universitetet i Stavanger
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK217 618Drama- og teaterkommunikasjon1522022028
217 505Kunst og håndtverk1027427453
217 200Kunst- og kulturstudier3019319339
I altI alt55598687120
HELSEFAG217 070Barnevern11014281428195
217 080Sosialt arbeid8012351235223
217 050Sykepleie21016631663416
I altI alt40032884326834
HISTORIE217 481Historie, bachelor3733133140
217 179Historie, årsstudium5051751772
217 272Kunsthistorie2519519533
217 196Religionsstudier4029229236
I altI alt15210461335181
IDRETT217 649Idrett3568368386
217 440Idrettsvitenskap3057557570
I altI alt6511001258156
LÆRER217 130Barnehagelærer110790790149
217 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn80646646121
217 651Grunnskolelærer, 5.-10. trinn, norsk55717717140
217 844Lektor, 8.-13. trinn, humanistiske fag3025425465
I altI alt27518162407475
MEDIEFAG217 046Fjernsyns- og multimedieproduksjon2066366397
217 454Journalistikk25934934115
I altI alt4514411597212
REALFAG217 860Biologisk kjemi3021221251
217 205Matematikk2018618630
217 862Matematikk1010210215
I altI alt6044750096
REISELIV217 255Hotelledelse60569569136
217 317Reiselivsledelse9010701070146
I altI alt15013981639282
SAMFUNN217 880Sosiologi80910910204
217 240Sosiologi, årsstudium50696696102
I altI alt13013871606306
SPRÅK217 170Engelsk5561761777
217 887Engelsk språk og litteratur3021221243
217 211Nordisk4013713721
217 889Nordisk språk og litteratur15585815
217 244Tysk20551
I altI alt1609011029157
TEKNO217 938Byplanlegging1533133142
217 800Industriell økonomi, petroleumsteknologi2046946982
217 803Informasjonsteknologi1018118117
217 005Ingeniør, automatisering og elektronikkdesign3033133165
217 003Ingeniør, bygg4562362394
217 004Ingeniør, datateknologi4536036075
217 015Ingeniør, energi- og petroleumsteknologi50752752139
217 947Ingeniør, geovitenskap- og energiressurser2039439431
217 009Ingeniør, kjemi og miljø2018818825
217 012Ingeniør, maskin4033933956
217 755Konstruksjoner og materialer2024524533
217 802Marin- og offshoreteknologi2056056052
217 801Petroleumsteknologi45545545119
217 092Teknisk realfag101671678
I altI alt39027085485838
ØKADM217 318Regnskap og revisjon50803803140
217 369Økonomi og administrasjon18520882088467
I altI alt23523212891607
I altI altI alt211712409247604264
Lærested: UIT - UiT Norges arktiske universitet
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
ESTETISK186 475Kunsthistorie20737313
HELSEFAG186 702Bioingeniør2422422425
186 700Ergoterapi2434434436
186 707Farmasi3529629636
186 703Fysioterapi2612471247204
186 740Medisin10022932293375
186 739Medisinske fag10051051063
186 742Odontologi4070170199
186 701Radiografi2429729729
186 050Sykepleie, Tromsø90946946284
186 743Tannpleie1229529533
I altI alt475533471531184
HISTORIE186 609Antikkens kultur, oppstart høst568686
186 478Arkeologi2520620618
186 479Filosofi, bachelor1713513519
186 481Historie, bachelor3020520522
186 179Historie, årsstudium2021021032
186 482Religionsvitenskap, bachelor2042423
186 910Religionsvitenskap, årsstudium1091916
186 483Russlandsstudier1515315323
I altI alt1428831110129
INFOTEKN186 395Informatikk3015915941
JUS186 724Rettsvitenskap10019021902307
LANDOGHAVBRUK186 331Fiskeri- og havbruksvitenskap3017417425
LÆRER186 130Barnehagelærer, Tromsø6039139179
186 132Barnehagelærer, Tromsø, samlingsbasert4018218271
186 547Grunnskolelærer, 1.-7. trinn, Alta8433533565
186 651Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn5642442496
186 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag1212912913
186 844Lektor, 8.-13. trinn, språk og samfunnsfag3029529562
I altI alt28212791756386
MEDIEFAG186 846Medie- og dokumentasjonsvitenskap25949425
PEDFAG186 852Pedagogikk, bachelor4035235260
REALFAG186 709Akvamedisin10636310
186 327Biologi6018918923
186 427Biomedisin2021321314
186 299Bioteknologi101001007
186 306Datasikkerhet1569694
186 857Fysikk15757511
186 859Geologi1615715724
186 860Kjemi2076766
186 205Matematikk10767610
186 862Matematiske realfag1544445
I altI alt1918251062114
SAMFUNN186 222Likestilling og kjønn512912914
186 878Politikk, økonomi og filosofi251831838
186 876Psykologi, bachelor70980980118
186 752Psykologi, årsstudium20014881488248
186 474Samfunnsplanlegging og kulturforståelse1513313311
186 877Samfunnssikkerhet og miljø2019719738
186 879Sosialantropologi5026226221
186 880Sosiologi3535035026
186 881Statsvitenskap4038338347
I altI alt46030184105531
SPRÅK186 615Allmenn litteraturvitenskap1057576
186 170Engelsk, årsstudium1028228234
186 211Nordisk1057578
186 891Språk og litteratur4522022056
186 892Språk og økonomi2020720719
I altI alt95690823123
TEKNO186 769Energi, klima og miljø2016816818
186 813Industriell matematikk557576
186 785Informatikk, datamaskinsystemer20878717
186 017Ingeniør, automasjon2012112128
186 002Ingeniør, bærekraftig teknologi2011711722
186 644Luftfartsfag12234234168
186 783Molekylær bioteknologi1566
186 049Nautikk1511311331
186 018Prosess- og gassteknologi2013413421
186 814Romfysikk1514214213
186 770Satelitteknologi, master1553534
I altI alt1779441232328
ØKADM186 164Bedriftsøkonomi2035035061
186 867Ledelse, innovasjon og marked, Tromsø50661661117
186 898Samfunnsøkonomi med datavitenskap2031631616
186 369Økonomi og administrasjon, Tromsø120919919213
I altI alt21015762246407
I altI altI alt227712335222413673
Lærested: UMB -
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
LANDOGHAVBRUK192 298Akvakultur1572728
192 544Hestefag1519319350
192 321Husdyrvitenskap3021521539
192 842Plantevitenskap1512112121
I altI alt75490601118
LÆRER192 843Lektor, 8.-13. trinn, realfag1512312312
REALFAG192 327Biologi2034334334
192 299Bioteknologi3538138143
192 857Energi- og miljøfysikk1519919927
192 233Frie realfag1516816816
192 332Kjemi1589899
192 864Matvitenskap og ernæring2519119135
192 377Miljø og naturressurser1522722715
192 322Skogfag1511311317
192 388Økologi og naturforvaltning3022922939
I altI alt18513661940235
SAMFUNN192 949By- og regionplanlegging1527427448
192 230Eiendom2524924944
192 199Ettårig grunnstudium35504504174
192 835Fornybar energi2062562579
192 484Internasjonale miljø- og utviklingsstudier2543943959
192 732Landskapsarkitektur40565565122
192 310Landskapsingeniør2031431443
I altI alt18022362970569
TEKNO192 759Byggeteknikk og arkitektur2544944967
192 406Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, bachelor1510810819
192 813Geomatikk: kart/satellitter/3D-modell, master5646412
192 767Industriell økonomi1528728736
192 783Kjemi og bioteknologi2017717725
192 766Maskin-, prosess- og produktutvikling1519919924
192 948Matvitenskap og ernæring1547472
192 784Miljøfysikk og fornybar energi2038838848
192 809Vann- og miljøteknikk1016416422
I altI alt14013431883255
ØKADM192 468Samfunnsøkonomi2028128123
192 369Økonomi og administrasjon75735735107
I altI alt958831016130
I altI altI alt690499685331319
Total
UtdanningsområdeStudiekodeStudiumhandboknavn2010-april
Planlagte
studie­plasser
SøkereSøknaderSøknader
førstevalg
I altI altI alt49583103404559714103404

Forklaring:

Lærested    Lærestedets forkortelseskode.

Utdanningsområde    Utdanningsområde. Dette er samme inndeling som brukes i Søkerhandboka.

Studiekode    Studiets sekssifrede kode. De tre første sifrene angir lærestedet, de tre siste angir studietypen. Dette er kodene som fylles ut på søknaden. Brukes også i mange andre sammenhenger. Samme studium har oftest samme kode fra år til år, men problemer oppstår når studier slås sammen eller deles i to.

Studiumhandboknavn    Studiumnavnet brukt i Søkerhandboka. Den nyeste utgaven er brukt der samme studiekode har vært delt mellom flere forskjellige studienavn over flere år.

Planlagte studie­plasser    Antall planlagte studieplasser med opptak gjennom SO (plasser som er holdt av til søkere utenom SO-systemet telles ikke med her, dette er plasser der lærestedet styrer opptaket lokalt. F.eks. utvekslingsstudenter). NB: Ikke alle læresteder har oppdatert dette feltet etter SOs datainnsamling i desember. Summen som står her er ikke nødvendigvis korrekt.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Søknader    Antall søknader. Søknadsalternativer. En søker kan ha opptil ti søknader hvert år.

Søknader førstevalg    Antall søknader på førstevalget. Førsteprioritet blant opptil ti prioriterte studier på søknaden. Søkerens høyeste ønske blant studiene på søknaden.

Onsdag 6. juli 2022 15:35:34
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017