So42 - Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn

Antall søkere fra hvert fylke pr år og kjønn. Sortert på kvinneandelen i år.


Søkerens fylkeSøkereKvinneprosent 2010
2008-april2009-april2010-april
KvinneMannI altKvinneMannI altKvinneMannI alt
Akershus5898377096686532457111103643947151115457.7
Aust-Agder11877521939124081320531219864208358.5
Buskerud27111596430729181893481128621903476560.1
Finnmark866493135910345671601915526144163.5
Hedmark20561220327622291461369022831581386459.1
Hordaland6041392199626595462911224654344141095759.7
Møre og Romsdal31911797498830592094515329682013498159.6
Nord-Trøndelag1578916249416701095276516561109276559.9
Nordland25981603420126821765444726231789441259.5
Oppland20081177318523051415372022321415364761.2
Oslo76525320129728729619614925863861561479458.4
Rogaland47873105789250183540855849843513849758.7
Sogn og Fjordane13228702192154898825361426961238759.7
Svalbard112213
Sør-Trøndelag40072476648342022971717340923055714757.3
Telemark19631125308820761256333220101322333260.3
Troms18851256314121691446361520311457348858.2
Ukjent734411737322359646927874762.8
Vest-Agder19151157307220301458348820671431349859.1
Vestfold23891449383826581762442027061893459958.8
Østfold26851645433029921963495529211925484660.3
I alt5681335693925066206142107104168610844232010340459.1

Forklaring:

Søkerens fylke    Søkerens hjemstedfylke i folkeregisteret. Dersom dette ikke finnes brukes postnr'ets fylke.

Søkere    Antall søkere. Altså antall personer dette år.

Tirsdag 5. juli 2022 14:29:29
SOST versjon 1.02 / 16. juli 2017